Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (5. díl): Výraz pro zlo – "evil", je pozpátku (po archontsku) "live" – život

(5. díl)

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života ve smrt a naopak. Proto se projevují v naší fyzické realitě morbidně, negativně, mají podobu satanistů a černých mágů, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídil celou lidskou společnost a živí se negativní energií, kterou vytváří zmanipulované a zbídačené lidstvo. Našeptává, uplácí, korumpuje, vydírá a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí jedinci provádí špinavou práci vůči svému živočišnému druhu – lidstvu a naplňují tak archontskou agendu, aniž by si uvědomovali, že i oni jsou v hledáčku jako výhledová oběť a nepřipouští si, že stejnému děsivému osudu, který Archontům pomáhají připravovat pro své bližní, budou také jednou čelit, až na ně přijde řada. Navíc to oni nakonec ponesou karmickou zodpovědnost za své jednání, protože se stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli Archonti.
Převrácení slov "evil" a "live" není náhodné. Slova, modlitby, kletby, zaříkávání představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V "Nekonečné realitě" převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku, radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty se k nám zase přirozeně navrátí, až budou rozbity archontské bloky, které brání přirozenému projevení "Nekonečného Vědomí" a archontský virus mu konečně uvolní místo. Pak nastane éra Světla, konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je "celý oficiální společenský život" včetně veškerých lidských hodnot, morálky, etiky i celého společenského uspořádání pokřiven archontským virem. Tento tragický obraz je totožný s dekadentním a depresivním obrazem zdrogovaných bytostí, ubohých zlomených bezdomovců a zhýralých zbohatlíků bez duše, bez svědomí, bez vlastní původní vůle a bez napojení na "Nekonečné vědomí". Byli to gnostici, kteří předávali všem otevřeným lidem napříč všemi věky důležité poselství o tom, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný zdroj, jednají z pozice skryté Umělé Inteligence a jsou příčinou veškerého lidského utrpení. Archonti se pomocí manipulací snaží uvěznit lidstvo do uměle vytvořené reality (stejně jako to nyní dělají z Covidovou falešnou pandemií) a prostřednictvím fantomového "Já" a Matrixu se nás snaží postupně přeměnit na své kopie.
Vyzbrojeni těmito důležitými, gnostiky předávanými informacemi a svým postupně se osvobozujícím vědomím je třeba se velmi pozorně zaměřit a podívat na cílovou a nejvyšší metu Archontů, kterou je: "Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu", tedy trans – formace lidí na strojové lidi či počítačové terminály. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou Inteligencí – s archontským virem. Nedovolme to! Právě toto je cílem tak vehementně prosazované vakcinace, na pozadí covidové frašky, která je jen záminkou pro porušení naší biologické a duchovní podstaty pomocí nanotechnologií obsažených ve vakcinách, které nás mají doslova připravit o naši lidskou a kristovskou podstatu, kterou chtějí nahradit podstatou robotickou a z naší multidimenzionální duše chtějí udělat bloudící zavirovaný počítačový program archontí Umělé Inteligence.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (5. díl): Výraz pro zlo – 'evil', je pozpátku (po archontsku) 'live' – život

17.09.2020

Rychlá navigace: