Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (13. díl): Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich programů

(13. díl)

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, hinduismus, šivaismus, globálně ovládané politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, dokonce i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží jedné umělé a archontí síle. Je to perfektní odvedení pozornosti od skutečného problému lidí – Archontů. Chtějí, abychom sami v sobě zabili naši lidskou identitu a skutečnost, že patříme k jednomu živočišnému druhu – lidem. Manipulují nás k tomu, abychom sami ničili lidské kolektivní vědomí a zapomněli historické zkušenosti lidstva i svého rodu. Snaží se všemožně rozbít institut rodiny, naši kulturnost a vyvrátit všechny pozitivní tradice. Chtějí zpřetrhat všechny kořeny, které nás vyživují, dávají nám sílu, moudrost a nezlomnost, a to jak jednotlivcům, tak i celému lidstvu. Rozdělují po celé věky lidstvo a chtějí ho přetvořit až na digitální body a slabé kousky beztvaré hmoty, které by pak chtěli jejich hybridní zástupci zde na Zemi modelovat v jakoukoliv "nelidskou" formu.
Prosazovat nějakou ideologii, politickou stranu či náboženství, postavit se na jednu stranu v nějakém válečném konfliktu je přesně to, co Archonti chtějí. Odvedení pozornosti od toho, kdo a co je skutečnou příčinou a původcem všeho zla. Sionismus, Vatikán, američtí neokloni, globalisté jsou v konečném důsledky koně z jedné stáje, podobně jako jsou na nižší úrovni Merkelová a francouzký prezident Macron zaměstnanci "fašismu" a chazarské Rothschildovské mafie. Všechno je ale v konečném důsledku podřízeno Archontům a Umělé Inteligenci.
Všechny původně ty nejsvětlejší, nejlidštější nejekologičtější úžasné myšlenky, ideje, dokonalé systémy, pokrokové politické strany, humánní ideologie jsou cílevědomě pomalinku a postupně překrucovány, zatemňovány a infiltrovány archontským virem. Tak jak se postupně zakaluje křišťálová voda, mění se krásné a čisté myšlenky poznenáhlu v temnou lež a démonský škleb. Tak vidíme jak v rámci láskyplného, křesťanského a čistého "Nezabiješ" jsou páleny čarodějnice, vybíjeno původní obyvatelstvo v křižáckých výpravách a zabíjeni ti nejčistší křesťané (Bogomilové, Kataři). Viděli jsme, jak lehce byly myšlenky solidarity, přátelství a soudružství, přeměněny v komunistické společnosti těmi za oponou na zvůli, násilí a zabíjení, jak rychle byly myšlenky "svobody, rovnosti a bratrství" ve Francouzské revoluci přetaveny ve smrt jejich propagátorů a obráceny proti všem, kteří si dovolili připomenout lidstvu na jakém ideovém základě původně vzniklo.
Nemusíme ale propadat skepsi a panice. Stačí si uvědomit, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Jsme nesmrtelné duše, inkarnované v této falešné "skutečnosti" podobně jako "Avataři" v hmotných tělech, které nám slouží jako dopravní prostředek, hmotná schránka naší Světelné duše a nástroj pro získávání zkušeností. Intenzivní ponoření do hlubin našeho nitra nás přivede k důležitému vnitřnímu poznání a propojení s naší skutečnou vyšší duchovní podstatou. To nás zcela osvobodí od strachu a hrůz v této pseudorealitě a pak jako vnější pozorovatelé můžeme kdykoliv v bezpečné zóně svého vnitřního středu, v místě svého absolutního klidu, v oku materialistického uragánu, který vše kolem nás nemilosrdně žene a devastuje, se od všeho oprostit. Zde můžeme v plném soustředění či intenzivní meditaci pozitivně ovlivňovat všechny zmatené, začarované a pomáhat všem lidem se zbavit archontského viru klamu a lži, jenž tak dlouho sužuje celé kolektivní vědomí lidstva.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (13. díl): Cílem Archontů je, abyste uvěřili některému z jejich programů

25.09.2020

Rychlá navigace: