Souvislosti, které všude nenajdete

UBUNTU, nový svět podle M. Tellingera

(1. díl)

V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k většímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá buňka v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to přece nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo. Šest tisíc let našeho působení v otroctví peněz se ale nedá tak lehce vymazat. Nechte svou mysl otevřenou a připravte se na nové uvažování o ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.
Jmenovali jsme politiky v domnění, že budou sloužit svému lidu, a že pro nás budou dělat to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou najednou převálcováni systémem a pak zkorumpováni pověřenými a speciálně vycvičenými pracovníky. Pak už rychle zapomínají na své původní názory a dělají jen to, co chtějí jejich loutkovodiči, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Jasným výsledkem je to, že vláda neslouží lidu, ale nadnárodním společnostem a úzké skupině "tvorů" za oponou. Politici a vláda lidstvo neustále na všech frontách dramaticky zrazují. Zrazují sny a vize moudrých, poctivých mužů jako byli Mahatma Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili lidskému osvobození.
Narodili jsme se na této planetě do otroctví, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává. Všechna naše práva jsou zneuctěna ihned v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ale ujasnit rozdíl mezi právy živých lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo a že jsou známé úřední terminologii jen jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve, obdařenou nesmrtelným duchem.
Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva:
Jsme živé lidské bytosti z masa a krve, s nesmrtelnou duší a s nezcizitelnými právy a naše Svoboda není naše právo, ale je to dar Stvořitele každému z nás, který nám nikdo nesmí vzít. Žádná vláda ani korporace nám nesmí odebrat naši individuální svobodu. Planeta a její bohatství je zde pro každého k citlivému užívání, a ne pro hromadění osobní zisků, vykořisťování ostatních a drancování, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva. Půda, voda, lesy, řeky, ovzduší jsou zde pro společné užívání. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému. Jsou součástí planety Země a my máme být jejich opatrovníci a ochránci. Znalosti, moudrost a všechny důležité informace mají být sdíleny těmi, kteří ji obdrželi, se všemi tak, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek. Důležité informace nepatří malé "vyvolené" elitě, politikům, vládě ani nějaké nadnárodní korporaci, kteří si na toto nyní dělají nárok. Elity postupně ukradly lidem Zemi. Nelidské bytosti skryté v nečitelných korporacích koncentrují ve svých rukách moc a dělají si nároky na naše země, půdu a veškeré hmotné i duševní bohatství. Neustále pokračují v přípravě nových a nových zákonů, které jim zaručují větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedete představit včetně vašich schopností, vašeho těla, zdraví i vědomí. Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít je ten, že vlády a velké korporace skutečně ukradly zemi a celou lidskou podstatu, pěkně potichu, skrze lži a podvody. Živí se z nevědomosti a dobrosrdečnosti lidí. Nyní je to na nás lidech, abychom si vzali vše zase zpátky. Je to na nás, abychom zastavili stále se zrychlující destrukci naší překrásné planety. Země je jako naše Matka. Jsme vyživováni její blahodárnou frekvencí a my jsme zde pouze díky ní a její existenci, která je součástí nekonečného stvoření. Půda, voda, vzduch musí být pro nás vždy tím nejposvátnějším a musí to být tím nejcennějším, co máme. Je třeba se urychleně spojit, abychom toto mohli bedlivě střežit a chránit proti všem, kteří se snaží tomuto všemu, nám i celé Zemi škodit.

UBUNTU, nový svět podle M. Tellingera

01.12.2020

Rychlá navigace: