Souvislosti, které všude nenajdete

Neustálý boj s temnými silami

(15. díl)

Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené. Urové byli zástupci Světlých sil ve Vesmíru. Árijci je nazývali jako volchy, veduny či bílé čaroděje. Ve skutečnosti to byli právě tito volchové, kteří organizovali vpád árijských kmenů na území Dravídie, aby tak zastavili šíření a vliv Temných sil, jejichž představiteli na Zemi byli černí čarodějníci z Dravídie.... Árijské kmeny potrestali kněžky a kněze černých čarodějů, kteří uctívali krvavý kult bohyně Kali-Ničitelky. Zakázali lidské oběti a předali část svých znalostí kmenům v Dravídii a pak se zase vrátili zpět do své mateřské země v roce 2615 před Kristem. Na nějaký čas lidé dravidských a naganských kmenů přestali s uctíváním Černé Matky, ale po několika generacích se na důvod příchodu árijských kmenů zapomnělo a obyvatelé Dravídie se zase vrátili ke svojí staré víře.
V časech nové Velké Assy byla Temnota vyhnaná ze všech Zemí souhvězdí Makošu, Rady a Rasy. Proto temní Duchové a Duše začali vcházet novými cestami do Světa lidí, kteří žili na zemích ramena Svati Galaxie a jejich vzestup Zlatou Cestou byl možný jen skrze Svět lidí: Midgard-Zemi, která se nacházela uprostřed mezi Světlem a Temnotou a začala tak sehrávat důležitou úlohu. Tehdy se Temné síly rozhodly prodat svoji moc nad lidmi démonům. Proto také nyní probíhá na Midgard-Zemi boj mezi Temnými a Světlými silami, kterých se zúčastňují bytosti různých klanů a národů...
Dobro, projevené vůči jedné osobě může přinést zlo mnohým lidem a naopak zlo projevené vůči jednomu může přinést dobro pro druhé. Pojem dobra a zla tedy nejsou absolutní, ale relativní. Také musíme vzít do úvahy skutečnost, že se zlo často obléká do šatů "posvátné dobroty" a ve jméně falešné laskavosti se pak následně a s velkou nabubřelostí prezentuje, přičemž jeho skutečnou tvář je možné uvidět až přes jeho činy. Parazitování živí Temné síly a tvoření zase Světlé síly. Temní paraziti přináší stále smrt a chaos.
Staré Slovansko-árijské Védy nás varují:
Nepřátele poznáte podle šedé kůže. Používají lži a falešnou chválu. Ovládnou velké území Midgard-Země, tak jak se jim to podařilo i na jiných planetách a světech v době poslední Velké Assy, ale budou poražení a vyhnání do země Umělých Vrchů, kde přebývají lidé s pokožkou barvy temna a vyhnanci Nebeského Rodu, kteří přišli ze zemí Boha Nija. Děti lidí je začnou učit pracovat, aby mohli pěstovat obilí, zeleninu a mohli nakrmit svoje děti. Ale absence jejich vůle pracovat spojí dohromady tyto cizince. Opustí krajinu Umělých vrchů, usadí se ve všech koutech Midgard-Země a vytvoří svoji víru a vyhlásí se za syny jednoho Boha, kterému budou obětovat krev a krev svých dětí, s cílem vytvořit krevní spojení mezi nimi a tímto Bohem. Vytvoří novou víru postavenou na lži, krvi a utlačovaní. Lidi vyhlásí za méněcenné a špinavé a budou je nutit kát se a prosit o milost za všechny skutky, které kdy udělali či neudělali před obrazem Boha, kterého vytvořili...
Světlí Bohové vyšlou k lidem Moudré Poutníky. Ale ti co nemají ani Ducha a ani Svědomí, tak si je poslechnou, ale pak je obětují svému Bohovi...

Neustálý boj s temnými silami

20.01.2021

Rychlá navigace: