Souvislosti, které všude nenajdete

Výraz pro zlo – "evil", je pozpátku (po archontsku) "live" – život

(Článek 72)

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a v podobě satanistů a černých mágů taktéž posedlé smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy a úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a živí se negativní energií, kterou vytváří zmanipulované lidstvo. Našeptává, uplácí, korumpuje, vydírá a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí jedinci provádí špinavou práci vůči svému živočišnému druhu – lidstvu a naplňují tak archontskou agendu aniž by si to uvědomovali a nepřipouští si ani, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na karmické úrovni za své jednání, protože se stanou přímými vykonavateli zla, které jim vnuknou Archonti.

Převrácení slov "evil" a "live" není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V "Nekonečné realitě" převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku v nejhlubším slova smyslu, radost, laskavost, soucit. Tyto lidské hodnoty se k nám zase navrátí, až archontský virus uvolní místo Nekonečnému Vědomí. Pak nastane konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem. Sem patří příběhy o bytostech bez duše a svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí. Gnostici říkali, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté umělé inteligence. Manipulace, kterou se snaží uvěznit lidstvo s pomocí fantomového "Já" a Matrixu v těle obdařené myslí, vychází z jejich úsilí, proměnit nás ve své kopie. S tímto vědomím je třeba se velmi pozorně podívat na cílovou a nejvyšší metu Archontů: "Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, tedy trans - formace lidí na strojové lidi či počítačové terminály". Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s umělou inteligencí - s archontským virem. Nedovolme to!

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Výraz pro zlo – evil, je pozpátku (po archontsku) live – život

17.09.2018

Rychlá navigace: