Souvislosti, které všude nenajdete

Svět podle Jamese Prestona – 4. část

(Článek 298)

Spolehlivé zdroje uvádí, že v roce 1954 prezident Eisenhower podepsal tajnou dohodu s mimozemšťany na letecké základně Holloman. O této specifické dohodě se hovoří jako o Grenadské dohodě. Vládu USA kontaktovali benevolentní mimozemšťané, kteří ji nabídli antigravitační a další vyspělé technologie, aby mohla efektivně bojovat proti větší nepřátelské mimozemské síle, která chytala lidi, konzumovala je a měla v plánu provést na Zemi invazi v masovém měříku a nakonec zničit všechny lidské obyvatele. Tito nepřátelští mimozemšťané ohrožovali také ty dobré, kteří údajně potřebovali pomoc lidí, aby zrekonstruovali svou rozhozenou genetiku. Dohoda s nimi hovořila o poskytnutí antigravitačních technologií, plazmatických děl a technologií na kontrolu mysli Tajné stínové vládě výměnou za to, že těmto mimozemšťanům umožní unášet jisté vybrané lidské subjekty a brát si jejich genetické vzorky. Podmínkou ovšem bylo, že ty únosy se měly dít v malém počtu a měly být bezbolestné, subjektům nebude ublíženo a jejich vzpomínky budou vymazány. Po několika letech začalo být ale jasné, že ti údajně "hodní" mimozemšťané dohodu moc nedodržují. Jedno jejich plavidlo ztroskotalo, a když bylo vyzvednuto, obsahovalo mnoho částí lidských těl získaných při pitvě, což vyvolalo u Tajné stínové vlády okamžitou krizi. Po pečlivém zvážení bylo rozhodnuto, že zřejmě nejlepší bude pokračovat ve spolupráci s těmito mimozemšťany, přestože jejich dohodu porušovali. Tak se pokračovalo dále, aby byly získány další vyspělé technologie a mezitím se pilně pracovalo na proměně získaných vyspělých technologiích na zbraně, jenž byly schopné sestřelit mimozemšťany v jejich antigravitačních plavidlech a nakonec je porazit. Místo toho, aby tento plán vládci z Tajné stínové vlády naplnili do konce, byli ale přinuceni souhlasit s tím, že budou s těmito mimozemšťany úzce spolupracovat a přijmout jejich "mimozemskou agendu" a že vytvoří globální systém Nového světového řádu, který budou mimozemšťané kontrolovat, aby dostali pod kontrolu všechny nukleárními zbraně, údajně v zájmu minimalizace rizika vzniku nukleární Třetí světové války.

Je kontrola mysli obchodní značkou "mimozemských nájezdníků"?

V průběhu úzké spolupráce s těmito mimozemci se ale někteří členové Tajné stínové vlády stali oběťmi vyspělé kontroly mysli a stali se přívrženci "temné strany". Přijali jejich protilidskou agendu a stali se zlými, špatnými, nelidskými a začali sloužit jako prodloužená ruka těchto mimozemců. Někteří členové Tajné stínové vlády se ale od této části oddělili a vytvořili druhou skupinu, která pracovala na rozvoji své vlastní agendy, která není mimozemská. Chtěla, aby byla znovu nastolena americká Ústava a Listina práv a svobod a vláda se dostala pryč zpod kontroly mimozemců, kteří ji zamořili svou mimozemskou agendou. V Tajné stínové vládě tak došlo k závažnému konfliktu mezi jejími hlavními podskupinami: Aquarius a skupinou Výboru dvanácti. Letectvo bylo obvykle napojeno na Aquarius a námořnictvo na Výbor 12.

Plno statečných lidí se snažilo o těchto věcech informovat lidstvo. Vezměme si velmi zajímavý případ Phila Sneidera, který tvrdil, že byl zapojen do výstavby podzemních vojenských základen a tvrdil, že se zúčastnil boje mezi americkou posádkou s mimozemskými bytostmi v jedné hluboce umístěné základně. Jako mnoho jiných, kteří začali mluvit, byl Phil ve svém pokoji ocelovou strunou uškrcen po sérii přednášek, kde odhaloval důležité okolnosti, a tak byl defakto popraven.

Svět podle Jamese Prestona – 4. část

27.05.2019

Rychlá navigace: