Souvislosti, které všude nenajdete

Zneužití vyšších schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety

(14. díl)

Materiál, nazývaný "zarbin", sehrává nejdůležitější roli v aktivaci zařízení hvězdné Brány. Zarbinův okruh plní přesně tu stejnou úlohu jako jsou p-n-p přechody v polovodičích, jen na trochu odlišné úrovni. Tento okruh se dokáže zapnout působením Inglia krystalů. Ty se liší od Svarga krystalů, které neovlivňují místa spojení v rámci hranic světa-vesmíru. Potom se Svarga krystaly pohybu vrátí na svoje místo... Jakmile se rozzáří spirála v zarbinovém okruhu, musíte znovu vrátit krystaly nazpět, tak jak byly, protože ostatní světy tak budou najednou před vámi. Vězte, že světlo z jiných světů je zhoubné a snižuje a bere záření vašich duší... Slovansko-Árijské Védy, Kniha moudrosti Peruna, První Kruh, verš 9, str. 69-70. A mysl zakalí paprsky z jiného světa. A budou bezmocní, než pochopí, co se děje s jejich duší. A život nerozvážných bezduchých bytostí nevstoupí do svargy, ale půjde do pekla... Tam budou truchlit v Temnotě, neuvědomíc si sebe sama ani to, co se událo... Pokud se aktivuje zarbinův okruh pomocí Inglia krystalů, dojde k rozrušení prostoru a ke spojení několika světo-vesmírů do jednoho bodu, který je v Slovansko-Árijských Védách nazývaný jako Jiný svět. Inglia krystaly musí být vybrané ze zarbinového okruhu a vězte, že světlo z jiných světů je zhoubné a rozrušuje prostor, který se otevře v momentě uvolňování kvalitativních bariér mezi světo-vesmíry s rozdílnými vlastnostmi a kvalitami. Vzniklé záření je nebezpečné pro kteroukoliv živou bytost, která nedosáhla dostatečně veliký evoluční vývoj. Perun zde velmi detailně vysvětluje a popisuje všechna bezpečnostní opatření, která jsou potřebná v době aktivace Hvězdné Brány.
Úlomek měsíce Fatty dopadl na Zemi. Stalo se tak před 13 019 lety. Vládcové Atlantidy měli k dispozici výkonné zbraně, ale nedisponovali potřebnou morální vyspělostí, kterou držení takových zbraní vyžaduje. Takže rozpoutali nejen jadernou válku proti slovansko-árijské Državě a použili "síly elementů země", což jim umožnilo použít zbývající druhý měsíc Fattu jako zbraň. Bílý hierarcha Nij – "odpovědná osoba" za Atlantidu, byl přinucen zabránit úplnému zničení země, a redukoval výsledek "jen" na planetární katastrofu apokalyptických rozměrů (druhou v pořadí). V důsledku těchto opatření se měsíc Fatta rozpadl na kusy, z nichž některé dopadly na zem, a způsobily (ještě k radioaktivnímu zamoření) obrovská tsunami, posuny kontinentů, potopení Atlantidy, obrovská zemětřesení ad.
Tato událost doslova uvrhla tehdejší civilizaci zpět do doby kamenné. Dobové záznamy uvádějí (Védy), že tsunami o výšce několik km 3x oběhla zemi, a severní a jižní pól se v mžiku posunul o tisíce kilometrů (jmenovitě 23.5 stupňů). Kvůli tisícům tun popela vyvrženým do atmosféry zmizelo na dlouhé roky slunce z oblohy, a celý svět se ponořil do příšeří. Tato "nukleární zima" způsobila dobu ledovou, a na dlouhou dobu zcela "zmrazila" evoluční vývoj. V důsledku této události bylo rozhodnuto bílými hierarchy o zablokování genetického potenciálu a schopnosti pro většinu lidstva, aby se předešlo opakování podobné katastrofy v budoucnu. Podmínkou k překonání této "bariéry" je mimo jiné dosažení vysoké morální a etické vyspělosti a uvědomění si důsledků svého počínání a přijmutí plné odpovědnosti za veškeré své činy. Boj o Midgard-Zemi pokračuje, v různých podobách dodnes a potomkům Svaté Rasy, tedy Slovanům a Árijcům jde o přežití a o samotné zachování své vlastní kultury.

Zneužití vyšších schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety

19.01.2021

Rychlá navigace: