Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

(3. díl)

Lidstvo muselo poslouchat své loutkovodiče "za plentou", a když se odchýlilo od nalinkované cesty, přišel na lidi "z ničeho nic" tvrdý trest ve formě nejrůznějších pohrom: teroristické útoky, války, smrtící epidemie, mory, živelné katastrofy, tsunami, sucho, povodně, potopa, pád asteroidu, ledopád, hladomory, revoluce. Neinformované lidstvo si doposud naivně myslí, že si tvoří samo svůj osud, že žije v demokracii, a že si dokonce volí své politické představitele.

Tisíce let archontská síla ohlupuje, sráží a brání lidstvu používat historicky nabyté vědomosti, hledat poznání, rozvíjet své logické schopnosti a ctít skutečné duchovní hodnoty. Naopak je neustále sráženo do propasti nevědomí a ti nejlepší, nejcitlivější a nejvědomější jsou pronásledováni, upalováni a zabíjeni. Je nejvyšší čas tuto hru s lidstvem pochopit, přijmout a tomuto zlu se postavit! Velkou většinu výsledků bádání, vědeckých výzkumů a historických zkušeností lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dno trezorů, zatuchlých sklepení či do nedostupných archivů ve Vatikánu, mimo dosah běžné lidské vědecké obce. Místo toho, aby lidstvo důležité informace pečlivě schraňovalo a systematicky rozvíjelo, slouží úzké skupině archontských hybridů, ovládaných archontskými loutkovodiči. Lidem jsou zpřístupněny vědecké výzkumy pouze druhé kategorie. Experimenty a informace, které by lidstvo skutečně vědecky a evolučně posunuly, jsou zesměšňovány, tvrdě kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci jsou sváděni ze své nadějné vědecké cesty poznání prostřednictvím manipulativně vypsaných a korupčně zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání. Tak se stalo, že dnes používáme dávno přežité technologie, které zbytečně ničí ekologii Země a stále dokola "vynalézáme" věci, které již byly objeveny v dávné minulosti. Archonti ze sféry, kterou nevidíme, nám berou klíčové výsledky našeho poznávání a naši evoluci zavádí do slepé vývojové uličky a nejdůležitější výsledky výzkumů nám schovávají, ničí, zatajují, převrací nebo bagatelizují.

Náš vědecký, duchovní a morální rozvoj by totiž velmi rychle zvýšil vibrace lidstva, což by způsobilo konec jeho zneužívání těmito entitami, rapidně by se zmenšilo množství nízkofrekvenčních energií na Zemi, kterými se zlovolné archontí entity živí, což by dále způsobilo jejich energetický půst a jejich následný automatický odchod z naší planety. Proto jsou průběžně ničeny důležité zdroje informací a celé starodávné knihovny, místo toho, aby si lidstvo veledůležité informace pečlivě uchovávalo a to ještě na mnoha místech pro případ požáru, povodní či jiných katastrof. Toto nám nebylo dovoleno! Tak se "naoko" s velkou vervou a obrovskými náklady organizují stále dokola "nekonečná vědecká bádání" s cílem "nic podstatného" neobjevit a to pod záštitou těch nejtemnějších a nejkonzervativnějších sil. Například se donekonečna hledá lék proti rakovině a přitom jsou známy 100% úspěšné metody léčby, které jsou před lidmi, ale i odbornou veřejností (lékaři) pečlivě skrývány už 90 let – Raymond Rife a 50 let Dr. Max Gerson, 20 let Dr. Johana Budwig a Dr. Tullio Simoncini (více na: celostnivzdelavani.cz/geniove-v-supliku).

Jak jinak byste vysvětlili skutečnost, že už před 6 000 tisíci lety v Sumerské říši vznikaly tabulky a válečky s klínovým písmem, na nichž byly znázorněny a vyryty výpočty oběžných drah velmi vzdálených planet a navigační mapy k nim. Tyto vysoce sofistikované výpočty vycházely s velmi složitých planetárních oběhů a cyklů a navíc byly počítány hned třemi různými způsoby. Dalším příkladem, jak s námi manipulují "božské entity" jsou informace na těchto sumerských tabulkách, starých tisíce let o planetách naší sluneční soustavy, o jejich měsících a i o jejich vzájemném pohybu. To, co Sumerové znali o planetách naší sluneční soustavy, jsme se znovu začali dozvídat až v 19. a 20. století na základě pozorování těmi nejmodernějšími dalekohledy.

Už 200 let před Kristem v době rozkvětu antiky Aristoteles přesně a matematicky definoval naši celou sluneční soustavu a pohyb planet. A přes všechny tyto dlouhodobě známé astronomické a matematické znalosti a informace, byl "nepochopitelně" v roce 1600 upálen Giordano Bruno za svá tvrzení, že Země je kulatá a není středem vesmíru. Kam se poděly všechny tyto znalostí?!

Když vedle sebe postavíme historická fakta se současnými, tak hned uvidíme, na jakou úroveň v kosmologii bylo lidstvu dovoleno vystoupat a jak byla cenzorská a degenerativní práce s lidstvem, ze strany "bohů", úspěšná.

Z historie trochu jinak, až k současnosti 3: Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

04.07.2020

Rychlá navigace: