Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (3. díl)

(3. díl)

Archonti manipulovali s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají i dnes. Získávali postupně stále větší kontrolu, pomocí jimi skrytě ovládnutého bankovního sektoru, velkých korporátních společností a klíčových politiků a vlád v celém světě. Toto je přesně stav, který vidíme dnes kolem sebe v přímém přenosu a stále více v pokročilejším stádiu. Lidstvo stojí na kraji propasti a už skutečně nemá, kam ustoupit. Proto je životně nutné se tomuto zlu statečně a nekompromisně postavit a to každý na své úrovni, kde se nachází. Pokud chce lidstvo přežít a normálně se evolučně vyvíjet, nesmí už dál sloužit umělé síle, ničící postupně vše hezké, přírodní a organické, včetně základní podstaty člověka.
Texty z Nag Hammádí nám říkají, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, ale jen napodobují, pokřivují a obracejí naruby vše, co již bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou sice mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé a také ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ale ty nezískali díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označují Archonty za parazity, protože se musí živit pouze tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož sami takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, musí zůstat skryti za oponou, odkud operují. Proto vždy velmi usilovali o to, aby udrželi lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, a nechtějí, aby se lidé dozvěděli o manipulacích, které s nimi prováděli. Také své cíle tajili a halili je do nesplněných slibů a do vytvářeného oparu iluzí. Do svého utajování investovali obrovskou energii, jelikož jejich parazitická strategie je spojena zejména s jejich "neviditelností".
Poohlédněte se s otevřenou myslí po dnešním světě a zjistíte, že přesně toto se děje dnes i každý další den a to v neskutečně velké míře. Archontí "Systém" se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, násilí, lživé manipulace, vydírání, daně a úroky z úvěrů. Archonti, loutkaři za "scénou" naší reality vybudovali mohutný mocenský, finanční, náboženský a politický systém, prostřednictvím něhož parazitují na lidské kreativní tvořivosti i na dětech. Lidi pasovali do role otroků, kteří své otroctví dokonce pasívně přijali a někteří si dokonce libují v roli chovných zvířat a ve své zmanipulovanosti si motají sami řetěz kolem krku a sami si nasazují okovy. Jak jinak chcete vysvětlit obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho názorů a pasívně přijatých přesvědčení, než jejich "archontským uhranutím". Domorodí šamani tvrdí, že to byli tito predátoři, kteří zde nainstalovali tento dravčí systém víry, pojetí dobra a zla, společenské zvyklosti, včetně peněžního systému i dualitní představy o úspěchu a neúspěchu. Obdařili nás závistí, nenasytností, bezcitností a zbabělostí.
Tito predátoři nás nutí svými manipulacemi k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v poslušnosti a slabé, použili tito predátoři strategický manévr, předali nám svoji vlastní parazitickou mysl, která je plná strachu z odhalení. Tak lidstvo "žije" a vůbec si neuvědomuje, jaká mu byla podsunuta role: Produkovat potravu archontským parazitům, což jsou nízkofrekvenční vibrace, na které je lidská populace a jejich energie manipulacemi snížena. Celá globální společnost naoko hovoří o lásce, rodině, pokroku, soucitu, spolupráci, ale ve skutečnosti je skrytě podporován všeobecný chaos, násilí, konzumace drog, válečné konflikty, bezpráví, cynický kariérismus, nejrůznější úchylky a závislosti a veškerá možná degradace lidské bytosti.
Také je celosvětově maximálně podporováno stravování masem, na úkor ekonomičtějšího vegetariánství, protože surové zacházení se zvířaty a jejich každodenní "gigantické popravy" – jatka přináší obrovské utrpení a každý den se tak stal satanským rituálem, kdy krev teče proudem. Tak si zabezpečují tyto entity pravidelnou produkci obrovského množství nízkovibrační energie strachu, úzkosti a bolesti. Je nejvyšší čas zastavit tyto sračky!

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (3. díl)

15.09.2020

Rychlá navigace: