Souvislosti, které všude nenajdete

Základní bod volebního programu "Aliance národních sil": VYSTOUPIT Z EU (1)

(3. díl)

Jedině tak zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je cíleně organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, abychom přestali být kolonií a získali opět samostatnost.

Aliance národních sil dobře pochopila psychologii fungování setrvačnosti matrixové reality. Lidské vědomí je tak dlouho zašlapávané do země a manipulace temných sil je tak rozsáhlá a agresivní, že jen lidé se silným duchem, rozšířeným vědomím, probuzenou intuicí a tvrdošíjně hledající pravdu si uvědomují, co se to tady vlastně děje. Většina lidí "trpí" přirozenou důvěřivostí, a tak by je ani ve snu nenapadlo, že by s nimi někdo mohl provádět takovou podlost, protože oni sami by nikdy nic takového nedopustili (I zde platí: "Podle sebe soudím tebe"). Proto je pro celou řadu inteligentních lidí tak těžké se zorientovat v této prolhané realitě, přestože všude kolem nás je už obrovská záplava osvobozujících knih, studií, článků a jiných materiálů, které ale začarovaní lidé postižení dočasnou slepotou a hluchotou nevidí ani neslyší. Vzhledem k tomu, proti jaké obludnosti stojíme, musíme lidi kolem nás trpělivě vymaňovat z bludného kruhu nevědomí. Rozhodně ale nesmíme slevit ze svých cílů a musíme lidstvo probudit třeba i za cenu šoku. Ve hře je příliš mnoho, abychom ostatní nechali tak dlouho "spát".
Pokud lidé nedojdou k poznání skutečné reality díky své intuici či "jasnozřivosti", mohli by dojít k probuzení a pochopení toho, co se tady děje, na základě logické úvahy a pragmatického kalkulu. Při zkoumání časové osy 30ti let naší společné cesty s EU můžeme jasně uvidět hloubku pádu naší ekonomiky, soběstačnosti i kulturnosti. Když porovnáme všechny sliby, vznosné představy, původně deklarované evropské hodnoty a proklamované cíle rovnosti všech národů, tak uvidíme tragikomický výsledek "evropského partnerství" za pouhých 30 let společné cesty. A když tuto časovou osu prodloužíme dále, tak se nám neukáže vůbec nic příjemného a uvidíme jak za dalších 10, 30, či 50 let zřejmě ještě hluboce padneme.
Vize Evropské Unie, která nám byla předložena při vstupu do tohoto společenství národů, se ukázala jako veliká lež a nesplněný slib: Louka plná nejrůznějších pestrých vonících květin, které měly být symbolem jednotlivých národů v Unii, o které budeme společně pečovat, zalévat je, pěstovat jejich kulturnost, prosperitu, ekonomickou a potravinovou soběstačnost, u kterých budeme rozvíjet národní jinakosti tak, abychom se vzájemně kulturně obohacovali, není naprosto naplňováno a kroky EU vedou naprosto jinam. Bylo slibováno, že se bude rozvíjet životní úrovně všech "Evropanů" tak, aby se postupně snižovaly ekonomické rozdíly mezi jednotlivými evropskými národy a zvyšovala se u všech prosperita, kulturnost a bezpečnost. Situace a snahy EU jsou ale přesně opačné, než to, co nám bylo před vstupem do EU slibováno: poměr platů u nás a v Německu je ještě větší než před 30ti lety a už je v poměru 1:5, potraviny, ovoce a řada produktů je u nás pouze 2. a 3. jakosti na rozdíl od jiných privilegovaných evropských států a Mr. Jourová, která se zpočátku zasazovala o nápravu, naprosto na tuto "evropskou nekorektnost" rezignovala a začala se raději věnovat cenzuře a umlčování Čechů a Evropanů, aby i o tom nehovořili.
Přerozdělováním dotací, odvodů a vyplácení nezdaněných divident nadnárodním společnostem je vytvořen obrovský penězovod směrem ven z naší republiky a je příčinou velkého oslabování ČR. K další demontáži českého státu posloužila postupná likvidace fungujících původních státních podniků, rozprodej všeho hodnotného nadnárodnímu kapitálu, církevní restituce, likvidace potravinové soběstačnosti, trestuhodný odprodej životně důležitých strategických komodit (energie, voda) zahraničním investorům mimo republiku, zamořování životního prostředí necitlivými "podnikatelskými" záměry (těžba břidlicových plynů, masívní pěstování řepky, které je toxické pro životní prostředí a spodní vody (samozřejmě podporované dotacemi z EU). Další kudlou do zad naší státnosti je skrytá právní a politická příprava prolomení Benešových dekretů a mnohé další kroky, které se snaží postupně zlikvidovat českou samostatnost a snížit naši vzdělanost, odbornost, tělesnou zdatnost i kulturnost. Skrytá tolerance vůči korupčnímu prostředí navíc demoralizuje občany. No a stát, zodpovědní politici, parlament i prezident mlčí!
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je jeden z hlavních cílů Aliance národních sil "VYSTOUPENÍ z EU" jen naprosto logickým, legitimním a životně důležitým cílem pro český národ, protože další setrvání v EU prohloubí jeho ožebračování, zotročování a skutečná realita se ještě více vzdálí jejich očekávání. Případné prolomení Benešových dekretů a devastační cílený plán přesouvat rizikové národnostní "menšiny" na naše území by český národ uvrhl ještě do většího zhoršení jeho životních podmínek a snížil by bezpečnost, zvýšil chaos a totalitní praktiky na území naší vlasti.

Základní bod volebního programu 'Aliance národních sil': VYSTOUPIT Z EU (1)

15.08.2020

Rychlá navigace: