Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (6. díl)

(6. díl)

Potlačovat informace o děsivé skutečnosti by bylo velmi špatné rozhodnutí, protože pokud zlo nepojmenujeme a "nezhmotníme", tak budeme bojovat jen s větrnými mlýny a ne s konkrétním nebezpečím. Potlačovat důležité informace o působení Zla a Temnoty se zákonitě vymstí každému, kdo to dělá, i jeho dětem a neposlouží ani přirozené očistě lidstva i celé planety od všeho negativního a temného. Už víme co to je EU a jaké síly v sobě skrývá. Napovídají nám prosazované kroky, které nemají nic společného se zdravým životním stylem, harmonickým lidským rozvojem, ale míří k potlačování kulturní a jazykové identity jednotlivých národů, k podporování veřejné destabilizace včetně masívní podpory multikulturalismu prostřednictvím (doslova) lákání uprchlíků na území EU. Je třeba zastavit tento trend rozmělnění národní soudržnosti a nevolit politické strany, které podporují nenárodní EU nebo ji podporují skrytě. Volit i takové menší zlo nemá pražádnou cenu, protože i menší zlo je pořád zlo.
Veškeré rozhodování je v rukách nečitelných struktur, které se schovávají za korporace a nadnárodní společnosti. Přebírají sice roli státu, ale zodpovědnost za osud občanů a jejich potřeby a rozvoj vyměnili jen za maximální vytěžení jejich pracovní síly při co nejmenších nákladech. Organizují stále větší zotročování lidí a jejich co největší závislost na "systému". K tomu jim velmi dobře pomáhají jimi řízená média, která prohlubují neinformovanost, nekulturnost a debilizaci lidí a tak sice k lidem hovoří, ale nic podstatného jim neříkají. Je tragické, že ani toto stále mnoho lidí "netrkne" a nevytrhne z jejich "staletého spánku". Navíc média nejrůznějšími způsoby diskvalifikují všechny alternativní názory, kromě těch, které jsou v ústředí "Matrixu" globálně připravovány a pak lidem naservírovány.

Globální struktury systematicky demontují původní demokratické strany a státy a nahrazují je nečitelnými řídícími strukturami, které pak prostřednictvím byrokratických postupů a mnohastránkových vyhlášek, směrnic a zákonů, dlouho dopředu připravených, vnucují všem svou vůli. Obsáhlé, často těžce srozumitelné a někdy záměrně zmatečné materiály nemají úřednopolitici šanci kolikrát ani pořádně přečíst, natož pochopit, zpracovat a řádně připomínkovat. Krátké termíny na schválení obzvláště protilidských a protinárodních agend jsou dalším psychologickým nátlakem na rychlé a bezproblémové odsouhlasení vnucované legislativy. Schválení citlivějších agend bývá též spojeno s rozdělením dotací a přidělováním podpory projektům, což slouží velmi dobře jako odvedení pozornosti od meritu věci. Pokud se začteme do schvalovaných materiálů EU, tak na nás vykouknou ze skříně úhledně zabalení kostlivci do papírů s hlavičkou EU, jejichž podstatou je stále větší ořezávání lidských práv a občanských svobod, rozbíjení tradičních lidských hodnot a legalizace genderových nesmyslů. Skryté elity a korporace se nemusí nikomu zodpovídat za své často nesmyslné a evidentně protilidské kroky a stačí, když se chovají "tržně". Mají všemožné daňové úlevy, na rozdíl běžné populace. Netransparentní nakládání s financemi celé EU zakrývá záměrně komplikovaný přerozdělovací dotační systém. Korupční benevolentnost pak dovršuje tolerance ke klauzulím o obchodních tajemstvích ve smlouvách, které pak mohou zakrýt jakýkoliv nešvar. Zavedení tržního principu do rozpočtového sektoru – sociálního a důchodového zabezpečení, školství a zejména zdravotnictví je definitivním výsměchem a tragédií původního nadějného projektu soužití evropských národů.

Občané nemají prakticky žádnou možnost ovlivňovat žádné trochu důležité téma. Vše je daleko dopředu připraveno a předchystáno ke schválení. Politické strany a vlády fungují jen jako laciný kompars divadelníků, kteří hrají v této špatné a nechutné tragikomedii. Pokud by se přece jen někdo chtěl odchýlit od svého scénáře je zkorumpován, uplacen nebo odstraněn globální silou za oponou. Je nejvyšší čas přepsat tento dekadentní horor a vyměnit režiséra i nápovědu.

Kdo z koho na planetě Zemi (6. díl)

23.08.2020

Rychlá navigace: