Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je "věky" skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

(2. díl)

Tisíce let je lidstvo ovládáno, manipulováno a ohlupováno, nebylo mu umožněno, aby se skutečně svobodně vyvíjelo. Cíleně byly ničeny všechny zdroje vědění, vypalovány knihovny a ničeny všechny důkazy o jiných skutečnostech, než těch, které byly lidstvu oficiálně vnucovány. Tak jsou ničeny nebo ihned zabavovány všechny důkazy o mimozemské přítomnosti na planetě a schovávány do nekonečných podzemních prostor a nahodilí svědci jsou zastrašováni, případně i zneškodňováni. Pokud se lidstvo již začalo přibližovat k metě probuzení, pochopení a vzestupu, byl mu zmaten jazyk, jak nás informují sumerské tabulky při stavbě Babylonské věže, nebo byli ti, kteří byli nositeli pravdy a poznání, prohlašováni za blázny, kacíře a paradoxně za služebníky Satana. Dnes takové osoby globální prediktor hanlivě označuje jako konspirační teoretiky, což je každý muž, žena či dítě, kteří se jen trochu odchýlí od mainstreamově vytvořené verze, ať už to je šíření coronaviru, bezpečnost 5G sítí, spolupráce vlád s negativními mimozemšťany, bezpečnost očkování, chemoterapie a radioterapie při léčbě rakoviny nebo jiný výklad historie lidstva, upřednostňování přírodní medicíny, nevyhnutelnost válek a konkurenčního boje ale i poukazování na zrůdnost bankovnictví, které je nastaveno tak, aby postupně zotročilo nekonečnými úroky celé lidstvo a všechny státy i národy.

Skrytá temná síla za oponou organizuje každodenní vymýváním mozků lidem pomocí pečlivě vybíraných negativních zpráv a informací plných násilí, které jsou cíleně vytvářeny v řídícím centru Matrixu. Potom je "Systém" jednotně distribuuje do všech, i těch nejodlehlejších koutů světa a pomocí bezduchých demoralizujících seriálů programuje své diváky na otrockou "nevyhnutelnost" naší reality. To vše udržuje lidi ve vězení jejich zmanipulovaných myslí.

Podíváme-li se do minulosti, tak pokrokoví lidé byli vždy pronásledování, postihováni, zabíjeni, vražděni či upalováni jako čarodějnice nebo byli přinuceni se řídit nesmyslnými dogmaty a úzce spolupracovat s cenzory, svými zotročovateli a pohybovat se jen v mantinely vytýčeném prostoru. Skutečně hodnotné informace byly prostým lidem vždy zapovězeny, protože mocenské struktury, stejně jako ty kněžské, které s nimi disponovaly, se řídily instrukcemi neviditelných elit za oponou a ty vždy autoritativně určovaly, co lidé ještě smi vědět a co ne. Světská moc využívala lidstvo jen k těžké práci a pokračovala v zavedeném zotročování lidstva, o které se v minulosti postarali "bohové". Kněží s církvemi pak pod rouškou "láskyplné péče o duši" obírali lidi o zbytek jejich kreativní energie a evoluční příležitosti. Uzavírali své otroky do klecí zapomnění, pochybností či dogmatického vězení mysli, a jako pastýři či pasáci udržovali lidstvo v takovém rozpoložení, aby bylo neschopné evolučního vzestupu. Pokud se lidé vzepřeli, infiltroval Systém jejich řady a revoluční "kvas" se obrátil velmi rychle proti nim (Francouzská revoluce).

Většina upachtěného lidstva dnes přijalo otroctví jako východisko a okřikují ty, kteří jim ukazují pootevřená dvířka či díru v ohradě a rezignovalo na hledání pravdy a širších souvislostí. Bez vlastního úsudku a bez přísunu dostatečného množství nejrůznějších informací, ale nebudou schopni složit dohromady velké puzzle skrývaného Tajemství (Babylonské dílo věků), které by jim ukázalo obludnou pravdu ale zároveň i cestu ven z otrockého pracovního tábora, který zde zlovolné entity pro nás zřídily a pomocí svých nohsledů udržují.

Z historie trochu jinak, až k současnosti 2: Lidstvo je 'věky' skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

03.07.2020

Rychlá navigace: