Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (25. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

(25. díl)

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje:

5. Totální neekonomičnost. Firmy, společnosti, státy by mohly fungovat velmi hospodárně, efektivně a navíc ekologicky, kdyby jim to bylo Archonty dovoleno. Člověk nemusí mít doktorát, aby viděl, jak se světové hospodářství a vše okolo něj chová nelogicky a neefektivně. Mrhá se lidským tvořivým potenciálem a surovinami, používají se zastaralé technologie, životní prostředí je zatěžováno jedy, zplodinami, zbytečnými odpadky a obalovým materiálem. Nevyužívají se pokrokové technologie, které spí hluboko v šuplících Systému, nastaveného Archonty. Všichni, kteří touží po normálnosti, efektivních reformách, rozumných opatřeních, zdravém selském rozumu a chtějí systém jednoduchých transparentních daní, omezit byrokracii, zdravotní a důchodovou reformu, upřednostňují spolupráci, ale nemají komu sdělit své logické a oprávněné požadavky, protože archontský systém je nastaven tak, aby běžní lidé tuto zabetonovanou situaci nemohli prakticky i politicky změnit a dobré nápady se nemohly realizovat. Archontské vědomí zablokovalo vše pokrokové a naopak vše komplikované a neefektivní je skrytě podporováno, aby obyčejný člověk musel co nejdéle pracovat na zabezpečení svých základních životních potřeb a neměl čas přemýšlet o tom, kdo tuto situaci způsobil, kdo a proč ho uvrhl do tohoto skrytého otroctví a zda je nutné žít v takovém hospodářském a morálním marasmu, neuvěřitelně vykořisťovaném skupinou nastrčených archontích loutek.

6. Obrovské daňové zatížení. V době temného středověku obyčejní lidé platili podle nich velké daně – tzv. desátky (10%). V dnešní "spravedlivé, prosperující, vyspělé a demokratické" společnosti platí živořící lidé součtem všech odvodů a daní už více jak 70%. Je toto skutečně ten vysněný cíl svobodných bytostí a skutečně jsme si ho všichni vybrali? Například, zavedením jednoduché paušální daně bychom ušetřili obrovské peníze za platy davu daňových úředníků, daňových poradců, kontrolních pracovníků, za kanceláře, teplo, energie i pohonné hmoty. Šetřili bychom mnoho času za vedení evidence i za platy účetních. Žádné skutečně efektivní a pozitivní změny ale nejsou dovoleny. Archontí systém vybírá mnoho peněz a jen malou část vrací v netransparentním přerozdělování zpátky lidem. Větší část peněz používá na posílení svého globálního impéria, financování Deep state a tajných kosmických programů, na utužení své moci, vydržování medií, rozvoj archontského školství a "výchovných programů", vytváření páté kolony – neziskovek, podporu islamizace, vytváření chaosu a kriminality přes podporu uprchlíků a ve své nejhlubší podstatě je vše zaměřeno protilidsky a na neustálé zvyšování podílu na celkovém majetku na planetě.

7. Skrývání informací před lidstvem. Archontská společnost důsledně kontroluje veškerou nadčasovou vědu a výzkum. Progresivní výzkum je utajován na několika úrovních. Zaměstnanci podepisují smlouvy o mlčenlivosti, utajení a v případě nedodržení jsou hrubě zastrašovaní, propuštěni a je vyhrožováno jim i jejich rodinným příslušníkům. Špičkoví vědci jsou od sebe informačně izolováni a nesmí o své práci hovořit ani v soukromí. Každá skupina pracuje jen na části projektu, bez informací o celkovém projektu. Pracovníci v takových projektech se mohou pohybovat jen po vyznačených čarách (modrá, červená, žlutá, zelená). Dále je odváděna pozornost pracovníků od finálního výsledku nejrůznějšími mystifikacemi a dezinformacemi. V případě převratných technologií je pracovníkům dokonce i "mazána paměť". O tom hovoří svědectví mnoha bývalých vědeckých pracovníků tajných programů. Výsledky výzkumu se shromažďují pouze v rukách malé elitní skupiny.

8. Šlendrián jako norma. Archonti nemají zájem na tom, aby se lidstvo chovalo zodpovědně, morálně, dospěle a podporovalo serióznost, kvalitu, opravdové poznání, aby pečlivě archivovalo a uchovávalo informace pro potřeby celého lidstva a zprostředkovávali je široké veřejnosti. Skrytě je podporována nekvalita, šlendrián a to prostřednictvím Archonty zavedené tržní ekonomiky, což je další destrukční ideologie, která byla lidstvu vnucena. Výsledkem je cílené ničení životního prostředí, destrukce mezilidských vztahů, všeobecná demoralizace a neustále se zvyšující výroba produktů s naprogramovanou poruchovostí, většinou ihned po 2-leté záruční lhůtě. Výroba nekopíruje potřeby lidstva, ale slouží nesmyslnému "uctívání" archontího božstva – růstu HDP. Tato další archontí strategie davu spotřebitelů odčerpává finanční zdroje, je ničena příroda, přírodní zdroje a je ekologicky kontaminováno životní prostředí, jenž je přirozeným zdrojem vysokofrekvenčních vibrací, které jsou pro Archonty přímo jedovaté. Tak je odváděna pozornost morálně zdecimovaného lidstva zcela jiným směrem, než kam by mělo být zaměřeno.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (25. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

16.10.2020

Rychlá navigace: