Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (19. díl): Původní realita nám byla zaměněna za archontský svět

(19. díl)

Svět fyzických forem je interaktivní virtuální realita, "počítačová hra", ve které hra ovlivňuje hráče, a ti zase ovlivňují hru. Osvícení a zasvěcení hráči mohou hrát podstatně jinou hru než ti nevědomí a zmanipulovaní. Lidé se dnes nijak nepozastaví nad tím, že si dvojím kliknutím mohou stáhnout celé webové stránky (různé reality), protože to pro ně je normální známá věc. Ale kdybyste jim řekli před 100 lety, že je něco takového možné, prohlásili by vás za blázna. Normálnost je pouze otázka pohledu a ne pravdy. Pro archontské vědomí je vytváření simulace totéž jako pro nás stahování počítačové hry. Skutečnost, že jsou Archonti schopni měnit realitu původní planety na archontskou pokřivenou kopii ještě neznamená, že jsou vyspělejší, než by mohli být lidé, kdyby rozvinuli svůj potenciál moudrosti a rozšířeného Vědomí. Archonti pouze dokonale vědí, jak funguje realita v nižších frekvencích a snaží se, aby se to lidé nedozvěděli v plném rozsahu. Proto je pro ně tak důležité, aby kontrolovali vědu, vzdělání, ale i třeba i výklad historie.

Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality
2) Snížit její frekvenci
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci

K tomuto cíli pomáhala genetická manipulace, která nakazila lidskou mysl a tělo archontským virem – dědičným hříchem, který se pak po celé generace replikoval. (Anglický výraz pro "hřích" je "sin", což je zároveň jméno hlavního mezopotamského boha v Akkadu, Asýrii a Babylónii. Sin byl "Bohem Hory Sinaj". Archonti tedy vytvořili kopii vysokofrekvenční pozemské reality s nízkou frekvencí v nízkém rozlišení a potom připojili lidstvo k této kopii. Všichni ti, kteří uvízli v této archontské síti začali dekódovat méně kvalitní kopii do fyzické reality. Od té doby se to tak děje neustále a stalo se to "normou" a jakmile začali lidé dekódovat tento archontský informační zdroj (nabouraný systém) začali žít ve vězení své mysli.
"Jsi otrok Neo. Jako každý ses narodil do otroctví. Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš."
Archontská manipulace přesunula naše projevy, konání a interakci ze srdeční čakry (kromě těch kteří mají rozšířené vědomí) do čakry solárního plexu a tím byla přeměněna láska ve strach. To způsobilo pád lidské frekvence a uzavřelo lidské tvořivé vědomí do frekvenčního vězení – Matrixu. Oblast břicha je sice sídlem velkého množství energie, ale emoční archontské programy ji rozptýlily a vše převrátily. Mnoho lidských srdcí touží po návratu do původní reality. V podvědomé paměti na ni stále přetrvávají vzpomínky, které se projevují jako nutkavá nespokojenost, touha po "něčem", co lidé neumí vysvětlit, prázdnota a smutek. Archonti zavírají všemožně lidskému vědomí bránu k vyšším frekvencím a brání lidem ve spojení s božskou podstatou, ve vhledu a v získávání vědomostí z rozšířeného Vědomí.
Lidé a zvířata prý mají společného předka, ale ve skutečnosti mají společný řídící program. Lidi a zvířata spojují životní cykly a podle archontských programů prochází cyklem zrození, stárnutí a smrti. Tento proces je součástí všech pozemských programů. Dalším společným jmenovatelem je přežití na úkor ostatních. Živočišné druhy přežívají v archontské realitě tím, že zabíjejí druhé a tato dravčí filosofie je implantována i lidem. Každý živočich je predátorem nebo potravou jinému druhu, každý je neustále ve střehu a sleduje, zda se v jeho okolí neobjeví nepřítel či "oběd". Z toho plyne život v neustálém napětí a strachu, neustálé ohlížení se za sebe a psychopatické vražedné řádění bytostí, které neznají soucit. Říká se tomu zákon divočiny, ale ve skutečnosti je to zákon archontského programu. Strach a psychopatie jsou frekvenčním vyjádřením viru, posilují ho a zároveň ho sytí. Sám sebe kopíruje, aby mohl nakazit další organismy. Zvířata a hmyz mezi sebou bojují a zabíjí příslušníky svého vlastního druhu kvůli potravě a území a tak opět zrcadlí chování lidí. Různé živočišné druhy včetně lidského jsou programy s vlastním cyklem, ale v zásadě fungují stejně. Projevy programu přímo bijí do očí. Když vytvoříte simulovanou realitu založenou na boji o přežití nebo na vnímání potřeby přežít, nutně musí vznikat všechen ten strach, napětí, smrt spolu s nízkovibrační energií.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (19. díl): Původní realita nám byla zaměněna za archontský svět

10.10.2020

Rychlá navigace: