Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (2. díl)

(2. díl)

Pětina gnostických textů objevených v minulém století v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty, kteří po věky manipulovali a spoluovládali lidstvo (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). To je ta síla za naším uměle vytvořeným "Matrixem", která nám i dnes vytváří tuto pokřivenou, obrácenou nasimulovanou realitu a celý systém našeho ovládání a zotročování. Gnostické texty důrazně varují, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat naše vnímání. Soustřeďují se hlavně na ty nejvlivnější, klíčové osobnosti a vládce. Jejich strategie je jasná, pokud ovládnou pastýře, tak ovládnou i celé stádo. Odtud pramení jejich obrovská touha po dosažení globalizace s jedním světovládcem. Jak jednoduché by pak pro ně bylo ovládnout celou planetu a celé lidstvo! Stačilo by už jen přesvědčit, zastrašit, zkorumpovat globálního vládce včetně jeho nejbližších spolupracovníků nebo zmanipulovat, zdrogovat jejich mysl, či vstoupit do jejich vědomí a ovládnout je pomocí implantované Umělé inteligence, nabourat jejich vědomí pomocí podprahových programů kontroly mysli nebo je přímo nahradit naprosto fyzicky shodnými, ale mentálně jim oddanými klony (klonovací technologie se dnes již běžně používá na podzemních základnách).
Je mnoho možností jak ovládnout mysl a vědomí mocnářů, kteří budou mít zrovna v rukách moc na Zemi. Pro jejich ovládnutí udělají dobyvatelé jistě absolutně vše, když bude ve hře nadvláda nad celou Zemí i celým lidstvem, protože skrz ně by mohli ovládat celé lidstvo, podle známého scénáře loutkařů za scénou a je jedno jestli zde mluvíme o Satanovi, Demiurgovi, o obávaných Dracos, Anunnacích, či ještě obávanější Umělé Inteligenci. Z toho všeho vyplývá jasný impuls. Pokud se lidstvu podaří osvobodit ze sevření "temné" svěrací kazajky, která ho stále ještě dusí tak, že jen lapá po dechu, nemělo by dovolit úzké elitní skupince netransparentně a bez přísné veřejné celosvětové kontroly absolutisticky rozhodovat, protože nemůže být nikdy zcela zaručeno, že nebudou manipulativně mentálně ovládnuti s následným převzetím moci nad celou planetou! Absolutistická moc, velmi malé skupinky vůdců, by měla být z bezpečnostních důvodů nahrazena kolektivním rozhodováním zdola volených nejmorálnějších reprezentantů, kteří by byli nominováni, důsledně kontrováni a kdykoliv odvolatelní příslušnou zemí či národem.
Výstrahou pro nás by mělo být i to, jak mnozí politici, kteří se dostali do vrcholných funkcí, nepochopitelně rychle změnili své postoje a svůj charakter a ne vždy byla tato změna v jejich chování spojena s korupcí a vydíráním, ale byla zřejmě způsobena mentálním nabouráním se do jejich mysli a vědomí. Zde je vidět, jak v podstatě snadno může být uchvácena moc a jak lehce může tato proměna probíhat, na všech myslitelných úrovních. Pokud takto ovládaní politici později odešli z vrcholné funkce, byli po nějaké době překvapeni, čeho všeho se dopustili a někdy dokonce utrpěli hlubokou anamnézu a nemohli si ani vybavit podrobnosti svého počínání. Zkuste některé naše politiky na naší i evropské scéně konfrontovat s těmito informacemi a jejich zmatenost a nepochopitelné změny jejich postojů a chování pak dostanou najednou reálné vysvětlení.
Právě o tomto hovoří celá gnóze a pečlivě nám objasňuje a důrazně nám klade na srdce, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují Archonty jako "podvodníky", kteří zrcadlově všechno obrací naopak. Dnešní zvrácená realita a společnost jsou jednoznačně výsledkem dlouhodobého probíhajícího převracení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího, umělého, anorganického a nelidského světa. Stačí se pozorně podívat kolem sebe: Politici neslouží lidem, ale sobě, lékaři neléčí, ale velmi často lidi poškozují a ubližují jim, právníci a soudci už nehájí právo, pravdu, transparentnost a kulturnost. Krása a vysoká estetická hodnota byly vyměněny za kýč, zvrácenost a nemorálnost, antimonopolní úřady pomáhají ještě zvýšit moc obřích korporací a monopolů, církve neslouží Bohu ale Satanské síle, policie si kleká před zločinci, novináři uctívají lež místo toho, aby pravda byla pro ně tou nejvyšší metou, sociální instituce nechrání děti, ale jsou zapleteny do obstarávání dětí pro satanistické rituály, zneužívání a extrakci adrenochromu. Školy nepředávají žákům vědomosti, ale zaplavují jejich mysl dogmaty a propagandou. Co k tomu ještě dál dodat...

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (2. díl)

14.09.2020

Rychlá navigace: