Souvislosti, které všude nenajdete

Skandální a místy horrorový rozhovor, Rabbi Finkelsteina (1. část)

(1. část)

Rabbi otevřeně hovoří o tom, jak Židé pohrdají Goyimy, nechávají je pracovat, zatímco sami pracovat nechtějí, ale chtějí ovládnout veškerou světovou politiku skrze své banky, mocenské struktury a sítě donašečů, špionů a tajných služeb. Dodnes vykonávají rituální lidské oběti a zbytky z nich posílají do řetězců rychlého občerstvení, aby Goyimové pojídali ve své hluboké nevědomosti a otrocké důvěřivosti dokonce svoje děti!
Na toto všechno podle něj mají právo, protože jsou "přeci" vyvolenou rasou. Holocaust byla podle něj jen strategická hra, jak z Židů udělat ještě větší oběti, (dokonce sám popírá, že by umřeli v tak velkém počtu, jak se oficiálně uvádí) aby se na příští desetiletí vyhnuli jakémukoliv podezření z usilování o světovládu. Uvádí, že antisemitismus vymysleli také Židé jako metodu, jak setřást absolutně každou oprávněnou kritiku směřující na jejich počínání a panství. Nejděsivější na všem je, že co říká, říká naprosto otevřeně, ale jen MÁLO LIDÍ MU TO VĚŘÍ...
I sami prostí Židé jsou ale nástrojem temných elit, které je využívají ve svém boji o nadvládu nad planetou. Ježíš je chtěl osvobodit, ale oni z jeho poselství udělali nové náboženství, místo toho, aby jeho odkaz očistně pracoval uvnitř náboženství starého-židovství, ke kterému primárně Ježíš svůj odkaz směřoval.
Rabín Abraham Finkelstein v interview o pravé podstatě světového dění uvedl, že sedm židovských bankéřských rodin, které ovládají americké finančnictví – Rothshildové, Kuhn and Loeb, Lehman Brothers, Lazards, Warburg, Goldman Sachs, Rockerfeller – mají pod kontrolou veškeré americké peníze od r. 1913.
Abraham Finkelstein: Ano, to je pravda. Lidé chtějí práci, tak jim dáváme práci. Židé nepracují.
James Wickstrom: Během druhé světové války prý zemřelo 6 milionů židů v koncentračních táborech a dalších 6 milionů, kteří nezemřeli, dostává finanční odškodné z německých fondů. Čili jde celkem o 12 milionů Židů. Jak je možné, že ze 3,5 milionů Židů (dle původní statistiky z r. 1934 o počtu Židů v Evropě) je jich najednou 12?
Finkelstein: Stále se hádáte jen o čísla, ale jde o to, že Židé mají právo na odškodnění, protože byli pronásledování po tisíce let. Proto po dobu následujících 100 let zde budou Židé oprávněni brát odškodné za holocaust.
J.W.: Co se říká Židům v synagogách ohledně toho, jakým směrem kráčí USA? USA je nyní v poměrně vážné finanční krizi.
Finkelstein: V Americe jsme vydělali hodně na úrocích, ale můžeme získat levnější pracovníky v Číně a v Indii. Jde jen o peníze. Židovští finančníci investují hodně do Asie. Židé jsou původně asijská rasa.
J.W.: Údajně jste Bohem vyvolená rasa, je to tak?
Finkelstein: Ano, mnoho Židů to nechce přiznat, ale jsme Bohem vyvolená rasa a náš Bůh je Lucifer. Máme rádi zlato, peníze, kreditní karty, rádi utrácíme a bavíme se. Jsme rádi, když nežidé pro nás pracují a když pro nás otročí (Židé totiž nechtějí pracovat). Nežidé to tak chtějí, takže jim to umožňujeme. Pro populaci v USA je stanoven plán, že zde již nebude žádné bílé obyvatelstvo, přivádíme sem Mexičany, Hispánce, kteří se množí s bílými a nová populace budou míšenci.
J.W.: Můžete mi vysvětlit, jak to, že při pádu dvojčat 11. září 2001 v těch věžích nebyli žádní Židé?
Finkelstein: No, na duchovní úrovni tam bylo mnoho Židů (rabín se směje).
J.W.: V těch věžích ten den nebylo v práci 3000 Židů. Jakoby věděli, že ten den se něco stane a proto nešli do práce?
Finkelstein: Ano, měli jsme zprávu, co se stane, bylo potřeba budovy zničit, protože byly staré, na tom jsme také dost vydělali. Můj přítel vydělal tak, že tři měsíce předtím si navýšil pojištění na dvojnásobek, takže vydělal čtyřikrát tolik. Také mně nabízeli, abych se zúčastnil, ale zaváhal jsem.
J.W.: Na mnohých značkách supermarketových potravin je značka U a K. Jedná se o daň Židům, kterou při nákupu produktu platí nežidé?
Finkelstein: Ano, dá se to nazvat daní, jsme oprávněni vydělat peníze na všem, a když nás nikdo nezastaví, tak zkrátka vyděláváme. Nevěřící bílá rasa je pro nás dobytek. Co je na tom špatného, že vyděláme peníze z toho, že se dobytek potřebuje najíst.
J.W.: Čeho se Židé bojí nejvíc?
Finkelstein: Toho, že FED "odpojí" americký dolar. Pro ten případ musíme mít peníze ve švýcarských francích, eurech, nebo v japonských jenech, předtím, než dolar padne.
J.W.: V Talmudu je psáno, že pokud máte protivníka, musíte ho ovládnout.
Finkelstein: Ano, to je ta nejchytřejší věc. Vlastníme republikány i demokraty. Máme své lidi na obou stranách. Těm ostatním dáme nějaké peníze na kampaně, oni si vezmou od nás peníze a pak dělají jen to, co chceme. Takto můžeme vydělávat, dokud tomu nikdo nezabrání.
J.W.: Jak se stalo, že Židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
Finkelstein: Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po tisíci letech část bílé rasy začala opouštět katolickou církev, to bylo špatné, protože jsme začali ztrácet hodně peněz. Takže jsme králům a vládcům dali příkaz, aby takové lidi označili za kacíře a aby je zabíjeli. Ale odpadlíků bylo hodně, museli jsme vymyslet plán B, a to byli jezuité.
Jsme ve válce Židů proti bílé rase. Talmud říká, že Židé vyhrají, že země bude patřit jim a utkají se i s Bohem bílých a nad ním tentokrát také vyhrají.
J.W.: Je zvláštní, jak Židé dokázali proniknout do FBI a národní bezpečnostní agentury.
Finkelstein: Je snadné ovládnout vládu, když vlastníte banku, protože vláda si musí půjčovat peníze od banky. Jakmile si půjčíte peníze, jste otrokem věřitele. Takže americká vláda je otrokem FEDu. Všichni politici berou úplatky, rádi pijí, berou drogy, proto je velice snadné mít kontrolu nad vládou. Nejtěžší bylo proniknout do církví, protože měly některé dobré kazatele, ale nakonec se nám Židům vždycky podařilo získat kontrolu nad vším, co jsme chtěli.
Nejsme dobytek, jak nás Goyimy, vidí Židi! Musíme pouze překonat svou společností podporovanou pohodlnost a naivní dobrosrdečnost, naprogramovanou nevědomost, podsunutou nelidskost a zejména zbabělost hájit ty nejzákladnější a životně důležité hodnoty. Pokud chceme mít my, lidé a naše děti perspektivu přirozeného rozvoje a zdravého vývoje, musíme se hrdě a nekompromisně postavit jak žido-chazarské manipulaci, satansko-luciferiánské doktríně i nelidským snahám androidní umělé inteligence. Jen svým odhodlaným postojem a vědomým přístupem si zasloužíme, postup do vyššího stupně lidské evoluce.

Skandální a místy horrorový rozhovor, Rabbi Finkelsteina (1. část)

27.02.2021

Rychlá navigace: