Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (6. díl): Existuje "posednutí ďáblem"?

(6. díl)

Gnostici popisují Archonty jako bytosti, které nemají žádný soucit, pocit viny a hanby. Jsou to patologičtí lháři, prospěcháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého cíle. Archonti jsou gnostiky popisováni jako bytosti bez emocí, stejně jako psychopati. Jsou emočně ploší a neschopni vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Proto jsou lidé nakaženi archontským virem také označováni jako psychopati.
V gnostickém pojetí je Demiurg tím původním pokřivením a Archonti jsou jeho kopie, které tomuto pokřivení slouží. Nezaměřujme se na formu a na klasickou představu Ďábla, ale na to, co se skrz něj děje. Zlomyslnost není "bytost". Je to pokřivená zmutovaná energie vědomí a podoby, které na sebe bere, jsou velmi rozmanité a všechny, ať už jsou jakkoliv rozdílné, odráží toto pokřivení. Může mít nejrůznější výraz a formu: od ohyzdných, oplzlých, pokřivených obličejů, až po úlisný či odměřený "úsměv" bankovního ředitele, který ve své snaze získat co nejvíce peněz způsobuje ostatním utrpení. "Posednutí Ďáblem" je ve skutečnosti způsobeno zamořením lidského těla – biologického počítače – archontským virem a je to nainstalovaní jednoho z archontských programů do našeho vědomí. Je to prastaré téma, které nás informuje o tom, jak démonské bytosti, částečně či úplně převezmou vládu nad myšlenkami, emocemi a chováním svých lidských obětí. Historie je plná těchto děsivých příběhů. Kdo tuto pravdu a historickou skutečnost odmítne bez zkoumání, tak se chová jako naivní hlupák nebo vystrašený zbabělec, který se bojí podívat pravdě do očí a raději se uchýlí k zesměšňování tohoto tématu a k ignorantství. Popírání tohoto fenoménu ale jen ukazuje na trestuhodnou neznalost této nesmírně závažné a důležité skutečnosti v naší realitě.
Lidská podstata i vědomí má povahu energetické frekvence a jiná frekvenční energie může skutečně vstoupit do tohoto energetického pole vědomí a ovládnout ho, (posednout ho) pokud se tyto jejich frekvence přiblíží, propojí, shodnou se a jsou dostatečně silné. K posednutí dojde, když se energetická archontí bytost přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a vnímání. Lidské bytosti s vysokými frekvencemi archontí virus ovládnout nemůže, ale pokud se lidé propadnou do archontích stavů nízkých vibrací (strach, alkoholová a drogová závislost, bezcitnost, lež, hamižnost, žárlivost, ad.), nastane kompatibilita frekvencí a tehdy může dojít k jejich ovládnutí. Proto vědomí lidé, kteří jsou již dobře informovaní o tomto nebezpečí, úzkostlivě dbají na to, co dělají, co říkají a dokonce kontrolují podvědomě i svoje myšlenky. Lidské frekvence a přirozenou "aurickou imunitu" snižuje také sex s posedlým člověkem, což je stejné, jako když virus z jednoho počítače pronikne do druhého.
Největším manipulativním archontským divadelním představením, které Archonti hrají s lidmi, je komická fraška s hororovou zápletkou, která pojednává o tom jak je ďábel sice zlý, mocný a nebezpečný, ale naštěstí neexistuje. Dokonalost a účinnost této manipulace spočívá v tom, že lidé po zhlédnutí tohoto představení odejdou domů s naivní a velmi nebezpečnou a nepravdivou informací, že Ďábel neexistuje. Opak je ale pravdou. Toto zlo má sakramentsky reálnou podobu a lidé mu proto musí soustředěně a neustále čelit, jinak mu ve své naivitě a nevědomosti vběhnou přímo do chřtánu... Stačí se podívat kolem sebe.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (6. díl): Existuje 'posednutí ďáblem'?

18.09.2020

Rychlá navigace: