Souvislosti, které všude nenajdete

Svědectví nuncia Vigana odkrylo všechny zaběhané hry

(7. díl)

Valentina Alazraki, korespondentka Televize (Mexiko) a dlouhodobé vatikanistky hovořila o mlčení: "Riziko mlčení je obrovské a cena za takový způsob chování je ještě vyšší. Mlčení vyvolává dojem, že obvinění, která mohou být i zcela falešná, nebo v nejlepším případě pravdivá jen z poloviny, jestliže se na ně odpovídá mlčením, tak vznikne dojem, že tato obvinění jsou pravdivá. A pokud obvinění lidé neodpovídají, pak si myslíme, že dotyční mají strach odpovědět, protože by byli ihned usvědčeni."
Jistě mluvila obecně, ale zde je mlčení, které tíží církev. Je to mlčení papeže, který nikdy neřekl, zda je pravda, co mu Monsignor Vigano vytýká a řekl. Zneužívání v církvi se týkalo v 80-ti % případů mladých mužů ve věku 14 – 18 let, tedy věku postpubertálního, které obtěžovali muži, ale slovo "homosexualita" nebylo vůbec nikdy vysloveno. K tomu je zapotřebí génia svrchované drzosti, svolat světový kongres o kávě, a nevyslovit slovo kofein. Klobouk dolů před takovými mistry...

Interview, který poskytl arcibiskup Carlo Maria Vigano pro LifeSiteNews (LSN):
LSN: Vaše Excelence, jak byste charakterizoval atmosféru Synody?
Arcibiskup Carlo Maria Vigano: Loďka Církve se zmítá v pořádné bouřce. Ti nástupci apoštolů, kteří se snaží nechat Ježíše na břehu a kteří už nepociťují jeho přítomnost, se ji snaží utišit tím, že začali vzývat Pachamamu! Ohavnost modloslužby vnikla do Boží svatyně a poskytla živnou půdu nové formě apostázy. Proces vnitřní mutace víry, který se nyní odehrává v Katolické církvi (už několik desetiletí) dramaticky akceleroval v období této Synody a směřuje k založení nového věrovyznání, spočívajícího v novém druhu uctívání. Pohanské prvky zamořily Boží kult tak, aby ho přeměnili na modloslužbu.
Amazonská synoda je součástí procesu, který nemá za cíl nic menšího, než změnu Církve a naprogramování lidí protikřesťansky a protilidsky. Pontifikát papeže Františka je plný skutků, které mají za cíl podkopat základní dogmata, liturgie a fakta, které se do současné doby pokládaly za základ, co tvoří podstatu celé Katolické církve. Je to jasný zlom v Církvi, která existovala před ním. Tyto zásadní změny nyní propaguje špička katolické hierarchie. Katolická církev se takto vyrovnává s vývojem, který dominuje globální scéně a je podporován mocnými silami a velkými financemi. Tyto strategie jsou jednoznačně namířené proti člověku a jsou svou vnitřní povahou protikřesťanské. Jejich agenda dokonce zahrnuje podporu potratům, gender ideologii, homosexualitě a dogmatizuje teorii globálního oteplování. Pro všechny katolíky se tak stává atmosféra v Církvi stále temnější a temnější. Pokračující progresívní útok proti základům křesťanství hrozí skutečnou apokalypsou, která v sobě zahrnuje celosvětový pořádek. Hluboce sklíčení sledujeme současný pontifikát, který propaguje neuvěřitelné skutečnosti a svým znepokojujícím jednáním a výroky popírá tradiční dogmata a zasévá do duší pochybnosti o pravých principech Katolické církve. Jsme zmítání v náboženském chaosu gigantických rozměrů. Pokud tento satanský plán uspěje a katolíci ho podpoří, tak fakticky změní celé náboženství a stádo Pána Ježíše Krista se zredukuje na menšinu, která bude pravděpodobně velmi trpět. S ním však nakonec zvítězí a posilňovat všechny bude příslib našeho Pána, že pekelné brány nepřemůžou Církev a také příslib Panny Marie ve Fatimě, že její Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Naše nepřátele spojuje nenávist k dobru a my se proto musíme sjednotit v lásce, za dobro a pravdu. To, co probíhá, totiž není jen obyčejná bitva, ale je to válka! Je tedy nevyhnutné, aby se katolický odpor mocně sjednotil a zviditelnil před očima, nyní pokračujícího procesu sebedestrukce Církve, aby se překonala mnohá nedorozumění, která často a zbytečně rozdělují sféru dobra. Příslušníci Církve musí vyhledat mezi těmito silami jednotu záměru a činů, při zachování své rozličné legitimní identity. V této nejtemnější hodině jsou průkopníky odporu pochopitelně laici. Musí svou odvahou apelovat na nás, pastýře a povzbuzovat nás, abychom kráčeli vpřed a statečněji a rozhodněji bránili Kristovu Nevěstu. Varování sv. Kateřiny Sienské patří především nám, pastýřům:
"Otevřete oči a podívejte se na zvrácenost smrti, která přichází do světa, a zejména do Těla sv. Církvi. Běda, nechť vám srdce a duše pukají nad tolika urážkami Boha! Běda, dost bylo mlčení! Křičte stovkami tisíci úst. Vidím, jak kvůli mlčení svět umírá a Nevěsta Kristova se vytrácí."

Svědectví nuncia Vigana odkrylo všechny zaběhané hry

10.11.2020

Rychlá navigace: