Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (4. díl)

(4. díl)

Temné síly stále více fašizují rozhodování v EU, a pokud na to Evropané včas a dostatečně důrazně nezareagují, tak se mohou opakovat 30. léta minulého století, nástup fašizmu, Hitlera a totality s válečným konfliktem. Není čas se přít jak moc dobře či špatně se máme v Evropě a kolik odvádíme do evropské pokladny. Tady jde o samotnou podstatu, na které vůbec můžeme smysluplně existovat jako lidé a bez nadsázky o zachování míru a života v Evropě. Převzetí rozhodování vojenskou silou nad civilními záležitostmi je další strategií temných jak přivést lidstvo ke stannému právu, válečnému stavu a následné totalitní nekontrolovatelné vojenské správě. Není čas na politické obstrukce, intelektuální hrátky a občanské kličky. Je třeba, aby si co nejvíce lidí uvědomilo, na čem stojí sama podstata lidství. Že stojí na základních lidských hodnotách a otevřeně a viditelně se za ně postavili. Musíme bezvýhradně trvat na základních demokratických a lidských principech, které nám zaručují základní práva, včetně práva na svobodné rozhodování a vlastní názor bez cenzury.

Lidé ve své naivní "ušlechtilosti" nepředpokládají, že by jim někdo mohl tak bezostyšně, koordinovaně a důmyslně lhát, jak to dělají školené a zmanipulované autority ať už z politického či náboženského života nebo z prostředí lékařského, sdělovacího či vědeckého. ONI nás stovky let odnaučovali mít vlastní názory, jasné životní cíle a vidět pravdu. To všechno se musíme rychle naučit. A když ještě ke všemu přidáme známou manipulativní psychologickou formulku: "stokrát opakovaná lež se stává pravdou", tak se před našima očima objeví dlouhodobá, gigantická, obludná a doslova neuvěřitelná lež, která ničí, ohlupuje a ovládá lidstvo stovky let. Toto dokumentuje svědectví stovek vysoce postavených osobností (politiků, kosmonautů, vědců, pracovníků NASA, bývalých šéfů tajných služeb a mnohých dalších bývalých autorit) kteří ve svých knihách, svědectvích, sděleních, prohlášeních a zprávách pod silným tlakem svého svědomí, procitnutí či zhoubné choroby na smrtelné posteli toto vše potvrzovali.
Lidé se musí sami chtít vzdělávat a mít vůli hledat pravdu. Nemůžeme se dál jen infantilně bavit, hloupě a "pozitivně" se usmívat a pasívně přijímat to, co nám předkládají naservírované na talíři ovládaní politici, dozorovaná věda, morálně zkompromitovaní zdravotníci a nejrůznější další autority řízené mainstreamem a těmi za oponou. Je nejvyšší čas žít jako lidé a ne jako loutky. Musíme se projevit a žít v souladu se svým srdcem, svědomím a přesvědčením. Nemůžeme do nekonečna uhýbat zlu, nehájit pravdu a jen se pasívně podvolovat. Pokud narovnáte svoji páteř a budete žít s hrdou radostí v souladu se zá-KONY Světla, tak váš život bude chutnat zcela jinak a navíc se svými skutky a životním stylem stanete důležitým příkladem pro ostatní. Skutečnou spokojenost vám nepřinese výše bankovního konta, ale probuzený život v pravdě. Hodnota takového života je nevyčíslitelná.

Model ovládaní lidstva temnými strukturami je pořád stejný a přelévá se z jednoho století do druhého, z jedné ideologie do druhé, z jednoho náboženství do dalších. Mění neustále svoji tvář, stejně jako identitu klíčových "lídrů", kteří pro svou agendu získávají, korumpují a přesvědčují postupně lidstvo. Temné stínové síly pracují skrytě za oponou (proto jsou temné) aby byly neviditelné, neuchopitelné, a proto stále mění svoji tvář, národnost, území i přesvědčení, staví lidi a národy proti sobě, aby lidé nepostřehli, že nejsou špatní černoši, Rusi, SSSR, Židi, Američani, ale ta síla, která si na chvíli vypůjčila jejich identitu, národnost a ideologii, aby tak převrátila jejich původní vysoce humánní filosofii v archontsky šklebící se paskvil a naplnily své krédo: "Rozděluj a panuj".

Kdo z koho na planetě Zemi (4. díl)

21.08.2020

Rychlá navigace: