Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (5. díl)

(5. díl)

Dnes už skutečně není čas na to, abychom se schovávali do své nory a tam čekali, až se to přežene. Nepřežene! Je nutné se probudit a zastat se základních životně důležitých hodnot na úrovni politické i filosofické, tedy těch, které dělají člověka člověkem. K ideovému přeformátování celé planety stejně nakonec dojde, ale je nutné, aby k němu došlo v režii probuzených lidí a ne v režii těch skrytých, vypočítavých a utajených protilidských entit. Proto se lidi musí zajímat, hledat skrytou pravdu a tak se vymanit z pavučiny lží a manipulací. Jedině tak si ujasní, co vlastně chtějí. Pěstovat alibismus, politikaření a krátkodobou osobní výhodnost se jeví z pohledu situace, ve které se lidstvo nachází, jako velké lidské selhání. Nemůžeme kšeftovat, rozumně se domlouvat a plácat se po zádech se silou, která má na svědomí rozpoutání obou světových válek, koncentrační tábory, plynové komory, zabíjení a zneužívání dětí, masivní zbídačování lidí, pomalé zabíjení lidské populace pomocí vakcinace, "léčení", geneticky modifikovaných potravin a skrytých jedů v potravinách a pitné vodě. Jen hlupák si může myslet, že svým pokorným a disciplinovaných postojem ochrání sebe, svoji rodinu a svoje děti. ONI to myslí s vámi VÁŽNĚ, což vám neustále dokazují na nejrůznějších úrovních a jen skutečně velký ignorant toto dnes nevidí. Už máme dost informací na to, abychom se proti tomu sjednotili, nemlčeli a tak přímo čelili tomuto zlu a nečekali jako dobytčata ve výběhu na svoji porážku. Nemůžeme strkat hlavu do písku a tvářit se, že Ďábel a Zlo neexistuje. Takový postoj se nakonec vymstí každému, kdo uvěří, že má jen slepě důvěřovat dosazeným autoritám a pokorně opakovat dogmatické fráze.

Každý z nás je povinen, pokud chce být platným příslušníkem lidské rasy, aby požadoval celosvětovou nápravu a podpořil přirozenou lidskou normalitu a rozumnou ekonomickou a společenskou rovnováhu. Světová elita hrubě zneužila svoji dominanci vůči ostatnímu lidstvu. Používá moc, kterou manipulativně uchvátila a hlavně skrývá informace proto, aby zbytek světa zotročila a postupně obrala o veškerý majetek a nakonec pod rouškou levicového neomarxismu zrušila soukromé vlastnictví a tím definitivně všechny připravila o svobodnou volbu.
Probuzené lidstvo by se mělo postarat o to, aby byl ustanoven světový tribunál ze spravedlivých, demokratických a všeobecně uznávaných autorit, který zodpovědně a transparentně vyšetří zločinecké skutky a zrůdné protilidské obchody elit (obchod s lidmi, dětmi, lidskými organy, adrenochromem, drogami, organizování válek a teroristických činů) ale i nezákonné finanční a bankovní operace, prostřednictvím kterých nahromadili svůj gigantický majetek, který navíc používají proti zájmům celého lidstva, proti zachování světového míru a na surové ničení a drancování přírody, snižování celkové imunity lidstva, budování obchodních monopolů a své absolutní moci na planetě. Takto nabytý majetek by měl být znárodněn a použit na vymýcení chudoby a obnovení zdravé ekologie, aby všichni lidé i zvířata mohli vést důstojný život. Pokud elity neprokážou účinnou lítost a sami se nevzdají velké části svého majetku, měli by být velmi přísně potrestány za svůj podíl na zločinech proti lidskosti.

Každá lidská bytost má mít nárok na důstojné bydlení, čistou vodu, nezávadné potraviny a seriózní vzdělání, dle svých zájmů a naturelu. Potom se budou takto vzdělávané, zdravé a psychicky vyrovnané lidské bytosti svou činností a prací účinně podílet na úkolech prospěšných celému lidskému společenství i celé planetě Zemi. Budou připraveny rozvíjet svoji přirozenou evoluci bez nesmyslných válek, sžíravé touhy po moci a bez zbytečného násilí, bezpráví a neudržitelného drancování přírodních zdrojů. Také si pak hravě poradí s populační explozí a budou schopny přirozeně nastolit, i v této otázce, zdravou přiměřenost, protože velká až extrémní porodnost je spojena s těmi nejchudšími a sociálně nejslabšími vrstvami lidské populace.

Kdo z koho na planetě Zemi (5. díl)

22.08.2020

Rychlá navigace: