Souvislosti, které všude nenajdete

Svět podle Jamese Prestona – 5. část

(Článek 299)

Kde to všechno skončí, když byla vláda USA ovládnuta tajnou stínovou vládou, která je pod vlivem mimozemských bytostí s mimozemskou agendou, která je, jak se zdá, zlovolná až do morku kostí?

V průběhu studené války začala americká tajná služba fungovat podle hesla "účel světí prostředky". To, k čemu došlo 11. září je názorným příkladem toho, co se stane, když je širokospektrální snaha zpravodajců, jednajících dle pravidel studené války, zkorumpována a převzata neokonzervativci, operujícími pod mimozemskou agendou. Dnes už je zcela jasně prokázané, že máme Tajnou stínovou vládu, která vyrobila na území USA obrovský útok pod falešnou vlajkou, aby oblafla lidi, a oni pak souhlasili s válkami na Blízkém východě proti zemím, které Ameriku nikdy nenapadly a ani to neměly v plánu. Celá záležitost 11. září a to, co následovalo, byla záplava lží, masových vražd a ilegálních válek za účelem dalšího přerušení evoluce lidstva a dalšího zvýšení jejich zisku. Ale především to s největší pravděpodobností byla součást agendy, kterou podnítili mimozemšťané a kterou provedli vysoce zkompromitované osoby či entity, které se zmocnily vlády USA prostřednictvím Tajné stínové vlády.

Tyto činy opravdu nejsou lidské a vše naznačuje, že ti, co tyto akce organizují, nejsou na 100% lidmi. Takže tu máme velmi vážnou situaci, kdy se Tajná stínová vláda stala hladovou bestií, která se vymkla kontrole a která se stala závislou na ilegálních penězích z prodeje drog, prodeje zbraní a na profitu z válčení, která se dostala mimo kontrolu a stala se vše požírající hladovou příšerou, specializující se na všechny představitelné špatnosti, následované korupcí na všech vládních a řídících úrovních a stala se institucí plně rozvinutého eugenického plánu na přímé i nepřímé zabíjení, aby zredukovala světovou populaci alespoň o 80%.

Existují alternativní výklady toho všeho od dalších rozumných a dobře informovaných lidí. Jeden alternativní názor je, že tyto údajně mimozemské bytosti jsou ve skutečnosti ti padlí andělé, zmiňování ve Starém zákoně, ti, kteří se křížili s lidskými ženami a vytvořili zlovolné hybridní pokrevní linie, které byly Demiurgem či Satanem zmocněny k tomu, aby vládly světu, aby tak testovaly lidstvo. Nápadné ovšem je, že velmi velká část těchto mimozemských entit je zlá až do morku kostí a chce zavést totalitní fašistický systém Nového světového řádu, na který by byli Lenin, Hitler, Mao i Idi Amin pyšní. Je zajímavé, že všichni tito vůdci a hrůzovládci vypadali po fyzické stránce divně a byli posedlí vražděním lidí po milionech. Vypadá to, že tyto stvůry byly vedlejším produktem ďábelského vlivu těchto mimozemských bytostí, ať už to byl kdokoliv.

Zdá se, že Tajná stínová vláda se zapletla s "ďáblem", aby získala vyspělé technologie a výhody. Ale pokud to tak je, jaká je cena za to, že se zapletla s takovým zlem? Mělo to za následek přijetí zlovolné mimozemské agendy? Pokud je to pravda, je Tajná stínová vláda stejně tak zlá jako tito mimozemšťané, když teď bojuje v tajné vesmírné válce s nimi po boku. Stala se většina našich vrcholných představitelů stálou součástí mimozemské agendy, závislou na moci? Tato skupina již zřejmě má zcela ovládnutou mysl, je zcela zkorumpovaná a příslušníci této skupiny jsou pravděpodobně geneticky pozměněni a vlastně možná již ani nejsou lidmi...

Je nejvyšší čas, abychom se sami sebe zeptali: "Pokud se naši vládci na vrcholu Tajné stínové vlády zaprodali hodnotovému systému mimozemšťanů (genetická manipulace, kontrola mysli, pokušení získat absolutní moc a kontrolu), budou pokračovat v globalizačním procesu Nového světového řádu kvůli svému vlastnímu prospěchu a prospěchu svých rodin? Budou se chtít stát neomezenými feudálními hradními pány? A dovolíme jim to?"

Tyto články jsou věnovány všem lidem, kteří bojovali, zemřeli, bylo jim vyhrožováno či utrpěli velké ztráty, když se snažili odhalit a porazit původce a pachatele "mimozemské agendy". Většina těchto hrdinů zůstává neznámá kvůli úplnému utajení, které Tajná stínová vláda ve spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky na všechny takové informace uvalila.       James Preston

Svět podle Jamese Prestona – 5. část

28.05.2019

Rychlá navigace: