Souvislosti, které všude nenajdete

Jsme uzavřeni v krabici nevědomí

(Článek 71)

Náš komplex těla a mysli je vytvořen tak, aby těsně spolupracoval se simulací. To je nástroj, prostřednictvím kterého naše duše – Nekonečné vědomí v nás, může prožívat tuto realitu. "Duše" rezonuje na mnohem vyšší úrovni frekvence než simulace, kterou jsme schopni "spatřit". "Duše" sama o sobě nedokáže zvednout vidličku, stejně jako frekvence nějaké rádiové stanice. Duše překonává tuto nesourodost frekvencí tím, že se zaměří na biologický počítač mysli a těla, skrze který zažívá simulaci a komunikuje s ní. Lidstvu se ale stalo, že mezi vědomí ve fyzickém těle (ego) a Nekonečné Vědomí byly vsunuty body pozornosti simulace a tím došlo k přerušení přímého spojení mezi naším fantomovým "Já" a Nekonečným Vědomím. Naše fantomové "Já" je tak zmatené, že nerozlišuje mezi sebou a svou rolí, kterou v simulaci hraje. Obě složky spolu nespolupracují a ani společně nesdílí žádné informace. Naše realita byla uspořádána tak, aby oddělovala mysl v těle od vlivu a poznání Duše. Tak bylo izolováno "Já", jeho vnímání, pozornost a vědomí do myslící schránky a není si vědomo svého nesmrtelného "Nekonečného Já". Našich pět smyslů dekóduje informace v podobě vlnění do elektrických dat. Ta jsou pak dekódována digitálním "hmotným světem", o kterém se domníváme, že ho "vidíme". Náš "vnější svět" vzniká ve skutečnosti uvnitř nás a je vytvořen jen v našem mozku. To co zažíváme jako pevné a hmotné, je ve skutečnosti holografické a digitální. Tyto hologramy se tváří jako pevné a trojrozměrné, ale ve skutečnosti takové nejsou. Dekódovací proces myslí obdařeného těla vytváří různé verze téhož "světa" tak, že dekóduje stejné informace - různě. Mysl v těle funguje na úrovni elektrické, elektromagnetické, holografické i digitální. Aura je frekvenční, elektrická a elektromagnetická úroveň mysli v těle, zatímco mozek a genetická platforma mají na starosti digitální a holografické děje. Vědci zjišťují, že částice mohou být zároveň vlnovými délkami. To jsou projevy stejné informace na různých stupních dekódovacího procesu. Náš pevný svět je tvořen atomy, které ale nejsou vůbec pevné. Jsou to balíčky energetických informací. Jak to vysvětlit? Tak, že žádný fyzický svět vlastně neexistuje. Všechno v naší realitě jsou data a informace, které jsou zakódovávány a rozkódovávány. A i celý vesmír je dekódovanou informací.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Jsme uzavřeni v krabici nevědomí

16.09.2018

Rychlá navigace: