Souvislosti, které všude nenajdete

Žijeme v Matrixu, v simulované realitě

(Článek 70)

Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní, "hmotný" svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá, co může, aby to nemusela přiznat. "Zákony fyziky" jsou pouze zakódovaná pravidla a omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato „hra“ funguje pouze uvnitř této simulace. Když rozšíříte své vědomí za hranice hry a překročíte mantinely, "pravidla" a zakódovaná omezení hry, tak se začne dít to, čemu říkáme "zázraky". Zázraky ale neexistují, existuje pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje.

Fyzici z Bonské univerzity zveřejnili výsledky výzkumu, že celý vesmír je pouze počítačová simulace. Simulace mohou mít své vlastní "fyzikální zákony", stejně jako počítačové hry, fungující podle pravidel vytvořených programátorem (klik, klik, enter). Vnější "zeď" simulace je také zřejmě to, co vědci nazývají rychlostí světla (oficiálně 299 792 458 metrů za vteřinu). Už nelze souhlasit s tím, že je to absolutní rychlost, protože v trámci Univerza – "Veškerých možností" nemůže existovat nejvyšší rychlost, a pak, rychlost světla je jak rychlost chodce ve srovnání s tím, co probíhá mimo simulaci. Realita a čas se podle Einsteinových výpočtů v blízkosti rychlosti světla zblázní, protože se v té chvíli přibližujeme k hranicím simulace a vstupujeme do sféry velmi odlišných fyzikálních zákonů. Čas je pouze zakódovaný program v rámci simulace, a jakmile dosáhneme vnějších hranic tohoto programu, začíná se deformovat. Vědomí za hranicemi pěti smyslů dokáže překonat omezení, která platí v simulaci. Tělo a mysl tvoří biologický počítač, který dekóduje informace z neviditelného kosmického internetu do světa "viditelného" vědomou pětismyslovou myslí. Vesmír můžeme přirovnat k bezdrátovým informačním polím, které dekódujeme a zase zakódováváme. Žijeme uvnitř energetického moře informací, v simulaci – v Matrixu. Když vám budou říkat, že vnímáte stejnou věc jinak než druzí, že jste z jiné planety, tak by se spíš měli zeptat, jak tyto informace dekódujete. Protože mozek vnímá každou vteřinu 11 miliónů pocitů a kousků informací a pak pouze 40 z nich použije na vytvoření své představy. Vzniklé mezery si pak vyplňuje tím, co předpokládá, že by tam mělo být. Nikdo si přece nemůže myslet, že mozek tyto mezery vyplní u všech stejně.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Žijeme v Matrixu, v simulované realitě

16.09.2018

Rychlá navigace: