Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (23. díl): Lidská bytost pod vlivem Archontů způsobuje na Zemi největší chaos

(23. díl)

Archonty dlouhodobě manipulovaná lidská bytost způsobuje nyní největší chaos na planetě. Původně byla ale nastavena harmonicky. Lidská psychika a mentalita byla Archonty neustále přeprogramována. Gnostické poznání to odhalilo, popsalo podstatu tohoto jevu, pojmenovalo ho a snažilo se to změnit. Archonti ale usilují věky o to, aby jejich existence a činnost zde na Zemi byla utajena a oni tak mohli nerušeně udržovat lidskou populaci v hluboké nevědomosti a zotročení. Proto byly knihy a informace o gnózi vždy tak tvrdě a nekompromisně páleny a ničeny. Stoupenci a šiřitelé gnostického učení byli pronásledováni a vybíjeni.
Kapitalizmus je dalším archontským trikem, který byl podsunut lidstvu na naší planetě. Daleko efektivnější, ekologický a mírový způsob fungování společnosti – transparentní spolupráce komunity, byla nahrazena archontskou konkurencí. Kapitalizmus využívá potenciál ega, pilíř ambice, systém závodu, soutěže a pudů což jsou projevy cizorodého nepřátelského programu vloženého do naší DNA. Strach z nedostatku a reptiliánský pud přežití způsobuje, že se člověk pořád nepřirozeně bojí o život a své přežití nebo bojuje ve své chorobné soutěživosti o to, aby se měl lépe než ti ostatní. Snaží se získat co nejvíce na úkor ostatních a zapomíná přitom zcela na to, že je součástí společného lidského údělu a je plně závislý na kolektivním vědomí a na úspěšné evoluci lidstva jako živočišného druhu, a že je nedílnou součástí přírody, planety i celého Vesmíru, které musí bedlivě chránit, střežit a ne devastovat. Tržní kapitalismus je jen jedním z mnoha podvodů na lidstvu, vymyšlený Archonty, abychom byli zase nepřímo postaveni proti své lidské přirozenosti, společné součinnosti i proti sobě navzájem. "Tržním úsilím" se jen podílíme na vzniku nerovnováhy, strachu, agrese a na vytváření nízkofrekvenční energie, tak důležité pro Archonty.
Všechny náboženské směry, které kladou prostředníka v podobě "duchovního zprostředkovatele" mezi slepě věřícího člověka a Světlo poznání, Boha, Stvořitele či Vesmírného architekta, byly postupně svedeny z cesty za tímto "Nejvyšším Božským principem". Původní vysoce humánní a vysokovibrační poselství většiny duchovních nauk se staly "záškodnickou činností" Archontů pouhými náboženstvími. Jejich čistota a duchovní poselství bylo Archonty v naší realitě postupně rozřeďováno, zamořováno a převraceno jejich destruktivními programy a tak se postupně všechny náboženství plíživě staly manipulativními nástroji globální síly, produkující disharmonickou energii. Tato nízkofrekvenční energie pak odváděla lidské vědomí od podstaty věci a skutečnosti k umělým schématům. Náboženská filosofie nakažená archontím virem byla pak seskupena do masivních memů, které praktikující "věřící" neustále dokolečka opakují jako mantru, a tak sebe i celou komunitu zamotávají do stále tužší neprůhledné vrstvy, která brání stále více, aby k ní, ale i k nám pronikal spásný paprsek Světla poznání a prozření. Tím, že církve po generace stále opakují dokola archontí manipulativní programy, způsobují, že se toto zavirované vědomí stalo součástí naší reality na této planetě. Jestliže se ale lidská společnost očistí od virulentní infekce těchto náboženství, tak se lidské vědomí bude moci opět napojit na vysokofrekvenční morfologické pole mnohem prosvětlenější a harmoničtější reality a bude se moci osvobodit z otroctví, do kterého bylo uvrženo.
Slovo "víra" nám sděluje, co je podstata skutečné duchovnosti – ví o "RA", ví o nejčistším "Světle poznání" – "RA". Nepřímo nám sděluje, že "víra" není dogmatické opakování zavádějících "memů" a nemá nic společného s ustrašenou posvátnou hrůzou z despotického "boha" a také není slepou a nevědomou poslušností.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (23. díl): Lidská bytost pod vlivem Archontů způsobuje na Zemi největší chaos

14.10.2020

Rychlá navigace: