Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (17. díl): Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva

(17. díl)

Politické strany jsou jenom jednou z úrovní nastraženou archontským Systémem. Amerika byla dlouho příkladem této úrovně. Republikánskou stranu za vlády mladšího Bushe ovládala a stále ovládá nevolená skupina za oponou, zvaná jako "Neocons" neboli neokonzervativci, kteří stáli za invazí do Afganistánu, Iráku a dalšími konflikty, sehráli také nechvalnou roli v událostech 11. září. Demokratická strana má podobnou řídící kliku. Na vyšší úrovni se ale obě tyto kliky zodpovídají stejnému pánovi ukrytému za "zrcadlem". Na této úrovni je tedy zcela jedno, zda jsou zvoleni demokrati či republikáni a také jaký prezident zvítězí. Všichni jsou v konečném důsledku ovládáni stejnou silou. Ve skutečnosti jsou to vždy Archonti, kdo vše řídí. A tak, ať je u moci oficiálně kdokoliv, odvíjí se stejná agenda, stejným směrem. Tak vypadá ta věhlasně propagovaná politická demokratická kultura. Taková politická struktura funguje prakticky v každé zemi. Je všude tam, kde byla zavedena tato forma "demokracie". V Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii, ale také v Austrálii a Novém Zélandu. Dalším krokem, který je naplánován je slučovat státy do větších celků jako třeba Evropská Unie či obchodní zóny, které pomáhají sdružovat moc stále menšímu množství lidí, kteří chtějí stále více dirigovat naše životy. Národní státy se tak stávají podřízenými vazaly vznikajících, Archonty ovládaných superstrátů a nevládních, diktátorských organizací vytvořených archontskými klany Rothschildů a Rockefellerů, jako například Světová obchodní organizace či Světová zdravotní organizace což má být globální politika zdraví, ale spíše je to obchod ze smrtí. To všechno jsou projevy šířícího archontského viru.
Americký bojovník za lidská práva John Whitehead k tomu řekl: "Je to důmyslná lest, která má za cíl nás neustále rozdělovat a pobízet k bojům za zájmy jedné ze dvou stran, jejichž priority jsou naprosto totožné. Není žádným tajemstvím, že obě strany podporují nikdy nekončící válčení, podílí se na bezuzdném utrácení, ignorují základní občanská práva a nemají žádný respekt k zákonům a k lidskému životu."
Události, které se jeví jako náhodné, jsou ve skutečnosti pečlivě a chladnokrevně připravované, aby odstartovaly změny, které Archontům přinesou ještě větší moc. Nenechte se zmást agresivními kampaněmi obou stran proti sobě. Dávejte si pozor na tento starý trik. To, co nám předkládají jako opačné, je ve skutečnosti stejné, jen nám tvrdí, že máme na výběr. Ukazují nám dvě verze stejné věci. Jejich poskoci částečně bojují o moc doopravdy, protože mají neukojitelnou touhu po moci, ale tvrdé archontské jádro zabezpečuje, aby jejich ambice nepřekážely jejich hlavnímu cíli – plnému zotročení lidstva.
Velkým šokem pro archontí agendu bylo zvolení Trampa americkým prezidentem, který se jím nikdy neměl stát. Doslova jim všem spolu s celoplanetární opoziční silou "Aliancí" kopl do jejich šachovnice a vytvořil hru, která se hraje nyní podle pravidel "Aliance" a Trumpa. Tato hra je z důvodu dosažení konečné úspěšnosti částečně skrytá a záměrně pro většinu lidstva nečitelná. "Věřte Plánu", nabádá nás stále Trump. "Vše dobře dopadne". Jisté je, že Trumpova politika a jeho úsilí vysušit bažinu a vypořádat se z nejhorší satanistickou, protilidskou skupinou ujíždějící na adrenochromu a krvavých temných rituálech je velmi pozitivní. Zdá se, že se velmi rychle blížíme k rozluštění celé této celoplanetární šarády. Před probuzeným lidstvem bude brzy stát veledůležitý úkol, aby se dokonale zorientovalo v nové situaci, která nastane, zabezpečilo neustálou transparentnost a nenechalo si již nikdy vzít svůj velký podíl na moci a nenechalo se v euforii "odhalení a osvobození" odložit na vedlejší kolej novými mocenskými strukturami a zejména velmi nebezpečnou protilidskou Umělou Inteligencí.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (17. díl): Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva

08.10.2020

Rychlá navigace: