Souvislosti, které všude nenajdete

Jak temní paraziti "spirituálně" ovládli kněžky

(16. díl)

Ženy mají mnohem větší úroveň emocionality a velmi lehce se některé ženy dostávají do změněného stavu vědomí či extáze. Toto byly právě kvality ženské fyziologie a psychiky, spolu s přítomností paranormálních schopností, které vytvořily podmínky pro to, aby se ženy staly dominantními v matriarchálních obdobích starověkých civilizací. Schopnost dosahovat stavu transu umožnila ženám ovlivňovat psi-energii jiných lidí. Také sex se díky této schopnosti stal jejich nejsilnější zbraní při dosahování jejich cílů. Okna do jiných úrovní reality, které tyto přirozeně obdařené ženy otevřely s velkou lehkostí, jim umožnily kontaktovat přímo obyvatele těchto úrovní. Většina duchů byla vyhynulá zvířata. Tyto bytosti potom, co ztratily svoje fyzická těla, se přizpůsobily novým podmínkám svého bytí tím, že se změnily na parazity odčerpávající životní energii jiných bytostí. Tito paraziti se naučili získávat životní energii z těch, kteří vlastnili fyzické tělo, a nyní žijí z jejich emocí. Adaptování se na nové podmínky jim umožnilo získat nové vlastnosti, které nikdy před tím ve fyzických tělech neměli. Někteří z nich se naučili ovlivňovat přes podvědomí ty, co žijí ve fyzickém světě, aby ze sebe vydali takové emoce, které pak dokázali absorbovat.
Když si ženy otevřely dveře do jiných úrovní reality, začaly používat svoje psi-schopnosti a zároveň s tím tito paraziti získali novou možnost zdroje obživy. Pochopením psychologického profilu svých obětí, dosáhli u nich iluzi, že jen oni sami (vlastní činností) se dostali na tuto úroveň reality a začali jim poskytovat nejrůznější informace o minulých či budoucích událostech, což se ukázalo jako velmi silná zbraň v jejich rukách. Plnili ženám různé službičky a za to vyžadovali jen jediné – jejich životní sílu. Čím větší byla jejich laskavost, tím byla větší platba. Časem tito temní paraziti ovlivňovali vědomí svých médií stále silněji a silněji, až je ovládli úplně a stali se z nich absolutní otrokyně. Tento proces vyústil do evoluční degradace žen, které nedokázaly pak pochopit skutečnou hodnotu toho, co dávaly a iluzorní hodnotu toho, co získávaly. Tak se stávaly takové "vědmy" jen jakýmisi přívěsky temných bytostí z jiných světů a často bez toho, aby si této skutečnosti byly vědomé.
Ze sloužícího parazita se tak postupně stal pán a z naivního pána se stal absolutně závislý sluha. Tak se ženy s vrozenými parapsychologickými schopnostmi začaly stávat nástroji Temných sil, o kterých pojednávali i Slovansko-Árijské Védy. Projevy parapsychologických schopností závisely především od místa, kde se otevřely dveře do jiných úrovní realit. Místa, kde energetické proudy opouštěly nebo vstupovaly na povrch planety, se staly takzvanými pozitivními nebo negativními geomagnetickými oblastmi, které byly ideálními místy pro kontakty s jinými úrovněmi reality. Nejsilnější z nich byly potom označované jako posvátná místa, kde kněžky komunikovaly s "bohy".
Jakmile tito paraziti úplně ovládli svoje hostitelky, začali od nich vyžadovat stále více životní energie. A tak, aby kněžky neztratily všechnu svoji životní sílu, začaly se obklopovat lidmi s velikou životní energií a používaly je jako zdroj životní energie pro svoje "bohy". Paraziti byli stále nenasytnější a nyní, když měli své oběti pod úplnou kontrolou, tak začali vyžadovat od nich oběti, nejčastěji lidské a čím více, tím lepší a lepší. Během rituálů obětních vražd, se životní síla obětí stala kořistí temných parazitů. Často se i duch oběti stával úlovkem a věčným zajatcem těchto parazitů. Protihodnotou pak předávali těmto ženám informace, které byli pro ně cenné a důležité, aby díky nim dosáhli u prostých lidí slepé víry, oddanosti a poslušnosti. Takto byl vytvořen kult Černé Matky, bohyně Kali-Ma, ale i další jiné měsíční kulty napojené na temnou parazitickou energii. Na stejném principu fungují všechny satanské rituály, při kterých teče zvířecí či lidská krev. Také v Africe dnes existuje pět tajných klanů čarodějníků, kde si tyto vědomosti a schopnosti předávají šamanky po přeslici už několik tisíc roků. Jednou z forem těchto sil je třeba i voodoo.

Jak temní paraziti 'spirituálně' ovládli kněžky

21.01.2021

Rychlá navigace: