Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (7. díl): Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

(7. díl)

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovouto entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé (známé je ztvárnění tohoto fenoménu jako Jekylla a Hyde). Pohybují se mezi vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět začne procházet dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisovali, že oni měli často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci. Ovládající entity také používají svou oběť k tomu, aby pronikli "s milou tváří" mezi další lidi a skupiny. Pak se najednou do ostatních pustí s velkou nenávistí a s cílem "šířit svůj virus" a napáchat co nejvíce škody. Ti, kteří byli ovládnuti, nemají ani ponětí, že jejich nenávist nepochází z nich samotných, ale z toho co je ovládá. Většinou se necítí vůbec ovládáni a každému tvrdí, že oni jsou naprosto normální, vše mají pod kontrolou a to vy z nich děláte alkoholiky, drogově závislé a bezcharakterní lidi. Chybí jim naprosto zpětná vazba. Mají touhu ničit, zraňovat a domnívají se, že vše pochází jen z jejich mysli a přitom je řídí pokřivené vědomí, které je používá jako nástroj pro své záměry a rozšiřování archontího viru. Toto ale nezbavuje posedlé bytosti jejich zodpovědnosti za své ničivé konání, protože se v minulosti svým chováním tomuto zlu otevřeli.
Existuje řada tajných vládních, vojenských a "vzdělávacích" programů na ovládání mysli. Ty mají za úkol hledat vhodné oběti a pak je připojovat k ovládajícím entitám. Naivní, hloupí, neznalí, nepozorní, důvěřiví, lehkomyslní, oslabení, nešťastní, zklamaní, ustrašení, zlí a nízkovibrační lidé bývají ovládnuti daleko lehčeji a pak se sami stanou nositeli archontího viru a agendy zla. Pokud tyto entity ovládnou média, vlády, politické strany, církve, školství, bankovní sektor, velké korporace, soudnictví a další důležité společenské struktury, projeví se tento archontský virus jako skutečná pandemie, proti které ale nemůžeme bojovat rouškami a vakcinami, ale jen neochvějnou vírou v dobro, vesmírný řád, v sebe sama, ve vyšší pozitivní božské a světelné síly a samozřejmě důslednou prací na své hluboké lidskosti a duchovním rozvoji. Čím větší atak negativních sil je na vás vyvíjen a čím více negativních bytostí je ve vašem okolí, tím důsledněji musíme dbát při své obraně na to, co děláme, co říkáme a dokonce musíme vykořenit ze sebe i všechny negativní myšlenky.
Konfrontace s temnou silou a ještě pokud má charakter "pandemie", není jednoduchá. Naše obrana musí vycházet z vědomého pozitivního jednání, z důsledné kontroly všech vyřčených slov ale i myšlenek. Je třeba vědomě odbourat strach a všechny negativní emoce, protože toto přímo vábí negativní entity do vašeho života. Pokud začneme ztrácet kontrolu nad situací při silném útoku temných sil, musíme se naučit zaujmout pozici ve svém "středu", v tzv. vystředěném bodě, v místě našeho naprostého bezpečí a absolutního klidu, odkud vše můžeme nezaujatě pozorovat z pozice vnějšího pozorovatele. V tomto bodě se doslova zastavuje čas, mizí prostor a my jako multidimenzionální bytosti se dostáváme do stavu naprosté harmonie, nesmrtelnosti, nadčasovosti a všechny problémy i ty největší se zde proměňují na malicherné nicotnosti. Pro názornost si představte uragán, který ničí celé okolí, bere střechy, víří kameny, zvířata, stromy, vše motá a točí, takovou má sílu, nic mu neodolá a vy sedíte v naprostém klidu a tichu v jeho středu, v oku tohoto uragánu a nic z toho běsnění, které okolo vás zuří a burácí, se vás netýká.
Při práci na sobě se musíte přestat podílet na jakýchkoliv negativních programech, které zotročují lidi, vykořisťují je a ubližují jim. Právě váš podíl na činnostech, které slouží lidem, velebí přírodu, přirozenost a jsou v souladu s vaším srdcem a svědomím bez ohledu na výši výdělku vás obdaří velkou duchovní silou a získáte obrovský morální kredit. Nesmíte se nechávat za žádných okolností "vytáčet" neprobuzenými a "zbloudilými dušemi". Uvědomte si, že všichni tito lidé, kteří se snaží na vás útočit, vysmívat se a ubližovat vám jsou oběti Archontů. Jsou do určité míry nesvéprávní, protože nemají sami sebe pod kontrolou. To útočí a hovoří k vám jejich ústy Archonti. Udržujte si od nich určitý odstup, ale přistupujte k nim se zdrženlivým soucitem, protože tam v hloubi své uvězněné duše touží, aby byli vámi vysvobozeni, abyste jim pomohli a oni se znovu stali "lidmi". Nyní za ně ale mluví a dští síru entity, které je ovládají. Tento jejich projev není jejich pravou podstatou. Jejich skutečná bytost je milující, soucitná a plná lásky, porozumění a tolerance, ale archontí entity jim nedovolí tuto svou přirozenost projevit.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (7. díl): Našemu světu vládnou nemilosrdní archontí vládci

19.09.2020

Rychlá navigace: