Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (22. díl): Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

(22. díl)

Gnóze byla přeneseným tajným souborem učení přeneseného z Atlantidy (do Somálska a Etiopie) a novodobý globální mocenský systém, ovládaný Archonty s ní nemilosrdně bojoval od Sumerské doby a snažil se ji zcela vymýtit, zničit a to tak, aby po ní nezbyla ani stopa a on tak měl zcela volnou cestu k vytvoření svého "Velkého díla věků" (zotročení lidstva a plné ovládnutí naší reality). Jedním z posledních gnostiků byl Gordano Bruno, který v Anglii orodoval za gnózi a navrhoval, aby se vyučovala a přitom netušil, že právě církev a Vatikán jsou hlavním centrem Archontů. Tím byl zpečetěn jeho ortel smrti, z důvodu jeho gnostického přesvědčení, které předával, protože se stal velkým nebezpečím pro církev, jedné z hlavních nositelek archontího viru.
Lidská DNA má plno parametrů, které nám signalizují, že DNA obsahuje cizorodou strukturu manipulativního charakteru. 97% DNA má v sobě chytře skrytý kód, který zatím nebyl plně rozluštěn. Část našeho vědomí je ovládána archontskými programy, ale zbývající část je volná a my jen potřebujeme tuto lapenou část osvobodit. Synchronicity (poruchy systému) fungují jako chyby archontských programů a ukazují nám cestu k osvobození. Svítí do prostoru jako maják a mohou být návodem jak se vymanit z této iluzorní reality. Musíme tyto signály zachytit, zaregistrovat a správně je použít. Lidská bytost byla manipulována velmi dlouhou dobu a současná disharmonie lidstva je výsledkem těchto dějů, ve kterých se těžce orientujeme. Jednotlivá vědomí lidí jsou již tak dlouho a intenzivně manipulována, že již často ztratila schopnost tyto manipulace zachytit a reagovat na ně. Archonti přerušili spojení člověka, jako multidimenzionální bytosti, v rovině duše a ducha a tím jsme byli uvězněni do hlubokého nevědomí. Před desítkami tisíc let jsme toto spojení měli a byli jsme sebevědomí. To znamená, že jsme byli vědomí sebe sama a byli jsme si vědomi své vrcholně spirituální identity. Proto jsme byli velmi silní jako lidé i jako lidský druh a humanoidní bytosti. Archonti přerušili naši vazbu a spojení s kosmickým duchovním ohniskem. V momentě kdy znovu obnovíme svoji spirituální integritu, tak se vymaníme z klece či z vězení do kterého jsme byli uvrženi. Naše vědomí se smrsklo z vertikálního prostorového vnímání jen na horizontální, který je na úrovni zvířete a naše zmanipulovaná mysl toto přijímá tak, že to je v pořádku a že to tak má být. Jak toho bylo dosaženo? Pomocí archontského programu vloženého do naší nekódující DNA, která mimo jiné slouží jako rušička přijímání frekvenčního signálu shora, z vysokofrekvenční reality. Tato část DNA navíc průběžně mutuje a mění se s metamorfózou lidské bytosti. Tento "program" tak neustále ruší frekvenční spojení mezi inkarnátem a naší duchovní podstatou. Toto je velmi závažná věc, zejména když si uvědomíme, že vše, včetně nás, je jen frekvence a energie. Člověk pod vlivem archontského programu kopíruje svého ovládajícího parazita a z člověka se tak postupně stává dravec zasažený archontím virem, který se chová stejně jako on. Chová se velmi nepřátelsky ke všemu, k sobě, svým blízkým, k ostatním lidem, přírodě, planetě, drancuje bohatství, přivlastňuje si hodnoty okolních mírumilovných národů a vnucuje jim svoji vůli. Všechny války byly vedeny v důsledku tohoto dravčího, archontského a agresivního programu.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (22. díl): Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

13.10.2020

Rychlá navigace: