Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

(1. díl)

Co po nás chce ta láskyplná vesmírná inteligence, která nás sleduje a stále nám pomáhá a zatím zabraňuje tomu, abychom nezničili sebe i celou planetu?

1) Bezpodmínečně odstranit všechny atomové zbraně z celé planety. Žádná vláda – ruská, americká, čínská, izraelská totiž není schopna objektivně zaručit bezpečnost svých jaderných zbraní! Není to možné! Přes Umělou Inteligenci, která se bouřlivě rozvíjí se lze nabourat do jakéhokoliv bezpečnostního systému zabezpečení. Lze prolomit naprosto každý systém, a ani ty nejsofistikovanější kódy tomu nezabrání. U.I. dokáže během jedné sekundy učinit milionkrát více operací než lidský mozek a za chvíli to bude tolik operací jako všechny lidské mozky na Zemi dohromady. U.I. může být kdykoliv lehce zneužitá těmi, kteří k ní budou mít přístup. Pokud vlády budou tvrdit opak, tak lžou celému světu i sami sobě. Naprosto úplná likvidace atomových zbraní na celé planetě je to, co lidstvo musí udělat. To stejně platí o biologických zbraních. I zde musí dojít ke globálnímu konsensu. Třeba takový Denge virus má smrtnost 50% a má podobnou strukturu jako Covid 19.

Je potřeba rozehnat organizace jako jsou WHO a OSN, protože jsou naprosto nefunkční a navíc je to banda zločinců. Měl by se vytvořit kybernetický prostor, kde by lidé z různých kultur mohli komunikovat. Nový dokonalý překladač by vše převáděl do jednoho jazyka a tím bychom se zbavili babylonského zmatení jazyků, které bylo vytvořeno, aby lidé spolu nemohli plnohodnotně komunikovat, domlouvat se a spojovat se. Tak by vznikla virtuální města, virtuální komise, sféra planetárního rozumu a planetární rada, která by mohla koordinovat názory lidstva.

2) Je třeba odstranit destabilizující děsivou disproporci, kdy 1% lidstva vlastní 99% planety, což je šílená, absurdní a naprosto třaskavá situace. Tady už nelze hovořit o nějakém soutěživém kapitalismu, že by si tito lidé takové majetky zasloužili. Za touto koncentrací majetku stálo až příliš mnoho: podvodů, kolonizačních bankovních operací, monopolních praktik, zneužívání informací, naprosto nemorálních manipulací všeho druhu, násilí, vydírání, válečných a teroristických nátlakových operací, obchodů s drogami a lidskými bytostmi. Vzniku této zrůdné a absurdní situace výrazně přispělo absolutní ovládnutí bankovního systému, monopolizace zdravotnictví a farmacie, tvrdé potlačení přírodní a neinvazivní léčby, ale zejména nekompromisní zamlčování úžasných nových technologií a vědeckých výzkumů ve všech oborech lidské činnosti a vědy, které by definitivně lidstvo osvobodily od bídy, hladu i nemocí (2000 skvělých technologických patentů leží v zatuchlém šuplíku stínové vlády a čeká na to, až bude definitivně svržen Deep state).

3) Je samozřejmé, že celý ekonomický systém se musí od samého základu změnit a přestavět. Lidé musí převzít plnou zodpovědnost za své počínání, své zdraví za sebe i situaci na celé planetě. Nesmí se dál schovávat za různé ideologie a náboženství.

Pokud chce lidstvo vůbec přežít a dostat obrovskou "spirituální podporu", tak musí urychleně tyto změny začít uskutečňovat. Všechny nynější vlády jsou ovládané tajnou vládou, a proto musí odstoupit. Musí být nastolena celosvětová vláda pravdy, transparentnosti, lásky a zdravého rozumu.

Všechna náboženství ve svých různých podobách a konkurenčních odnožích budou muset skončit a v prvé řadě všechna ta Abrahámovská: Židovství, Křesťanství, Islám, protože jsou už v samé své podstatě a konstrukci nesmírně nebezpečná. Jsou to náboženství apokalyptická, která vlastně vyznávají apokalyptický konec světa. Mají destrukční charakter a do hlav dětí po celém světě vkládají kód: "Tento svět bude zničen". Hluboko do jejich podvědomí je vkládán tento destrukční a protilidský program a oni se pak podle této teze chovají k sobě i k celé planetě: "Ano tento svět bude stejně zničen, tak co bychom se zabývali nějakou morálkou, perspektivou a ekologií! Takže konzumujme, užívejme, bojujme, urvěme si co nejvíce a klidně ničme!" Je dovoleno ničit sebe, svou rodinu, tradice, kulturu, národy, státy i planetu, dokonce zavedené pohlaví. "Po nás potopa!"

Za vznikem těchto Abrahámovských náboženství stojí temné obludy a zrůdy, které chtějí neustále vykořisťovat, zotročovat a udržovat lidstvo ve strachu a vysávat z něj energii. Toto nemá naprosto nic společného s Kristem, s jeho energií a poselstvím. Lidstvo je skutečně v mezní situaci a opravdu se již musí stát něco zásadního! Musí dojít k celoplanetární výměně Temna za Světlo. Nerovnováha, do které Temné síly přivedly planetu a celé lidstvo je tak veliká, že bez těchto zásadních změn je zkáza civilizace nevyhnutelná. Každý člověk si tuto mezní situaci musí uvědomit a začít dělat kroky pro záchranu svou, své rodiny a celé planety.

Člověk je zdánlivě na tento úkol "krátký", ale pod jeho "obalem" je poměrně silná bytost, to tvrdí mystici všech dob a i kosmické světelné zdroje hovoří o tom, že dokonce síla jednoho velkého lidského ducha a jeho zaměřeného probuzeného vědomí, dovede změnit i zásadní věci. Co teprve dokáže zharmonizované společné kolektivní vědomí a společná, masová a cíleně zaměřená meditace probuzených a hluboce vědomých lidí...

Na motivy Petra Chobota – Ota Veselý

Z historie trochu jinak, až k současnosti 1: Co dál po covidu 19

02.07.2020

Rychlá navigace: