Souvislosti, které všude nenajdete

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 1. část

Podzim bude obdobím vážného vyjednávání, které může nakonec vyústit v oznámení světové dohody, která má nahradit systém vybudovaný po druhé světové válce. Americký vojensko-průmyslový komplex, Asijské tajné společnosti, čínská komunistická strana, britské společenství Commonwealth, Vatikán, ruská pravoslavná církev, muslimové a další skupiny se v základu shodují na tom, že tato planeta nemůže být spravována jako dosud. Také se začíná jednat o struktuře volné, ale sjednocené planetární federace. Hlavním problémem samozřejmě zůstávají kontroloři starého systému, kteří rozhodně neplánují odejít v tichosti. Švýcarská analýza objevila hlavní skupinu zhruba 700 lidí, kteří sedí v různých výborech pěti set největších korporací.
Tato skupina je nazývána jako Chazarská mafie. Chazaři stále ovládají většinu mega-korporací, včetně velkých ropných společností, internetových gigantů jako Google, Facebook, Amazon a Apple, a samozřejmě i korporátní média chrlící kvanta FAKE NEWS (falešných zpráv, v České republice je to např. Česká televize, v jejímž čele stojí americká loutka). Jejich největším zdrojem moci je samozřejmě vlastnictví centrálních bank, díky kterým se zmocnily kontroly nad společnostmi a světovou ekonomikou. Chazaři používají vraždy, úplatkářství a lži k proniknutí na nejvyšší úrovně světové moci a to zejména na Západě.

Spojené státy byly dlouho ovládané chazarskými oligarchy, kterým vůbec nezáleželo na tom, že USA je jako krajina zbídačovaná svým obchodním deficitem. Chazaři tyto peníze používali na financování zotročování lidstva a na vytváření světové vlády, jimi ovládané. Opírali se o nacisty a za pomoci podvodů, vražd a vydírání donutili americký establišment jim odevzdat moc. Koncem minulého století následovala z jejich strany celá řada velmi reálných a celosvětově organizovaných pokusů vyvraždit 90 % lidstva. Nacistický režim Georgea Busha ml. začal šířit biologické bojové látky jako SARS, upravenou ptačí chřipku, ebolu, chemtrails, karcinogení jedy v potravinách, propagoval kontaminovanou vakcinaci lidí, "léčebné metody" chemoterapie a ozařování, geneticky modifikované potraviny, vše, s cílem vyhladit většinu lidstva. Ve stejném čase Chazaři vytvořili v 33 zemích hladové krize tím, že farmářům platili za pěstování "biopaliva", místo produkce potravin. Několikrát se též pokusili vyvolat světovou atomovou válku s využitím Iránu, Sýrie, Severní Koreje a dalších konfliktních míst. Je důležité si toto uvědomit a co nejčastěji si opakovat, že tito "lidé" se pokusili a stále se ještě pokouší zabit vás i vaši rodinu.

Asijské tajné společnosti se dozvěděly o plánech chazarských nacistů vyvraždit 90 % lidstva tak, že úspěšně odposlouchávaly jejich tajná setkání, zejména pak jejich shromáždění v Bohemian Grove. Začátkem jejich vstupu do boje proti tomuto protilidskému elementu bylo jejich odhalení šíření SARS – etnické biologické zbraně, která byla navrhnutá tak, aby zasáhla jen asijské obyvatelstvo v roce 2003. To způsobilo konflikt mezi východoasijskými skupinami podsvětí, obchodujícími s heroinem a amfetaminy s jejich bývalými nacistickými spojenci, obchodujícími zase s kokainem a marihuanou. Nacisti však tento vývoj předvídali a v letech 2001-2002 přesunuli své heroinové operace z východní Asie do Afganistanu.
Chazaři, jak popsali ve své zprávě "Projekt nového amerického století", se pokoušeli upevnit svoji moc nad světem tak, že se zmocnili ropných polí v Iráku, Střední Asii a vyhrožovali, že přeruší dodávky ropy a tak udržovali Asii pod svou kontrolou. Asiati zase reagovali hrozbou zavraždění popředních členů tajné západní vlády. Zaměřili se zejména na osoby, které byli členy všech třech následujících skupin: Bilderberg (evropští kabalisti), Rada pro zahraniční vztahy (američtí kabalisti) a Trilaterální komise (japonští kolaboranti a jejich páni).

Asiaté začali hledat západní spojence proti této nacistické mafii. Zjistili, že západní frakce zoufale bojovala, aby odhalila a odvrátila nacistické plány na genocidu lidstva, a také se snažila nejrůznějšími způsoby upozornit lidstvo na chazarský nelidský plán. Například byla odvysílaná reportáž reportérky BBC, která stála před stále nepoškozenou budovou č. 7 Světového obchodného centra a oznámila, že se budova již zřítila. Asiaté pak založili skupinu západních spojenců, která se stala známou jako "Společnost Bílého draka" SBD (White Dragon Society). Tato skupina zahrnuje i vysoce postavené osobnosti z Pentagonu, CIA, ruské FSB, britské královské rodiny, zednářů, některých členů vatikánské lóže P2 ad., které spojuje odpor proti Chazarům.

Komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého Draka

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 1. část

21.10.2019

Rychlá navigace: