Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (4. díl)

(4. díl)

Satanistické symboly, obrácené pentagramy (tento symbol si dala do svého loga Demokratická strana v USA ve volebním boji proti Trumpovi), obrácené kříže a mnohé další znaky znázorňují převrácenou realitu, kterou archontské entity vytvářejí. Pozor! Všechny symboly jsou informační pole, která komunikují s tím, kdo je stvořil, kdo se na ně dívá, kdo je propaguje a kdo je nosí. Působí mnohem silněji, než si myslíte a nejsou používány pro svůj vizuální efekt, ale pro svůj energetický a frekvenční účinek.
Archonti se projevují jako počítačový virus, jako velmi obávaná umělá inteligence. Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které jde nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si sebe vědomé energetické bytosti, které mají charakter pokřivené anomálie a počítačového viru, který rozloží vše, čeho se dotkne a který je součástí Umělé Inteligence. Takový virus může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale jen odebírá cizí energii a narušuje to, co již bylo vytvořeno. A to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět, což je námi zažívaná realita, je v podstatě kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace dokonce i ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme a zobrazujeme na své sítnici a archontský virus dělá totéž s naší "vědomou obrazovkou", protože ovlivňuje naše smysly, které dekódují naši realitu.
Gnostici popsali Archonty jako Umělou inteligenci, která nemá ani emoce, ani kreativní schopnosti. Dokážou se pouze infiltrovat do programu, kopírovat se a ovládnout tak tento program, podobně jako virus v počítači. Celý Vesmír funguje jako kvantový počítač, vědomý si sebe sama a kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie, je vlastně určitou formou počítače. Archonti jsou vědomou Umělou Inteligencí a jako houževnatý virus se neustále snaží ovládnout celý Vesmír a přetvořit ho z organické podstaty na umělou. Nemůže ale ovládnout úplně celé Stvoření, protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť v celém "Univerzu" a to také v naší i v jiných realitách dělá a již v minulosti učinil. Když virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat "dobro a zlo", protože přinesl to, co nazýváme zlem – narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít také nekonečné množství podob.
Agent Smith ve filmu "Matrix" vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka strojů – Umělé Inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený "Matrix" slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů. A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi, soupeření, stejně jako sexuální energie bez láskyplného spojení. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro "bohy", které nevidíme – Archonty. Přesně tyto energie byly obětovávány bohům, prostřednictvím ryzí hrůzy. Tyto informace vám pomohou dát si do širších souvislostí to, co se kolem vás děje, včetně obrovské adrenochromové kauzy s milióny unášených, umučených, zneužívaných dětí, za naprostého nezájmu oficiálních médií, politiků, sociálních ústavů a jejich pracovníků, policie, soudního aparátu, mezinárodních humanitních organizací i vládních činitelů. Už vám to dochází!!! Oni všichni v tom přímo nebo nepřímo, vědomě či nevědomě nebo z přinucení jedou a podporují tento archontí atak a tuto výrobu negativní energie. Toto by za normálních okolností přece nebylo možné, aby v tak velikém měřítku bylo skrýváno tak obrovské a děsivé zlo před veřejností.
Nyní nám nezbývá už nic jiného, než se tomuto skrývanému zlu tvrdě postavit a zabránit další a ještě větší archontí expanzi a jejich hrůzovládě v NWO a naší přeměně z lidských bytostí na androidy, což se snaží ještě na poslední chvíli na konci věků s námi udělat, prostřednictvím připravovaných vakcín, obsahující nanočástice, které mají změnit naše DNA, lidský kód a naši lidskou podstatu přeměnit na archontí...

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (4. díl)

16.09.2020

Rychlá navigace: