Souvislosti, které všude nenajdete

Srpen 2021 – bod zlomu?

To, čeho jsme v minulém roce byli součástí, kdy se nás globální mafie snažila udržovat mimo lidský kontakt, mimo přírodu, mimo dostatečný přísun kyslíku, kdy nás nutila k společenskému odstupu, maskování se na veřejnosti, a kdy nám vnucovala, abychom do sebe nechali vpíchnout neprověřenou vakcínu, obsahující oxid grafenu, nemělo nic společného s obranou proti uměle vytvořenému virusu, to všechno byly promyšlené a dopředu připravené nástroje naší demoralizace.

Lidé přirozeně hledají naplnění, a když nepracují a nerealizují se, tak ztrácí pocit, že jsou potřební a začne se dostavovat deprese. Když lidé nemohou opustit hranice svého domova celé dny, týdny a dokonce měsíce, začne se dostavovat deprese. Když se lidé nejsou schopni vyhřívat teplem slunečních paprsků celé týdny, začne se dostavovat deprese. Když se lidé nesmí setkávat s rodinou, přáteli a přirozeně se objímat, dostavuje se deprese. Když jsou lidé nuceni dýchat svůj vlastní recyklovaný vzduch s nedostatkem kyslíku, plný namnožených bakterií v roušce a chodit veřejně jako zvířata s náhubky všude, kam se pohnou, začne se dostavovat deprese. Pokud je lidem týdny a měsíce znemožněna běžná denní aktivita začne se dostavovat deprese. Velmi demoralizující rolí, kterou má nošení masek je právě sociální distanc, nemožnost usmívat se na druhé a vnímat emociální projevy a mimiku druhých lidí. Sociální studie prokázaly, že dítě, o které je jinak vcelku dobře postaráno, může dokonce i zemřít z důvodu nedostatku lidského kontaktu a projevu lásky.

Tady nikdy nešlo o opatření proti nebezpečnému viru. Tady šlo o rozervání kolektivní duše celého lidstva a vydláždění cesty pro definitivně zotročující akt – "Velký reset", který připravily dávno dopředu temné, protilidské síly, schované v mnohých, původně lidských stvořeních za účasti kosmického parazita. Proč se toto všechno děje? Demoralizované, rozdělené a otupené národy jsou zralé na hladké odevzdání své moci a suverenity agresorovi. A největším strašákem pro zmaření jejich satanského, děsivého, zotročujícího plánu je sjednocení probuzené populace a morálně pevní lidé, kteří jsou odhodlaní za každou cenu hájit základní lidské hodnoty. Miliardy lidí se dnes společně stále silněji staví proti tyranii, korupci a bezpráví. Je velkým úkolem, důležitým posláním a zároveň velkou poctou být nyní tady, naživu, na planetě Zemi a přispívat po velmi dlouhé době k osvobození lidstva. Je na každém, zda skloní otrocky hlavu s navlečenou rouškou, bude mlčet a svou nečinností a němým souhlasem se bude propadat do soukolí duchovního pekla nicoty nebo aktivně přispěje k osvobozování a transformaci Země a lidstva. Jak se na povrch dostává stále více strašných a odporných informací a zapáchající špíny z hloubky podzemní bažiny, tak se rychle přibližuje bod úplného historického zlomu. Okolnosti ukazují, že tímto výjimečným okamžikem v celých dějinách lidstva by mohl být měsíc srpen 2021, který se může stát tím nejzásadnějším, vrcholným a přelomovým momentem a začátkem plného odhalování.

Pro aktivaci tohoto bodu zlomu proudí do kolektivního vědomí lidstva dva proudy. Za prvé je to proud rostoucího uvědomění lidstva, že se celý matrixový systém každou chvíli zhroutí, a za druhé sílící nevyhnutelná potřeba lidí postavit se jako autentičtí jednotlivci nefunkčnímu a zrůdnému systému. Každým okamžikem přibývají další a další lidé, kteří jsou připravení, ochotni a schopni otočit kolem minulosti a přepólovat nastavení budoucnosti. Jsme již jen malý kousek od počátku nového transformovaného světa a od zničení dlouhodobě plánované obludné snahy protilidské elity většinu z nás zabít nebo zmrzačit a ze zbytku přeživších vytvořit robotizované transhumánní otroky.

Srpen 2021 – bod zlomu?

11.08.2021

Rychlá navigace: