Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (3. díl)

(3. díl)

Agenda temné strany je diametrálně odlišná od směřování "živých lidí". Je to civilizační střet mezi studeným nelidským korporátním světem, ovládaným pouze kalkulem, Umělou Inteligencí, transhumanistickou vizí, počítačovou iluzí a na druhé straně světem organickým, harmonickým, světem oduševnělých bytostí usilujících o poetickou, radostnou, kreativní realitu s vysokofrekvenční vzkvétající přírodou, plnou pozitivní energie, vůní a krás. Právě probíhá konkurz na Nový svět: Záleží jen na vás, zda svou pasivitou budete směřovat k naprogramovanému tvorovi nastupující "Umělé Inteligence" a stanete se malou součástkou světa ovládaného korporacemi, které mají v plánu vytvořit z celého světa v evolučním finále gigantickou "fungující" továrnu s obrovskými halami, sklady, betonovými plochami, s devastovanými přírodními zdroji, vodou, oceány, ovzduším i půdou. Místo parků, galerií a voňavých lesů jen těžební jámy, průmyslové objekty a skládky odpadků. Svět, který místo upřednostňování přírody a skutečných potřeb lidí, sleduje hlavně vzrůstající křivky HDP, výroby a spotřeby. Průmyslová krajina plná rozbujelých technologií a průmyslových zvuků má nahradit svět "posvátných hájů", šťavnaté panenské přírody, úžasné výtvarné kreativity, svěží architektury a apollonské hudby sfér.

Současná EU má být podle svých "architektů" projektem korporátně budované budoucnosti. Jeho cílem je volný pohyb kapitálu a absolutní svoboda pro finanční prostředky, ale už ne pro lidi (zde je vidět, kdo či co má být na prvním místě předmětu zájmu tvůrců této reality). Ekonomická prosperita a co nejvyšší HDP je mantrou demagogických korporátních manipulátorů a značí dle nich údajně úspěšnou evoluci lidstva. Za zdánlivě nelogickou direktivou EU – zvyšovat počet úředníků je skryté vytváření kasty dozorců, střežících za vysoké platy zbytek populace, aby zajistili ekonomickými, právními a byrokratickými nástroji trvání EU, přičemž tyto neúměrné platy eurobyrokracie jsou jasnou formou korupce a plní roli jejich uplácení a jejich následného ovládání.
Aliance národních sil za této situace plní důležitou roli, protože se snaží nastartovat politickou platformu, ke které se mohou postupně přidávat všichni nespokojení, probuzení, jasnozřiví, ale i všichni ostatní, kteří nevidí jen dnes a zítra. I z malého semínka může vyrůst veliký národní strom. Stačí, když se budou stále přidávat další a další lidé a tento strom budou společně zalévat, budou se "u něho" vzdělávat, vzájemně se inspirovat a spolupracovat. Tak se budou stále více probouzet a čistit se od velkých nánosů dezinformací a manipulativních dogmat, kterými jsme všichni zatíženi, jen se nesmíme sami dopředu negativně programovat: co zas za tím vězí, proč to ti lidi dělají, kdo na tom chce zbohatnout nebo to přece není jen tak... Dříve Slované zakládali posvátné háje, které byly nositeli duchovnosti a lidskosti, dnes zasaďme imaginární národní lípu, která nás spojí, obejme svými větvemi, propojí nás a dá nám sílu svými kořeny.

Každý z nás je součástí velkého skrytého referenda a svým postojem a aktivitou si právě vybírá svůj svět, ve kterém bude žít on, jeho děti i přátelé. Jen aktivní přístup znamená ANO – "Nové, světlé, přírodně založené a svobodné civilizaci". Vaše pasivita automaticky znamená "Ne" a posouvá vás do odlidštěného "pekla" a sděluje vám, že si jinou budoucnost nezasloužíte. Neváhejte udělat vstřícný krok k ostatním lidem, k lidskému srdečnému společenství, bez kterého i vy, dnes možná velmi "úspěšné" osobnosti, nebudete mít žádnou šanci uhájit trvale svou nynější, zatím ještě lidskou kvalitu života, svobodu a zdánlivě "spokojený život" plný podstrčených pseudohodnot.
V dávných civilizacích bylo nejvyšším trestem a prakticky rozsudkem pomalé smrti vyhnání ze své smečky či lidské komunity. Nevyčleňujte se naivně z lidského společenství, bez kterého nebudete mít jako osamělý běžec, pokud se nechcete stát korporací, naprosto žádnou skutečnou lidskou perspektivu svého harmonického rozvoje, kolektivní druhové ochrany a přirozeného společného radostného a kreativního života, který "lidská smečka" a lidské hodnoty automaticky vytvářejí.

Kdo z koho na planetě Zemi (3. díl)

20.08.2020

Rychlá navigace: