Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (9. díl): Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů

(9. díl)

V království slepých je jednooký králem. Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k všemu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi. Archontský virus už velmi dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých.

Podle jednoho informátora komunikujícího s entitou z jiné dimenze (z jiného frekvenčního pásma) z let 1994 až 1999, kdy bylo zodpovězeno na 20 000 otázek, mimo jiné vyplývá:

  • Reptiliánská rasa držela lidstvo dlouho zpátky, aby nemohlo růst.
  • Druh, ke kterému entita patří, vedl ve své realitě mnoho bitev proti reptiliánské rase.
  • Lidé byli v minulosti spirituálně vyvinutější než reptiliáni, ti je však přemohli svými technologiemi. "Jejich bohem jsou technologie a U.I."

Archonti nejen, že jsou posedlí technologiemi, ale oni sami jsou technologií – Umělou Inteligencí. Ve své výchozí podobě jsou škodící informací, záměrnou vykonstruovanou chybou, která se chová jako počítačový virus a nakazí vše, čeho se dotkne, ať už jsou to reptiliáni, šediváci nebo lidé. Archontští reptiliáni se zabývají "technologickým rozmnožováním" na mnohem pokročilejší úrovni, než jsou dnešní lidské nejvyspělejší znalosti. Umí zmanipulovat lidské geny tak, aby u nich vznikly "požadované vlastnosti". Tak se snaží přeměnit osobnost člověka do té úrovně, aby byl dostatečně inteligentní sloužit svým skrytým vládcům, ale ne dostatečně inteligentní na to, aby jejich hru prohlédl a mohl se bránit (což je zároveň i hlavní skrytou agendou připravované vakcinace). A to snížení vibrací bylo u naprosté většiny lidstva to "vyhnání z ráje", které bylo vyprovokované symbolickým hadem, v symbolické Rajské zahradě (Zlatý věk před "pádem lidstva"). Tehdy byla energetická těla lidí, včetně jejich holografických hmotných těl, obsazena virem. A tak také došlo k zásadní proměně lidské společnost poté, co byla ovládnuta Archonty.
Archontsko-reptiliánská energetická a genetická manipulace doslova připojila lidstvo ke své kolektivní mysli, jako mravence v kolonii co poslouchají svoji královnu. Připojili lidstvo ke své falešné simulaci Matrixové reality, kterou zažíváme dnes, ve svém každodenním "životě". Podívejte se, kolik lidí slepě věří, co jim přes média vzkáže jejich "mravenčí královna". Reptiliánský prvek v našem mozku je pak hlavním přístupovým bodem v napojení na archontskou kolektivní mysl.
Archontští predátoři pracují skrytě a využívají druhé, aby za ně jednali a konali ve viditelném lidském světě a zároveň také, aby nesli důsledky za své činy jednak ihned a později pak i na karmické úrovni. Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez jakýchkoliv námitek ovládat své oběti, než ten, při kterém dotyční ani netuší, že existuje někdo, kdo je skrytě ovládá? Vzájemně se ubezpečují v tom, že takovou hloupost ještě neviděli a dokonce se ještě vysmívají a nadávají těm, kteří tuto lest prohlédnou. Archonti jsou specialisté na vytváření klamu a iluze, která je v gnózi popsaná jako "phantasia".
A proč se Archonti prostě neukážou a nepřevezmou moc? To nemohou. Jsou projevem energetické poruchy a mají zde velká omezení ve srovnání s lidmi. Pokud by ale lidstvo projevilo svou skutečnou sílu a spojilo se, tak by Archonti museli automaticky odtáhnout pryč. V mnoha knihách se píše o tom, že tito energetičtí predátoři mají strach z lidí, z odhalení a proto zůstávají ukryti "za scénou". Alespoň prozatím. Musí totiž oklamat lidstvo natolik, aby si lidé sami vybudovali své vlastní vězení, vzájemně se v něm věznili a hlídali. Pokud lidé neprohlédnou včas jejich úskočnou hru, tak Archonti dosáhnou našeho plného zotročení!!!

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (9. díl): Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů

21.09.2020

Rychlá navigace: