Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (20. díl): Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

(20. díl)

Vysokofrekvenční varianta Země má k dispozici hojnost volné energie a všichni v této realitě ji mohou absorbovat přímo a nikdo nemusí zabíjet ostatní kvůli potravě. Proto jsou nám zatajovány obrovské zdroje volné energie lehce dostupné všem, protože by to byl konec ropného syndikátu, ale zejména konec vyživování Archontů nízkofrekvenkční energií, vytvářenou nedostatkem a utrpením lidí. Tam, kde není zabudován projev strachu a nedostatku jsou vztahy mezi živočišnými druhy velmi odlišné. Z podvědomých vzpomínek na předešlou realitu pochází příběhy o lidech žijících v harmonii s divokými zvířaty a o lvech žijících vedle sebe s jehňaty. Pokřivená kopie Země nemá k dispozici původní vysokofrekvenční energii a vyrovnává se s tím tak, že je energie konzumována v holografické formě jako zvířata a rostliny. Jednotlivé druhy se musí chovat přesně tak, jak jim to předepisuje program. Nemají na vybranou. Jejich chování a vnímání řídí program.
Fantomoví lidé fungují podobně až do té doby, dokud se neprobudí z archontského přeludu a naše "Nekonečné vědomí" nezíská nadvládu a kontrolu nad do nás vloženým nízkovibračním programem!
95 až 97% naší DNA tvoří nekódující část DNA – "intron". Vědci zjistili, že tato část naší DNA nefunguje jako stavebnice života, a že dokonce působí jako blokátor, inhibitor či přímo parazit s funkcí zablokovat evoluční vývoj člověka. Tato nekódující část DNA byla uměle implantována do našeho organizmu. Navíc introny, když vnitřně vyhodnotí, že jsou v ohrožení odstranění, tak spustí program, který začne produkovat rakovinu a likvidovat svého nositele. Tak Archonti podminovali naši DNA, a pokud bychom se snažili odstranit vložené programy (nekódující část DNA) tak je spuštěna likvidace lidských nosičů. Naši prapředci měli schopnost komunikovat se svým vyšším "Já", ale my jsme o tuto schopnost přišli, také kvůli nekódované části DNA. Na toto téma dlouhodobě provádí výzkumu známý gnostický vědec dr. John Lash.
V souvislosti s nastíněnými informacemi musíme zmínit důležitost filozofické a esoterické aktivity výzkumníka Carlose Castanedy, antropologa jihoamerického původu. Během svého osobního výzkumu, se setkal s bizarním člověkem, šamanem, který vystupoval pod jménem Don Juan Matus. Tento muž počal Castanedu krok za krokem zasvěcovat do podstaty zvláštního světa, který se nachází mimo naší realitu a do problematiky existence neviditelných energetických parazitů, kteří jsou schopni cíleným způsobem manipulovat vědomím lidských bytostí. Informace o existenci těchto metafyzických parazitických entit se nachází v mnoha náboženských textech a filozofických spisech. Tyto informace se staly pevnou součástí raného gnosticismu a pochází od různorodých magických kněžských skupin. Ve svých esoterických traktátech dr. John Lash hovoří o velmi chytrých metafyzických, námi smyslově neviditelných entitách, které se nazývají "Archonti". Jejich aktivity nebyly zaznamenány pouze na naší planetě, neboť se vyskytovali a vyskytují na mnoha jiných světech. Podle prastarých materiálů, jejichž zdrojem byly informace zjevně mimozemského původu, se tyto síly zrodily z "chyby", která vznikla během prvotních fází tvoření našeho Univerza a v průběhu působení virulentních sil chaosu.
Když se zaměříme na Castanedovi "létavce" či na Lashovi "Archonty" zjistíme, že tu máme co do činění se zvláštními entitami, jejichž přirozenost není hmotné povahy, tedy alespoň ne v našem 3D prostředí, a začíná se nám rýsovat, kdo je příčinou pokřivení naší reality a udržování chaosu a negativity na naší planetě.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (20. díl): Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

11.10.2020

Rychlá navigace: