Souvislosti, které všude nenajdete

Základní bod volebního programu "Aliance národních sil": VYSTOUPIT Z EU (3)

(5. díl)

Jedině tak zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je cíleně organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, abychom přestali být kolonií a získali opět samostatnost.

EU stále více, postupně a skrytě, převádí moc do rukou nadnárodních korporací a nevolených byrokratických struktur, které si usurpují právo despoticky rozhodovat i o těch nejosobnějších věcech našeho života a také o osudu i cestě všech národů sdružených v tomto společenství, přestože s těmito násilně vnucovanými kroky většina národů evidentně nesouhlasí, ať už to je vnucovaná agenda "uprchlíků", další zotročování pod rouškou masívního zadlužování či násilné vnucování "testování infekčnosti" a následně připravovaná vakcinace populace, která má zcela jiné cíle než tlumit uměle vytvořenou a nafouknutou pandemii. Vakcinace by zdraví a imunitu lidstva ještě více oslabila a navíc by zavedla zřejmě skrytě do těla nepřátelské genomy a nanotechnologie. Nadnárodní kartely si chtějí touto cestou ještě více upevnit moc a snaží se své protilidské kroky navíc legalizovat již dopředu připravenou legislativou, kterou většina ekonomicky a i jinak ovládaných europoslanců odsouhlasuje jako loutky (někdy doslova nepochopitelně a navzdory svým předchozím postojům a deklaracím). Tato situace má pachuť velkého nelogismu, nepochopitelné ztráty paměti a svědomí či ukazuje na formu nějaké neznámé manipulace. V době, kdy výzkum a uplatňování manipulativních technologií dosáhl na frekvenční, biologické či chemické úrovně závratné výše a vedle této škály metod máme osvědčené klasické způsoby ekonomické, korupční a metody založené na vydírání, nátlaku a strachu, se již nelze divit jakémukoliv nepochopitelnému rozhodnutí, které EU odsouhlasuje. Pokud se plíživě vytratí z rozhodování Europarlamentu skutečná demokracie, zodpovědnost a pevný pilíř humanismu, tak můžeme očekávat, že řídící nelidské struktury připraví a nechají "odsouhlasit" jakýkoliv ekonomický či bezpečnostní nesmysl, jakoukoliv pro lidské zdraví nepřijatelnou lékařskou technologii, či jakoukoliv amorální a genderově laděnou zvrácenost, včetně legalizace pedofilie jako přirozeného projevu.

Když vyhodnotíme zpětně politiku EU je stále více evidentní, že s prolidsky, humánně zaměřené, vyvážené a pronárodně deklarované organizace se stále více stává temnou agendou infiltrované společenství s despotickými, nedemokratickými a fašizujícími prvky, které skrytě prosazuje nahrazení pestrosti různých národů v Unii smíšenou, šedou, beztvarou multikulturní masou s islámskou ideologií, kterou by globální elita mohla dobře ovládat jak ekonomicky, mocensky i ideologicky, za vydatné pomoci strachu a chaosu způsobované jejich tvrdě prosazovanou uprchlickou agendou, kterou nedemokraticky vnucují všem národům EU. Všechny tyto kroky mají nádech likvidace zejména Slovanů a celé "bílé rasy", která je frekvenčně nejvýše a je největším soupeřem Temné strany, a která má v sobě potenciál zničit jejich tisíce let budovaný a utajovaný "temný" projekt, totálního zotročení lidstva a absolutní ovládnutí planety Země – takzvané: "Velké dílo věků".

Je nejvyšší čas veřejně odhalovat tyto snahy a postavit se proti všem praktikám, které otevřeně a skrytě torpédují lidskou sounáležitost, přirozenost, morálku a všechny tradiční a historicky prověřené lidské hodnoty. Je nadějí, že na politické scéně působí politický subjekt – "Aliance národních sil", která si uvědomuje všechny tyto hrozby a snaží se změnit kurs, podle kterého by byl český národ dostrkán do ekonomického, morálního i národnostního úpadku. Uvědomuje si, že EU už není zárukou národní identity českého národa ani ekonomické prosperity, bezpečnosti ani zdravého, kulturního a morálního rozvoje. Proto apeluje na své spoluobčany, aby podpořili její politický program obsahující výzvu o vystoupení z EU, což jednoznačně vnímá jako jedinou možnost naší svobodné a smysluplné existence.

Základní bod volebního programu 'Aliance národních sil': VYSTOUPIT Z EU (3)

17.08.2020

Rychlá navigace: