Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (18. díl): Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

(18. díl)

Jsi otrok Neo, jako všichni ostatní i ty ses narodil do područí, do vězení, které necítíš, nevidíš a nemůžeš se ho dotknout. Do vězení své mysli. Morfeus – film Matrix

John Lamb Lash na základě řady gnostických textů ve své knize "Not In His Image" shrnuje gnostický výraz "Hal" takto: "Archonti navzdory tomu, že nedokážou nic originálního vytvořit, protože jim chybí božský faktor "ennoia" (schopnost záměru) a duchovní rozměr "Otce Tvořitele", dokážou mimořádně dobře napodobovat. Jsou to skuteční odborníci na simulaci – virtuální realitu. Demiurg – nejvyšší Archont tak vytváří nebeský svět podle fraktálních vzorů, věčných aionů, pleromických bohů, kteří sídlí ve středu galaxie. Jeho výtvor je ale nebeský kýč, jako když si mafiánský kmotr postaví napodobeninu renesanční italské vily a do každého rohu si postaví na stráž bojového anděla."

Svět, který zakoušíme jako "hmotný" je dle gnostiků falešná simulace instalovaná Archonty, aby chytila do pasti naše Vědomí a umožnila trvalé ovládnutí lidstva. Gnostici tvrdí, že náš "hmotný svět" je jen simulací a je dílem Demiurga a ne projevem božského "Nekonečného Vědomí", jehož jsou lidské duše součástí, jako jiskry, které ale uvízly v zajetí iluze hmoty. Gnostici tvrdí, že "pád člověka", o kterém se ve starých textech hovoří, byl ve skutečnosti pádem do hmoty – do nízkofrekvenčního stavu. Pád byl tím okamžikem, kdy bylo lidské vnímání vlákáno do nízkofrekvenčních stavů. Texty z Nag Hammádí popisují vznik naší "fyzické reality" tak, že Demiurg vytvořil "špatnou kopii již existujícího světa, který lidé znali z dřívějška". Někdy je svět označován jako "pozemské pláně". Tento termín je zřejmě odvozen od řeckého překladu, kde slovo "pláně" v překladu znamená "chyba" nebo "sejití z cesty". Gnostické texty popisují také Demiurga jako "Chybu", který vytvořil náš svět v nízkém rozlišení.

Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality
2) Snížit její frekvenci
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci

Vysokofrekvenční Země je místem lásky, harmonie a vyššího a rozšířeného Vědomí. Odtud pochází legendy o "Zlatém věku". Demiurg a Archonti dlouhodobě pracují na tom, aby naši realitu, tu špatnou kopii, co nejvíce překroutili a naplnili ji svým vlastním pokřivením, a co nejhlouběji nakazili svým archontským virem. Naše verze Země je v mnoha ohledech velmi podobná vysokofrekvenční Zemi, ze které byla odvozena, ale prožitky na obou se diametrálně od sebe liší. Nízkofrekvenční Země je doménou archontského viru a stále více vykazuje charakteristické archontské rysy: psychopatii, absenci empatie, lítosti a studu, parazitování, patologické lhaní a podvodné jednání. Naopak harmonický život, umělecká kreativita, vitalita, velebení krás přírody, šlechetnost a další pozitivní hodnoty jsou ničeny. Také krása původní Země je systematicky přetvářena, aby se přiblížila archontskému apokalyptickému převrácení celé planety, ve jménu smrti, ničení, šedi a ošklivosti. Pokud tento stav nazveme počítačovým jazykem, jde o "napadení systému", ničení a blokování dat. Rozdíl mezi původní Zemí a její simulací spočívá pouze v odlišném dekódování informací pozorovatelem. Kopie má mnohem nižší frekvence a manipulace naší DNA měla za úkol naladit unesené lidstvo na frekvenci špatné kopie. A to bylo to naše vyhnání z ráje.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (18. díl): Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

09.10.2020

Rychlá navigace: