Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (8. díl): Archontský virus, na sebe bere různé podoby

(8. díl)

V protilidské archontí agendě jsou dnes používána zejména mainstreamová média, která se stala největším šiřitelem tohoto viru. Také učební programy, osnovy a celé učivo je infikováno archontským virem manipulace, lži a polopravdy, které jsou nebozí učitelé nuceni předávat dětem, a to dokonce už ve školce. Probuzení lidé musí být stále v pohotovosti, protože tato "výuka" a postupy na nás budou stále dotírat, prostřednictvím nejrůznějších infikovaných politiků a autorit ze všech myslitelných oborů. Musíme se domáhat pravdy a začít každodenně protrhávat a odplevelovat svoji zahrádku a podílet se i na zbavování se buřiny na celém celosvětovém poli, plném doslova jedovatých a ostnatých trvalek.
Nejprve ale odplevelte sebe a své nejbližší okolí. Tím se začněte zachraňovat a až budete dostatečně silní, můžete začít pomáhat zachraňovat postupně i ostatní. Opřete se o duchovní zásluhy, buddhisté jim říkali paramity, o vědomé jednání, v souladu se svým srdcem, svědomím a zákony Univerza. Je třeba pátrat, hledat, vnímat, zajímat se, ale ty největší pravdy naleznete uvnitř sebe...
Súfijský učenec Rumimi ve 13. století k tomu řekl:
"Když člověka posedne zlý duch, lidské vlastnosti se z něj vytratí. Cokoliv řekne, jsou ve skutečnosti slova toho ducha, i když se zdá, že slova vychází z jeho úst. Nad kým má duch vládu, ten je jeho majetkem a už nevlastní sebe sama. Jeho "Já" odešlo a on se stal oním duchem."
Tento popis odpovídá lidem, kteří se stali obětí posednutí a pro lidstvo je velmi nebezpečné, že právě toto se děje zejména s lidmi, kteří drží v rukou politickou, vojenskou, ekonomickou, bankovní a úřední moc a stojí tak v první linii archontské armády, a aniž by si to uvědomovali, stali se nositeli, prostředníky a velmi nebezpečnými bacilonosiči archontského viru zla.
Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma. Dvě nejznámější podoby, o kterých hovoří i nově nalezené texty z roku kolem 400 let našeho letopočtu, nalezené u Nag Hammadi v roce 1945, jsou fyzicky zdatní reptiliáni a šediváci, kteří mají vzhled podobný nenarozenému dítěti s tmavýma nehybnýma očima. Zprávy o reptiliánech a šedivácích popisují, že se dokážou náhle objevovat a mizet (to se děje, když vstupují do našeho frekvenčního pásma a zase z něj vystupují), jsou studení, mechaničtí a nemají žádný soucit ani svědomí. Totéž se říká o Archontech a jejich různých podobách. Starodávné legendy hovoří o tom, jak se reptiliáni křížili s lidskou populací, aby vytvořili ovládací, hybridní pokrevní línie (s modrou krví), z části lidské a z části reptiliánské, která nese archontský vir. Jedná se o "elitní" pokrevní hybridní linie, které dodnes skrytě řídí Systém jako zástupci Archontů na Zemi. Archonti se dlouhodobě snaží připojit lidstvo ke svému Demiurgovskému internetu, což je zároveň cíl transhumanismu.
Vzhledem ke genetickým manipulacím s naší DNA, ke kterým ze strany mimozemšťanů velmi často docházelo v minulosti, máme v sobě všichni reptiliánské "dědictví". Jeden z nejsilnějších vlivů na naše chování má pozůstatek těchto manipulací – reptiliánský mozek. Věda ho pojmenovala jako R-komplex. Lidské embryo prochází během svého ontogenetického vývoje ještěří fází. Ještěří mozek má pouze jeden hlavní zájem, a to přežití, proto neustále sleduje okolí a hlídá, zda se někde neobjeví potenciální hrozba a ohrožení. Reptiliánský mozek neuvažuje racionálně, nemyslí na druhé, nezajímá ho společné a lidské. Je vysoce egoistický, prospěchářský, často jedná spontánně a vše u něj řídí strach, útok nebo útěk. Reptiliánská část mozku zodpovídá za následující rysy chování: Chladnokrevné uvažování, teritoriální vymezování svého majetku, touha ovládat druhé, posedlost hierarchickými strukturami, agresivní chování, hájení svého statutu, své reputace, usilování o získání moci, nadřazenosti a intelektuální převahy, ale také může vést k slepé poslušnosti a podvolení se hierarchii a autoritě. Propaguje hesla: "silnější vyhrává", "vítěz bere vše" a "účel světí prostředky". Toto vše jsou charakteristické rysy Archontů. Nesetkali jste se s nimi někdy? To je ale náhodička...
Ti, co usilují o absolutní ovládnutí lidské společnosti, jsou bytosti posednutí archontskýma entitami a jsou projevem tohoto viru.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (8. díl): Archontský virus, na sebe bere různé podoby

20.09.2020

Rychlá navigace: