Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (24. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 1. část

(24. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje. Je nám vnucováno stále více lží a polopravd s údajnou absolutní platností a přitom jsou tato tvrzení na hony vzdálena od pravdy. Jsou nám záměrně poskytovány protichůdné informace, které jsou ještě průběžně měněny, aby chaos, dezorientace a zmatek byl co největší. Tímto jsme sváděni z cesty, na které bychom se správně zorientovali a přijali správná opatření proti virusové zámince, za kterou se skrývá velmi temná depopulační agenda. Podobné praktiky byly používány i v minulých zatuchlých společenských systémech, které byly založeny na dogmatických náboženských ideologiích, aby udržely své ovečky v poslušnosti, ve slepé víře a v hluboké nevědomosti. Podobně se ke svým občanům chovaly totalitní, fašistické společnosti, které si zase nevědomost vynucovaly silou, nekompromisním přístupem, vyhláškami, nařízeními a zákony. Také komunistický režim pokračoval v tomto zadání od Archontů, ale nynější údajně demokratický, tržní západní systém svou celosvětovou působností všechny dosavadní manipulace s lidskou rasou a svým masívním globálním objemem ještě překonává.

1. Udržování nevědomosti a ztráta orientace. Mainstreamoví pracovníci všech sdělovacích prostředků chrlí každodenně na posluchače s nebývalou intenzitou vybrané, cenzurou prověřené a globálním systémem vytvořené "zprávy", pomocí nichž vymývají mozky a přeprogramovávají mysl těm, kteří se ještě bláhově domnívají, že se v těchto médiích dozví pravdu nebo aktuální informace. Všechny zprávy jen sledují a podporují dlouhodobý archontský cíl – totální ovládnutí lidstva a celé planety a snížení množství lidí na planetě.

2. Bezbřehá byrokracie. Jednou z metod jak zastavit lidstvo na evoluční cestě do vysokofrekvenčního světa je zmrazit jeho kreativitu a aktivitu zavedením sítě nesmyslných vyhlášek, omezení, standardů, norem, jejichž důsledkem je dav dokola běžících, uštvaných jedinců, kterým je takto odčerpávána jejich energie, ničena jejich kreativita, úsilí a touha po spolupráci, lidskosti a přirozené evoluci. Každodenními důkazy jsou praktiky EU, která byrokraticky sešněrovává, zatěžuje a prodražuje všechny i ty absolutně nepodstatné lidské aktivity.

3. Naprostá nekompetentnost. Řídící procesy Archonti kontrolují již dlouho a po celé planetě. Postupně infiltrují všechny důležité politické strany pomocí štědrých finančních darů (peníze pro ně nebyly důležité, když si je jejich poskoci na Zemi sami tiskli). Na kandidátky jsou do klíčových pozic potom pečlivě vybíráni nekompetentní, zmanipulovaní, vydíratelní, závislí nebo lehce ovladatelní politici, kteří jsou pomocí korupce a vysokých platů připraveni naplňovat archontí protilidskou agendu. Stačí se jen trochu porozhlédnout a hned uvidíte, zda politici slouží lidem nebo agendě, která lidi stále více omezuje, sešněrovává a ožebračuje a je příčinou, že veškerá moc a majetek, včetně přírodních zdrojů, které by nikdy neměly být součástí kšeftování, postupně přechází do rukou Archonty ovládané elity.

4. Vytváření chaosu. Přes nekompetentní a zkorumpované politiky je jen krůček k dalšímu archontímu cíli – vytváření vše prostupujícího chaosu, bezkoncepčnosti a přivádění lidstva do prostředí dezorientace a vnitřního i morálního rozkladu. Záměrnému vytváření chaosu např. pomáhá účelově budované dopravní infrastruktury, nepochopitelné průtahy při stavbě, koncentrace oprav a staveb několika silnic na jednom místě, způsobující často kolaps v dopravě, "vyrábění fiktivních nehod" v době dopravních špiček. Pozdržení čerpání peněz z fondů a jejich náhlé uvolnění v jednom krátkém časovém úseku opět způsobuje kumulaci staveb, následné kolony a destabilizuje a chaotizuje celou společnost.

To, co se dnes děje, je ale znakem toho, že archontímu systému už dochází čas i dech a v panické hrůze si už nehraje na demokracii, ale vsadil vše na poslední kartu, na fašistickou zvůli, když se mu nepodařilo vyvolat přes všechny provokace vůči Rusku 3. světovou otevřenou válku. Už neskrývá svou přirozenou agresivitu, bezcitnost a totalitní praktiky. Je třeba se zřejmě připravit na vzrůstající chaotické prostředí, které nebude ctít ani demokratické principy, ani základní lidská práva. Je nejvyšší čas uvažovat v jednotlivých městech a obcích o zřizování domobrany z probuzených lidí (informovaní hasiči, myslivci a místní policie), která by mohla garantovat lidem základní pocit bezpečí a demokratické jistoty a uchránit lidi před nastupující farmaceuticko-fašistickou represí.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (24. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 1. část

15.10.2020

Rychlá navigace: