Souvislosti, které všude nenajdete

Pomožte planetě Zemi, přírodě, svým dětem i sami sobě!

Tato planeta, planeta Země, je už dlouhá tisíciletí okupována mimozemským parazitickým vědomím, démonickou civilizací! Veškeré války, rozdělování lidí, vymyšlená historie, religie a náboženství, kabalistický otrocký život ve městech, bankovní i vzdělávací systém, genocida lidstva prostřednictvím farmaceutického průmyslu, jejich "léků" a očkování, skrytá a tichá podpora alkoholu a narkotických látek, tolerování kontaminovaného potravinářství a dalších zotročujících praktik. Ano, moc dlouho byla "noc Svaroga" a lidský mozek fungoval jen na 3-5% své celkové kapacity. Proto démoni lehce drancovali tuto Zemi a využívali lidi jako otroky. Zvykli si na své dominantní postavení a nyní, když se lidstvo probouzí, nehodlají jen tak lehce odevzdat svou nadvládu nad lidmi. Proto je potřeba v současné době probíhajícímu procesu osvobozování napomoci a zejména se angažovat v probouzení vědomí lidí, v šíření co nejpravdivějších informací a hledání své védické, slovanské kultury a tradice, božské podstaty a způsobu bytí. Je třeba se přiblížit co nejvíce k ostatním lidem a znovuobjevit v sobě harmonii, lásku, sounáležitost a spolupráci s ostatními lidmi. Síla, ušlechtilost a moc starých Slovano-Árijců spočívala v jejich původní starodávné vysokofrekvenční řeči a písmu. Tím, že naši mimozemští zotročovatelé záměrně změnili naši řeč i písmo, které byly nositelkou božské a kosmická vibrace, nás uzavřeli do klece nevědomí. Obrázkovou komunikací naši předkové tvořili šťastnou a krásnou realitu a Slovo spojovalo lidi přímo s Božskou podstatou.
Je nejvyšší čas probudit se z vnuceného starého způsobu myšlení a chování. Tak se staneme zase vědomými bytostmi, které plně a zodpovědně tvoří svůj život. Musíme se probudit z hypnózy a liturgického spánku a přestat se bát těch skrytých temných bytostí "za zrcadlem" i mezi námi, které nás zde už tisíce let ničí, lžou nám, vytvářejí konflikty a války, rozdělují národy, organizují zabíjení lidi a okrádají nás o naši energii! GENOCIDA lidstva a naše zotročení trvá už příliš dlouho, protože jsme to dovolili vlastní nevědomostí, pohodlností a zbabělostí, a protože jsme přijali jejich pravidla hry a odporné podmínky, které nám vnutily, Většina lidí ve své slepé nevědomosti nebo zaprodanosti bohužel provádí a naplňuje jejich záměr zotročování ostatních lidí, který má různou formu a podobu: od oslav, vnucených tradic, náboženských dogmat a zábav, až k práci za peníze, která nám nic nepřináší, ale naopak nás přivádí ještě k větší degradaci.
Buď tento hrůzný stav co nejdříve kolektivně změníme, nebo se může stát, že to skončí další planetární katastrofou, kterou se tito paraziti v uzlových bodech historie snaží vždy rozpoutat, a jak už to v minulosti provedli před 111 000 lety, před 13 000 lety a před 300 lety, kdy byla termojadernými zbraněmi zničena velká území Sibiře, Uralu a byla zasažená celá centrální oblast Rusi, Moskvy, Podmoskví a Petěrburgu. Přestože Evropa tehdy vůbec nebyla zasažená, tak tento jaderný útok tehdy způsobil 3 leté období jaderné zimy po celé planetě a trvalou změnu klimatu v celé ruské oblasti. Takových negativních zásahů, zániků civilizací a degradací lidstva na úroveň kamenného věku proběhlo v naší historii už několik.
Nyní se nacházíme opět na křižovatce dvou historických epoch, dvou věků, dvou realit a nacházíme se v přechodu lidstva do velkého probuzení a celoplanetárního "Svítání", rána Svaroga. Tento proces není ani jednoduchý, není ani lehký, ani rychlý! To ostatně může každý pocítit na vlastní kůži, že se Temnota nehodlá jen tak vzdát své moci. Uctívači zla se zaprodanci se stále snaží naplňovat protilidské agendy, které byly naplánovány už desítky či stovky let dopředu! Nyní záleží skutečně na každém z nás, jestli se definitivně vymaníme z jejich vlivu! Záleží, jak se rychle probudíme a přestaneme dál naplňovat trpký "osud", který nám Temnota připravila. Musíme uskutečnit v prvé řadě to, že postupně změníme sami sebe, svůj způsob života, myšlení, vnímání a začneme budovat znovu Državu Světla! To, co se teď děje na planetě je kosmický přerod, božský proces přeměny a osvícení, který musel přijít, aby pomohl změnit lidstvo, probudil ho z tisíciletého spánku a iluzí, technokratické, egoistické cesty životem, která by postupně a nezadržitelně vedla ke zničení veškerého harmonického života, nás samých, při-Rody i matky Země. Prozření nám znovu ukáže cestu k našemu božství a navrátí nás zpět ke kultuře předků, která byla védickou hvězdnou kulturou, založenou na znalostech o Vesmíru, vysokých kosmických hodnotách, vyšších vibracích Srdce, respektu a bezpodmínečně božské Lásce. Naši hvězdní předci, kteří přišli z jiných planet a souhvězdí byli na velmi vysoké evoluční úrovni a své znalosti a schopnosti přinesli na tuto planetu, na které dlouhou dobu vládnul Zlatý věk a jen s příchodem nocí Svaroga a okupací Země démonickou technokratickou civilizací nastal úpadek a degradace lidstva a také hluboké temné období, z kterého se konečně planeta i celé lidstvo začíná osvobozovat, očišťovat se a probouzet. Prosím pomožte i vy planetě, přírodě, svým dětem i sami sobě!

Pomožte planetě Zemi, přírodě, svým dětem i sami sobě!

05.01.2021

Rychlá navigace: