Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (10. díl): Náš svět zatím ještě řídí archontští paraziti

(10. díl)

Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Archontský virus potřebuje mnohem více radiace než my. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako "baterie" a nutí je tuto energii vytvářet. Umí si ale také brát energii z vysoké radiace. V tomto kontextu se nabízí myšlenka, že jaderné katastrofy zřejmě nejsou takovou náhodou, jak se oficiálně tvrdí. Ve frekvenčním pásmu lidstva hájí archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořené bytosti tak, aby se staly nositeli viru Demiurga. Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se u nich projevuje s takovou intenzitou, jak moc jsou lidé ovlivňováni a napojeni na "Nekonečné vědomí". Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového "Já" a u někoho zase dokázalo fantomové "Já" získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc. Největší skupinou jsou ale lidé, kteří jsou ovládaní archontským virem částečně či jen do určité míry. Zcela kontrolovaní archontským virem jsou většinou psychopati, kteří se díky své lehké ovladatelnosti stávají protěžovanými lidmi, jenž globální archontský systém vyhledává a používá v politice a řídících hospodářských funkcích, často jako "bílé koně". Ale ty nejnebezpečnější pro lidstvo jsou "elitní" pokrevní linie, které jsou přímým vtělením Archontů a to jsou skutečně ti nejtěžší psychopaté. Oni jsou přímými prostředníky mezi skrytými Archonty a lidskou populací a de fakto řídí celý Systém. U elitních hybridů se archontský virus v jejich chování projevuje mnohem výrazněji než ve zbytku populace a vytváří s lidskou DNA frekvenční komptabilitu, která umožňuje, aby byli více "posedlí" a jejich činy a vize byly děsivější a protilidštější.
Švýcarský jasnovidec Anton Styger jednou popsal: "Když vidím některé podnikatele a politiky, kteří jsou obzvláště v zajetí materiálního světa, tak si všímám, že už nemají žádná světelná těla a duši. U mnohých už ani nevidím žádný světelný bod v srdeční čakře, který tam jinak vždy je. Místo toho vidím kolem nich něco jako vrstvu "lesklého asfaltu" a v ní obludnou bytost ve tvaru ještěra. Vidím, jak se kolem nich objevuje obraz krokodýlí bytosti jako v konkávním zrcadle. Už nevidím žádné světlo ani v krční čakře ani v čelní čakře."
Následkem archontího posednutí zejména klíčových osobností lidské společnosti, řídí náš svět psychopati, notoričtí lháři a podvodníci, kteří necítí ani lítost, soucit ani stud. Do klíčových funkcí jsou dosazovány lehce ovladatelné osoby, chorobně toužící po moci, pederasti či nějak lehce vydíratelní jedinci. Zadlužují a ožebračují svůj lid a plní tak postupně archontskou agendu – plné ovládnutí a zotročení lidstva. Pokud si spojíme archontí charakteristiku s reptiliánskou posedlostí hierarchickou strukturou moci, pak nám přesně vyjdou takové osobnosti, jaké se po celou historii lidstva dostávají k moci a po celém světě vyvolávají války, zkázu, chaos, násilí a smrt. Tyto hrůzy jsou uměle připravovány archontskými pokrevními liniemi. Mají za úkol přivést lidstvo k totální kontrole a zajistit Archontům, jednou provždy k "obědu", pravidelnou porci nízkofrekvenční energie z lidského utrpení.
Archontsko-reptiliánští hybridi dokážou měnit podobu z lidské na reptiliánskou, ale i jinou, díky své duální DNA. Mají jak lidská tak i archontsko-reptiliánská informační pole. Když dojde k přepnutí jednoho pole do druhého tak se zdá, že změnili podobu, ale k žádné fyzické změně nedochází, protože nic fyzického není – vše jsou vibrace, energie, frekvence. Ne-lidské informační pole přebije to lidské a pozorovatel to vnímá jako fyzickou změnu. Tato změna se ale odehrává jen v jeho dekódovacím procesu – v jeho mozku. Dnes je mnoho svědectví tohoto procesu. Tajné vojenské programy ho již velmi dlouho studují a tento celý proces je také velmi dobře zdokumentován.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (10. díl): Náš svět zatím ještě řídí archontští paraziti

22.09.2020

Rychlá navigace: