Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (16. díl): Archontí "systém" pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu

(16. díl)

Pokud se objeví nová politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je Systémem brzy pohlcena a ona se stane pouhou kopií těch, které strana chtěla nahradit. Systém je projevem archontího viru a lidi, kteří kdysi uvažovali nezávisle a organizace, které bývaly kdysi nezávislé, jsou dnes Systémem pohlcovány a pak "nakaženy" archontským virem, který Systém zosobňuje. Politici, kteří vstoupili do politiky s očividně dobrými úmysly, aby změnili evidentní zlo, velmi často skončili jako přímé ztělesnění toho, co původně chtěli změnit. Takových politiků jsou celé zástupy. Alexis Tsipras se dostal k moci jako řecký premiér a sliboval, že se jasně postaví úsporným opatřením následkem vykonstruované dluhové krize, které Řecku přikázala Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. V referendu, které Tsipras vyhlásil, se vyslovilo 62% Řeků, aby byla odmítnuta ekonomická válka vyhlášená Řecku. Navzdory své mohutné rétorice, slibům a referendu Tsipras nakonec podlehl nátlaku Systému a přijal příšerné podmínky bank. Poté následovala čistka proti těm, kteří hájili názory, které dříve říkal on sám, než Systému podlehl. Rychlost, s jakou Tsipras převlékl kabát je i na politiku neobvyklá, ale to, že Systému podlehl, je v politice naprosto standardní. Politika je projev archontího viru a pokud vstoupíte do jeho revíru, tak nemůžete zůstat věrni svým hodnotám, pokud chcete přežít. Virus vás zmáčkne a vy ztratíte sami sebe. V místě vlád je archontský virus extrémně rozšířen a zde hrozí lidem, že budou napadeni, ovládnuti a posednuti. Všechny hlavní politické strany a vlády jsou infikovány a ovládány stejnou temnou silou a archontským virem, který má nejrůznější podoby. Porovnejte politické a odborné názory jednotlivých politiků, než vstoupili do těch nejvyšších funkcí a budete šokováni, co zjistíte...
Shora řízená hierarchie mocenské struktury královských rodů, náboženských církví, politických stran, korporací je v naší realitě odrazem archontské hierarchie v námi neviditelné realitě, přičemž Demiurg – primární virus stojí na samotném vrcholu v tomto světě za oponou. Ovládání lidstva zajišťuje archontský hybridní personál a také správné nasazení svěrací kazajky našemu pokřivenému vnímání. Neustále hlídá a kontroluje celý naprogramovaný mainstream. Lidé jsou pobízeni k tomu, aby se báli všeho, co je odlišné a vybočuje z běžných kolejí. Za těchto okolností je prolomení tohoto zlovolného Systému politicky očividně nemožné. Dnešní politické strany jsou prakticky na jedné lodi, co se týče archontské agendy. Právě ona je tou naprogramovanou základní osou ekonomického a politického směřování všech stran. Kdo tuto "normu" zpochybní, je ihned označen jako extrémista, xenofob, blázen, rasista či nebezpečné individuum. Rozdíly mezi politickými stranami jsou ve skutečnosti zanedbatelné. Údajné politické polarity a velcí rivalové skrytě slouží stejné agendě a má to jen vypadat, že spolu strany soupeří a lídři na sebe tvrdě útočí, aby tak iluze politického boje byla co nejdokonalejší, přitom ale slouží stejné síle. Čím déle je politická strana v parlamentu, tím více je napadána archontím virem. Například jedna strana prosazuje velké daně a druhá o něco mírnější, ale daně prosazují obě. Cílem je zavést, co největší daně, zadlužování celého světa a pozvolné přesouvaní veškerého majetku a aktiv na planetě do rukou malé "nelidské" elity. Bankovní systém je základem archontského parazitování na práci a kreativitě lidské populace. Pokud Systém vytvoří politický systém, kde se stále střídají u moci 2 až 3 standardní strany, které spolu "nemilosrdně bojují" tak past a klec na lidi definitivně zaklapla. Pokud se vám nebude líbit politika jedné strany tak můžete volit pouze stranu druhou, která ale říká jen stejnou věc jinými slovy. Pak už opravdu nezáleží na tom, kdo je u moci. Ve skutečnosti vládnou pořád Archonti.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (16. díl): Archontí 'systém' pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu

07.10.2020

Rychlá navigace: