Souvislosti, které všude nenajdete

Základní bod volebního programu "Aliance národních sil": VYSTOUPIT Z EU (2)

(4. díl)

Jedině tak zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je cíleně organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, abychom přestali být kolonií a získali opět samostatnost.

Je až neuvěřitelné jak křečovitě se někteří jedinci drží podstrčené lži a nepravdivých dogmat, které jim nejrůznější autority vydávají za pravdu, a které jim vytváří zdánlivou "jistotu". Připomíná to mechanismus chytání opiček, kterým se dá do kovové klece oříšek a opička se chytí tak, že prostrčí ruku mříží, oříšek uchopí, ale sevřenou pěst už mříží neprostrčí zpátky. A protože se uchopeného oříšku nechce vzdát, tak se raději nechá chytit, zavřít a zotročit. Tak nějak podobně se chová celá řada zaslepených lidí, kteří se nechtějí vzdát podstrčené "pravdy" globálním systémem i za cenu svého zotročení.

Lidstvo si konečně a jednou provždy musí uvědomit, proti jaké síle po celou svou historii stálo a nadále stojí a jaké obrovské hrozbě čelí. Archontská nelidská síla operuje za oponou lidského běžného vnímání a sice je pro lidi neviditelná, ale díky zkušenosti mnoha generací probuzených a vědomých lidí jsou jasně popsány viditelné výsledky její podvratné a nelidské činnosti a také jsou dobře popsány její metody, kterými dosahuje svých zlovolných cílů. O této problematice podrobně informuje celá gnóze a další starodávné duchovní a filosofické prameny. Tato temná síla prorůstala v celé historii napříč celým světem, neustále měnila svou tvář a identitu. I dnes plíživě a systematicky bez ohledu na čas torpéduje, podkopává, infiltruje a převrací všechny původně vysoce mravní, vysoce humánní, duchovní a pozitivní ideologie, náboženství, společenské režimy, ale i převrací charaktery klíčových osobností, vůdců a lidských vzorů. Svou podvratnou činností se snaží "přetavit" vše dobré, správné a pozitivní v chaos, bezpráví, netolerantnost, surový materialismus a dekadentní škleb, ať už se jedná o filosofii, společenské uspořádání či náboženství. Tak se stalo, že této síle neodolalo ani rané křesťanství a postupně bylo přeměněno touto silou na zvrácenou katolickou církev a ještě zvrácenější mocensky zaměřený Vatikán. Podobně byl postupně infiltrován islám, hinduismus ale i buddhismus, který této síle čelil nejdéle. Tato síla neušetřila postupně ani SSSR, USA a "schramstla" i dnešní EU. Porovnáme-li počáteční čistotu, duchovnost, mírumilovnost a lidskost všech ideologií či náboženství a porovnáme je s výsledky, kterých dosáhly po stovkách a tisíci letech, tak uvidíme k jakému morálnímu a lidskému úpadku nakonec doputovaly a když se zaměříme jen na obyčejnou mainstreamovou argumentaci, tak uvidíme archontskou agendu přímo při "práci".
Archonti jsou nadčasové entity a nevadí jim, když se výsledek jejich temného ataku dostaví za 100, 200 či 1000 let. Jejich velká záludnost spočívá v jejich plíživém působení. Pro naši představu, když vychýlí svým působením směr napadené ideologie o jeden jediný stupeň za rok, tak za "pouhých" 180 let se její cesta obrátí o 180 stupňů, tedy přesně obráceně a původní směřování přímo ke Světlu se otočí na směřování do nejhlubší Temnoty.

Taktéž původní pozitivní, světlé a humánní směřování EU v sobě stále více nese archontský rukopis. Archonty nevidíme, ale vidíme již výsledky jejich rozvratné činnosti. Tak i my nesmíme uvěřit archontskému chlácholení infikované EU a raději toto nereformovatelné uskupení opustit, abychom nebyli také strženi do pekla násilí, chaosu a nicoty.

Je třeba přijmout skutečnou realitu, kterou se nám snaží přiblížit probuzení lidé a takové subjekty jako je Aliance národních sil či Svobodný vysílač a následně reagovat na to, že původně demokratická EU se mění v despotickou a nepřátelskou vůči "prolidsky" smýšlejícím občanům. Je životně důležité z takového společenství vystoupit za každou cenu, stejně jako to učinila Velká Británie.

Základní bod volebního programu 'Aliance národních sil': VYSTOUPIT Z EU (2)

16.08.2020

Rychlá navigace: