Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (14. díl): Archontsko-reptiliánsko-lidské pokrevní linie

(14. díl)

Po celém světě jsou rozvrstveny elitní královské, pokrevní linie, které si nárokují "božské právo vládnout". Ve skutečnosti tím hovoří o svém genetickém spojení s "bohy", ale vlastně se hlásí k propojení s nelidským archontským virem. Mají za úkol v této realitě sloužit Archontům jako jejich prostředníci a pátá kolona. Elitní hybridní pokrevní naprogramované linie byly nainstalovány po celém světě, aby vládly lidstvu v zastoupení Archontů. Tato agenda byla rozšířena po celém světě, od Evropy, přes Čínu, Dálný východ až po Afriku a Ameriku. Čínští císaři odvozovali své právo vládnout od svého původu z "hadích bohů", Mnozí císaři byli popisováni ve spojitostech s draky. Dračí a plazí symbolika je u královských rodů celosvětově všudypřítomná. Vyskytuje se u Keltů jako "Velký drak" – Pendragona – "Král králů". Kniha Dzyan, jeden z nejstarších sanskrtských záznamů v Indii zase hovoří o plazí rase "Sarpa", neboli o Velkých dracích, kteří přišli z nebes. Budhistický text Mahauyutpatti vyjmenovává 80 královských potomků "Hadích králů" Nagas. Indičtí vládci odvozovali své právo vládnout od této linie, jejíž příslušníci se dle starých textů uměli přeměňovat z lidské podoby na plazí. Indické eposy hovoří o tom, že se Nagas křížili s bílými lidmi a tak vytvořili královskou linii "Aryánských králů". Také kobra je prastarý symbol archontsko-reptiliánských hybridů. Egyptští faraóni byli ukládáni do rakví s čelenkou, představující kápi kobry. Islámské a předislámské jméno pro Archonty je Džin a "Dž" v egyptštině označovalo hada. Někteří faraóni se jmenovali Džer, Džoser, Džedefre a také existoval egyptský řád Džedi.
Vláda pokrevních linií pokračuje i dnes v královských rodech, které přežily do dnešního dne, ale navíc se rozšířila ještě na politiku, bankovnictví a korporace. Archontský virus ovládl tímto způsobem lidstvo a zasadil do něj své hybridní prostředníky. Někteří z nejvýznamnějších hybridů pochází ze Sumeru, Babylonu, Egypta, Asie a Dálného východu. Tyto linie se zkřížily, aby se tak staly králi a královnami Evropy. Jednotlivé říše kopírovaly své pokrevní linie a šířily dál archontskou virovou nákazu, nutkání převzít moc nad vším a všude po celém světě. Jak se pokrevní linie šířily, převzala roli Babylonská říše, pak Římská říše a pak Britské impérium. Dnes jsou tyto pokrevní linie také dlouho etablované v Severní Americe. Všechny tyto říše byly nositelem archontského viru a pomáhaly ukrást a ovládnout další a další území. Od faraónů přes krále a čínské císaře až po evropské rody a aristokracii vládli vždy Archonti, skrytí za lidskou podobu.
Také existuje archontsko-reptiliánská spermabanka, která umožňuje výchovu dětí v jiných rodinách po vzoru kukačky. Tyto děti se pak stávají politickými vůdci a nejrůznějšími služebníky Systému, pouze nenesou přímo jméno Rothschildů ani jiné pokrevní linie, ke které patří. Jenom neoficiálních Rothschildů je obrovské množství – nemají rodové jméno, ale patří k jeho pokrevní linii, nesoucí archontský virus. To vše se děje proto, aby nedošlo k naředění archontského viru, jeho genofondu a jeho následného pohlcení běžnou populací.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (14. díl): Archontsko-reptiliánsko-lidské pokrevní linie

26.09.2020

Rychlá navigace: