Souvislosti, které všude nenajdete

Ze zprávy 30. dubna 2021, velitele z Galaktické federace světů Thora Hangredyona

Galaktická federace pomohla vyzbrojit síly marťanského odporu, který nyní bojuje proti plazím okupantům na Marsu a všem jejich spojencům, včetně lidských vojáků ve službách Temné flotily. Na Marsu je v současnosti mnoho nadnárodních společností, které zde hledají útočiště. Nedávno se sem přestěhovaly, protože "Aliance" začala díky masívnímu ničení podzemních základen DUMPS jasně vyhrávat a pro ně to na Zemi začalo být již neudržitelné.

Galaktická federace pomáhá místním plazům a dalším domorodým skupinám, které se postavily okupantské vojenské síle, Dracioniánsko-orionské alianci dračí CIAKAHR EMPIRE A ORION, která je zde ale v současnosti v početní převaze. V současné době je dokončován plán odsunu většiny temných elit, které se dostaly z podzemních základen na povrch Země. Jsou přesunováni na Mars, jak zkompromitovaní šéfové korporací, tak i korporace, které vlastní satelity na oběžné dráze Země a které je chtěly aktivizovat tak, aby poškozovaly část populace zatížené mikročipy. Tímto odsunem se planeta Země vyhnula vyhlášení války z jejich strany, protože by přinesla mnoho obětí mezi civilními obyvateli a bylo by zničeno mnoho technologií a věcí. Galaktická federace neutralizovala všechny pokusy Deep state o vyvolání americké občanské války a také třetí světové války. To znamená, že se připravená agenda Deep state zhroutila a jejich elity i vysoce zainteresovaní stoupenci na Zemi zde již nechtějí zůstat, protože by zde všichni museli čelit spravedlnosti za své obrovské množství zločinů.

Reptiliáni na Marsu jsou odtrženi, propadají panice a žádají o pomoc Temnou flotilu. Ta ale také čelí četným útokům Galaktické federace a už nemá sílu jim výrazně pomáhat. Poslední informace říkají, že G.F. neutralizuje nepřátelské síly tím, že generuje vysoké frekvence na Mars i na Zemi. Používají k tomu Slunce a další technologie, které jsou schopny "bombardovat" celou Sluneční soustavu těmito vysokými frekvencemi, což jednak způsobuje "probouzení" dalších lidí, které je ještě potřeba probudit a také eliminuje nepřátelské entity, které na Marsu v současnosti sídlí, hádají se a působí na nízkých frekvencích. Tím ztrácejí svoji agresivitu a bojovnost, stávají se pasívními, což je zpětně pak ještě více štve. Odpor na Marsu je stále úspěšnější a vůdci CIAKAHAR a ORIONU jsou stále více frustrovanější a zoufalejší.

Rada Andromedy předpověděla, že za 350 let se Země, Měsíc a Mars stanou semenem galaktické tyranie a upozornila na to Galaktickou federaci. Právě díky jejímu upozornění došlo k zásahu Galaktické rady do záležitostí Země a k tomu, že síly odporu a osvobozování v této válce nyní stále více vyhrávají. Všechny tyto probíhající události jsou součástí naplánované "časové války", která postavila G.F. a Radu Andromedy proti Draconiánské říši a Orionu.

G.F. nechtěla zaútočit na pozice Draconiánů na Marsu do té doby, než zde budou přesunuty všechny temné elity ze Země. Nyní se na povrchu Marsu bohužel vedou strašné boje a G.F. dělá vše proto, aby místní komunity zachránila (nemá politiku násilí a zabíjení). Proto se nejprve všech ptá, zda se chtějí vzdát či zda přijmou evakuaci na jinou planetu, a až když odmítnou, začínají vést osvobozovací boj. Je důležité zdůraznit, že hlavní boj vedou síly odporu Marsu a ne G.F. Velitel Thor H. popisuje, že síly odporu také využívají schopnosti místních endemických bytostí, které jsou silné, ale nemají tak vyvinuté vědomí, a které se dokážou zahloubit hluboko do půdy a díky tomu pomáhají při útocích na podzemní nepřátelská zařízení. Tento boj probíhá poslední čtyři roky, přičemž poslední dva roky je patrný veliký nárůst osvobozovací aktivity. Marťanský odpor sice pracuje dohromady s G.F., ale rozhoduje se samostatně. Strategií G.F. je, že působí zejména na orbitu odkud vysílají vysokofrekvenční pulzy. Tím dochází k citelnému znecitlivění nepřítele. Jejich klíčovým prvkem pomoci je zvýšit frekvence místního obyvatelstva.

I my musíme co nejvíce zvyšovat svoje frekvence, abychom se stali imunními vůči kontrole mysli elitami, kontrole a manipulacím plazy, šedými, U.I. a stali se mentálně silnějšími, než oni. Musíme si uvědomit, že jsme mnohem silnější, než si myslíme, protože máme veliký, ale zatím skrytý potenciál. Události, které nyní probíhají na Zemi, mají obrovský význam, dosah a od našich činů závisí osud nejen všech místních druhů, ale dokonce budoucí osud celé Galaxie. Proto cíleně odmítněte strach, prohlédněte skryté manipulace a neustále zvyšujte svoje frekvence. Bojujte pravdou, láskou a s mírem v srdci.

(Podle Michaela E. Sally)

Ze zprávy 30. dubna 2021, velitele z Galaktické federace světů Thora Hangredyona

01.06.2021

Rychlá navigace: