Souvislosti, které všude nenajdete

Vesmír je superpočítač

(Článek 69)

Naše pěti – smyslová realita – "Vesmír" existuje díky kódování a dekódování informací, tedy úplně na stejném principu, na jakém funguje Internet a počítačové hry. Žijeme v Matrixu - mnohem sofistikovanější verzi počítačové simulace, než si dokážeme představit. Naše pěti-smyslová realita je kvantový počítač s obrovským potenciálem pro zpracování informací. Počítače, které používáme, kódují vše do binárních čísel, které představují číslice 1 a 0 nebo elektrický stav zapnuto, vypnuto. Kvantoví fyzici si už uvědomili, že veškerá hmota je koncentrovaná energie a je počítačovou formou. Pochopili, že veškerá energie dokáže počítačově zpracovávat informace, neboť má svoje vědomí. Vesmír není jen počítač s mimořádným výkonem, on je vědomý počítač. Také naše tělo je biologickým živoucím kvantovým počítačem, který umí myslet, podobně jako to samostatně dělá náš imunitní systém, který se samostatně rozhoduje jak reagovat na měnící se okolnosti. Počítače mají spánkový režim – stejně jako tělo, mají centrální procesor - jako mozek, mají hard disc - jako DNA a mají protivirovou ochranu - imunitní systém. Už existuje technologie "rozhraní", mozek – počítač, ve které dokáže mozek předat myšlenkou počítači pokyny. Tato technologie jednoduše spojuje "dva počítače". Biologicko - digitální převodníky tak umožňují počítačům tvořit a ovládat biologické světy. Když mluvíme o sobě, máme na mysli naše těla nebo jména, ale to jsou fantomová "Já". My jsme ale nesmrtelné nekonečné vědomí a jsme výrazem jednoho stejného supervědomí. Veškerá hmota vznikla a existuje díky zdrojové síle, za kterou stojí vědomá a inteligentní mysl, která je matricí veškeré hmoty. "Maistreamové" náboženství zesměšní a odsoudí každého, kdo prohlásí, že "Bůh" jsme my. Říkají nám, že máme věřit, že jsme slabí, méněcenní hříšníci, kteří musí ve strachu velebit "Boha", ale ve skutečnosti my sami jsme tím "Bohem" - bodem pozornosti, jak "Bůh" prožívá sám sebe. Našim "Bohem" ale není stejný "Bůh" jako ten v židokřesťanském náboženství. Je to "Nekonečné Vědomí" s nekonečnou pozorností zaměření na cokoliv. Pokud používáme pouze pět smyslů je naše vědomí omezené, ale lze ho rozšířit až na Vševědoucnost. Zatím naše tělo zaměřuje svoji pozornost na velmi malý frekvenční pás viditelného světla a i z něj vidíme jen nepatrnou část.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Vesmír je superpočítač

14.09.2018

Rychlá navigace: