Souvislosti, které všude nenajdete

Velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

(9. díl)

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která už trvá po tisíce let. V roce 48 před naším letopočtem Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti chtěli kontrolovat zásobu peněz, tím i moc a politickou situaci. Všichni víme, jak to s Juliem Caesarem dopadlo – byl zavražděn. Nám jen nebylo "umožněno" abychom pochopili pravý důvod jeho vraždy – odvážil se postavit na odpor bankéřům.
Svatý Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225 a stal se vůdčím teologem katolické církve. Velmi hlasitě se vyjadřoval ke zneužívání peněz a argumentoval, že požadování úroku je špatné, protože vede k placení "dvojitého poplatku" – poplatek jak za peníze samotné, tak za jejich používání. Jeho názory se řídily učením Aristotela, který tvrdil, že účelem peněz je sloužit členům společnosti a umožnit výměnu zboží potřebného pro spravedlivý život. Úrok byl vnímán jako věc proti rozumu a spravedlnosti, neboť používání peněz zatěžoval a zotročoval lidi. Je skutečně fascinující, že dokonce i církevní zákon zakázal během středověku v Evropě účtovat úrok za půjčky a dokonce úrok prohlásil za zločin zvaný "lichva".
Muammar Kaddáfí plánoval znovu zavedení zlatého dináru, který je zároveň měnou i v Iráku a který by se stal novou měnou pro celou oblast. Kaddáfí trval na tom, aby se africkým zemím platilo za exportovanou ropu pouze novými zlatými dináry. Realizace takových plateb by znamenala obrovské psychologické a finanční vítězství zemí Afriky, protože právě ony jsou největšími dodavateli světového zlata. Ale s tím nesouhlasili ti, kteří kontrolují zásoby peněz. Výsledkem bylo zničení plánu Kaddáfího a jeho veřejná poprava vysílaná na všech světových zpravodajských kanálech pro výstrahu.
Jedno z nejdůležitějších prohlášení pronesl Thomas Jefferson, jeden ze zakládajících otců USA, který přesně předpověděl, co se bude dít: "Věřím, že bankovní instituce jsou pro naši svobodu mnohem nebezpečnější než existující armády. Jestliže lidé v Americe někdy připustí, aby soukromé banky kontrolovaly stav jejich peněz, tak nejdříve působením inflace a následně deflací, banky a korporace, které okolo nich vyrostou, budou postupně připravovat lidi o všechen majetek tak dlouho, až se jednou jejich děti probudí na kontinentu, který dobyli jejich otcové, jako chudáci bez domova. Moc k vydávání měny musí být bankám odebrána a vrácena lidem, kterým po právu patří." Soukromé banky a elitní bankéřské rodiny pak skutečně převzaly kontrolu nad světem, protože ovládly kontrolu zásob peněz.
Sir Josiah Stamp: "Bankovnictví začalo v nerovnosti a narodilo se ve hříchu. Bankéři vlastní zeměkouli. Seberte jim Zemi, ale ponechte jim moc tvořit peněžní vklady a jedním mávnutím pera vytvoří dost vkladů, aby si mohli koupit vše zpátky. Nicméně, vezměte jim tuto možnost a všechno nesmírné bohatství, jako je například moje, zmizí, a ono by mělo zmizet, protože svět by byl šťastnější a lepší. Ale pokud chcete zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte je pokračovat ve tvorbě vkladů."
Britský Lord John Maynard Keynes: "Bankovními prostředky může vláda tajně a nepozorovaně konfiskovat bohatství lidí a ani jeden člověk z miliónu si této krádeže nevšimne."
Výňatek z ročenky pro státní zaměstnance "Organizátor", vydané v lednu 1934: "Dluhy se musí vybírat a hypotéky uzavírat před termínem tak rychle, jak je to jen možné. Když obyčejní lidé právní cestou ztratí domovy, bude se s nimi snadněji manipulovat a budou snadněji ovládáni centrální mocí předních finančníků. Lidé bez domova se s nimi nebudou hádat. Tato skutečnost je velmi dobře známa. Je to cesta jak ovládnout svět. Rozdělením lidí budou lidi přinuceni vydávat svou energii v bojích o nedůležitých otázkách, které nás nezajímají, s výjimkou výuky lidského stáda."
Mechanika moderních peněz (Federal Reserve Bank of Chicago): "Vlastní proces tvorby peněz se primárně odehrává v bankách. Bankéři objevili, že mohou tvořit půjčky pouze na základě svého slibu, že poskytnou peníze, nebo skrze dluhopisy, těm, kteří si půjčují. Tímto způsobem začali bankéři vytvářet peníze. Transakční deposity a dluhopisy jsou moderní forma bankovek. Stačil malý krok od tisknutí bankovek k zapisování položek kreditního vkladu dlužníkům, který pak dlužník mohl "utrácet" vypisováním šeků. Bankéři ve skutečnosti nevyplácejí půjčky z peněz, které obdrží jako vklady. Kdyby takto fungovali, nevytvářely by se žádné další peníze. Vytváří jen iluzi peněz. To, co dělají, když tvoří půjčky je, že vyrábějí inflaci, kterou pak musí splácet všichni lidé."

Velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

22.12.2020

Rychlá navigace: