Souvislosti, které všude nenajdete

Všichni jsme děti Světla

(Článek 220)

Lžičky, které se snaží změřit oceán je podobný příměr, jako když se lidé snaží změřit Nekonečné Vědomí. Mainstream dokonce ani neuznává existenci oceánu, čímž se všechno stává ještě absurdnějším. Tady je třeba si zase připomenout existenci našeho fantomového "Já", které bylo vytvořeno, aby lidstvu bránilo ve spojení s jeho "Nekonečným vědomím". Abychom se osvobodili, musíme nejprve osvobodit naše uvězněné vědomí. Pak Archonti a jejich uměle vytvořená realita – "Matrix", ztratí nad námi svoji moc. Jakmile si lidé uvědomí své Nekonečné "Já", svou duchovní nesmrtelnost a začnou vše plně vnímat a v souladu s tím žít, uvidí, že umělý Matrix skutečně existuje a je vytvořen proto, aby nás uzavřel do krabice nevědomí a zotročil nás. Najednou se nám také zobrazí všechny metody, které Archonti používají k opanování našeho vědomí a k programování lidstva, aby z nás mohli čerpat energii. Archontí virus se totiž neumí přilepit na Nekonečné vědomí. Mezi Archonty a "Nekonečným vědomím" je taková frekvenční propast, že potřebují ke svému energetickému parazitování na nás a k naplnění svých cílů naše "fantomové Já". Umí dokonale splétat pavučiny, do kterých nás zamotávají, ale pokud nakonec do nich své oběti nenalákají, budou se muset jít pást někam jinam. Aby lidé byli chyceni do archontských sítí, musí být lidská kořist i pavučina ve stejném frekvenčním pásmu a kořist musí být odpojena od té úrovně vědomí, která je schopna pavučinu a její cíle rozeznat, nepřijmout ji a vysmát se její troufalosti. Proto Archonti směřují všechny lidi k oddělenosti, izolovanosti a všemožně snižují jejich frekvenci – a to je ten pád "Člověka", to je to "vyhnání z ráje".

Tisíce let nám lžou a ještě nám drze tvrdí, že je to pro naše dobro. Zmanipulované archontí vlády poloprobuzeným lidem vnucují názor, že nejsme na plnou pravdu ještě připraveni, prý bychom ji neunesli. Ale na otrocký život ve lži, v obrovském klamu a v temnotě máme být připraveni? Není nic horšího než život v hlubokém nevědomí, neznalosti a nepochopení základních principů a zákonitostí. Takové "přežívání" nemá žádnou perspektivu pro jakýkoliv živočišný druh, který tak ztrácí smysl života. Život ve lži, v utajovaných skutečnostech, demagogii a povrchním klamu (reklamě) bere lidstvu základní akceschopnost, historické zkušenosti pro další generace a nedovolí lidstvu získat důležitou zpětnou vazbu, poučení a naprosto brzdí jeho přirozenou evoluci.

Jestli chce lidstvo získat zpět svou životní perspektivu, musí důrazně prosvětlit vše kolem sebe. Vše co se kolem nás odehrává, musí být jasné, srozumitelné, dohádatelné a kontrolovatelné. Už nesmíme připustit žádné tajné organizace, utajované obchodní smlouvy a politické dohody, obchodní tajemství a anonymní vlastníky. Je třeba vytvořit naprosto průhledné životní podmínky a transparentní informační síť, ke které budou mít všichni přístup a budou moci díky ní ovlivňovat všechna důležitá rozhodování. Lidské kolektivní vědomí pak už nedovolí posun ke zlovolnému konání na Zemi a posun do extrémních, zatemňujících, protiekologických a protilidských poloh. To nejdůležitější co si lidstvo musí uchránit je skutečná transparentnost a to doslova u všeho. Pravda a Světlo poznání jsou pro lidstvo ty nejdůležitější hodnoty. Každý si musí položit základní otázku, zda se hlásí a pochází ze světla nebo ze tmy. Přestože jsme byli dlouho uvrženi do velmi hlubokého nevědomí a někteří lidé za tu dlouhou temnou dobu sešli ze své evoluční cesty a zadali si nějak s temnotou, musí si rozpomenout na to, kdo jsme a kam máme namířeno. Především je ale třeba si znovu uvědomit veledůležitý fakt, že jsme všichni děti "Světla" a neměli bychom svého Otce zklamat.

Všichni jsme děti Světla

24.02.2019

Rychlá navigace: