Souvislosti, které všude nenajdete

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 8: Novodobé otroctví

(8. díl)

V sedmnáctém století v Evropě platil obchod s otroky za "vznešené" podnikání, při němž "počestné" společnosti generovaly obrovské bohatství a způsobovaly postiženým lidem nevýslovné utrpení. Až na sklonku devatenáctého století jednotlivé státy pod tlakem osvícených aktivistů postupně vydávaly různé zákony o zrušení otroctví: Argentina 1813. Kolumbie 1821, Mexiko 1829. Jižní Afrika 1834, Spojené státy 1865. Ale teprve v roce 1948 vydaly Spojené národy "Všeobecnou deklaraci lidských práv", která v podstatě zakázala otroctví všude na světě. Nicméně Spojené národy v deklaraci zanechaly obrovskou mezeru a její napravení trvalo dalších osm let. Byly nuceny vydat další deklaraci, která řešila ještě instituce, jejichž činnost se podobala obchodu s otroky. Takže když vše shrneme, přijdeme k šokující skutečnosti: tedy k té, že otroctví bylo zrušeno v našem "svobodném a civilizovaném světě" až v roce 1956! Dnes ale otroctví stejně pokračuje, a to pod ekonomickým praporem. Rozvojové země jsou vykořisťovány jako zdroje levné pracovní síly, stávají se skládkami smrtících nechtěných chemikálií a jaderného odpadu. Jejich zotročení trvá na každé myslitelné úrovni a zotročenou se stala dokonce půda pod jejich nohami. I my, co žijeme již v 21. století, jsme stále otroky a cesta do tohoto bodu, ve kterém se nyní nacházíme, byla "bohy" pečlivě naplánovaná. Naše arogance a egoismus nám navíc nedovoluje ani této skutečnosti uvěřit.

Pokud budou lidé zavírat oči před hrůzami, manipulacemi a protilidskými agendami, které kolem nás temné, stínové a utajované organizace, lóže, církve či vlády spřádají jako neviditelné pavoučí sítě, tak hrozí, že bude celé lidstvo znehybněno v pavoučím zámotku, uzavřeno v ohradě s vysokým plotem nebo dokonce bude přežívat ve velkém koncentračním táboře. Jestliže budeme strkat hlavu do písku před otřesnou skutečností kolem nás a vymlouvat se na to, že bychom nemohli usnout, bolelo by nás z toho všeho břicho nebo se nemíníme zabývat negativními informacemi, abychom si nesnižovali "pracně zvýšené osobní vibrace", tak tímto dětinským, nedospělým postojem, ignorací pravdy, zavíráním očí před zlem, kterému máme čelit a svou pasivitou nepřímo vybízíme Temnotu, aby nás ovládala, mučila, zotročovala a dokonce zabíjela naše děti. Tímto počínáním se navíc připravujeme o důležitou zkušenost a odmítáme přijmout lekci, kterou nám Vesmír vytvořil, a kterou je třeba projít, aby se naše duše zbavila naivní důvěřivosti, se kterou se někdy ve 3D realitě pohybuje. Naše duše, ale i celé lidské kolektivní vědomí musí projít touto katarzí, aby tak získalo jednou provždy "imunitu" při styku s Temnotou a archontským zlem.

Nejen ortodoxní materialisté, ale i všichni ti, kteří se jen přehnaně starají o svoje tělo, jen meditují a vnímají celý svět jen z úrovně vnějšího pozorovatele, bez projeveného zájmu o to, co se děje kolem nich, bez touhy získávat a třídit pravdivé informace, nepochopili správně zadání doby – pomoci aktivně planetě, sobě i lidstvu ke kolektivnímu vzestupu. Nelze se zcela izolovat od negativní reality, ve které žijeme, do své bubliny vyšší vibrace, soukromě vytvořeného blahobytu a "užívat" si, když "doba vykloubena z kloubů, šílí", jak říká Shakespeare. Všichni máme zodpovědnost za stav kolektivního vědomí lidstva i stav a ekologii celé planety. K čemu nám všechno bude: jakýkoliv majetek, krásná zahrádka či naše malé radovánky, když celá planeta vybuchne, bude zamořena radioaktivitou, zmizí z ní kyslík, nastane dlouhá válka, násilí a bezpráví. Musíme mít v první řadě a neustále na zřeteli to, co z nás udělá vyspělé bytosti. Není to materialistické bohatství a technická vyspělost, ale morální rozměr a prosazování základních lidských hodnot, které se nesmíme bát tvrdě hájit, aby Světlo poznání, pravda, transparentnost, sounáležitost, slušnost, spolupráce a ostatní duchovní zásluhy (paramity) vždy byly pevnými pilíři lidské existence a nenechaly se udolat: zakrýváním informací, utajováním, překrucováním, manipulacemi, demoralizací, zlodějnou, demagogickým programováním mysli, korupcí, narcisním egoismem i šúdrovstvím.

Sumerské tabulky a historie trochu jinak 8: Novodobé otroctví

01.07.2020

Rychlá navigace: