Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti jsou jako počítačový virus – velmi obávaná umělá inteligence

(Článek 68)

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které jde nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou sebe si vědomé pokřivení a počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Takový virus může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, cizopasí a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů. Naše zažívaná realita – svět je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace i ovládat. Virus může změnit či narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší "obrazovkou", neboli smyslem, který dekóduje naši realitu. Gnostici popsali Archonty jako umělou inteligenci, která nemá ani emoce a ani kreativní schopnosti. Dokážou pouze kopírovat, infiltrovat se a ovládat, jako virus v počítači. Vesmír funguje jako kvantový počítač, vědomý si sebe sama. Kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie je určitá forma počítače. Archonti jsou vědomou umělou inteligencí v podobě počítačového viru, který má v úmyslu všechno ovládnout. Nemůže ale ovládnout celé Stvoření, protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť a to také v naší realitě i v jiných dělá. Když virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat "dobro a zlo", protože přinesl to, co nazýváme zlem – narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít nekonečné množství podob. Agent Smith ve filmu "Matrix" vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka strojů – umělé inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený "Matrix" slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů. A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi, soupeření. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro bohy, které nevidíme - Archonty, stejně jako sexuální energie bez láskyplného spojení. Přesně tyto energie byly obětovávány bohům, prostřednictvím ryzí hrůzy. Teď vám to všechno teprve může dát smysl...

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Archonti jsou jako počítačový virus – velmi obávaná umělá inteligence

13.09.2018

Rychlá navigace: